Ydych chi'n addfwyn?

465 maent yn dynerUn o ffrwyth yr Ysbryd Glân yw addfwynder (Galatiaid 5,22). Y gair Groeg am hyn yw "praotes," sy'n golygu addfwyn neu ystyriol; mae'n mynegi'r hyn a olygir wrth "enaid dynol". Defnyddir addfwynder ac ystyriaeth yn gyfnewidiol mewn rhai cyfieithiadau o'r Beibl, megis y Cyfieithiad Genefa Newydd (NGÜ).

Mae'r Beibl yn rhoi pwyslais mawr ar addfwynder neu ystyriaeth. Mae'n dweud: "Bydd y addfwyn yn derbyn y ddaear fel meddiant" (Mathew 5,5). Fodd bynnag, nid yw addfwynder yn air poblogaidd iawn nac yn cael ei ddefnyddio'n eang heddiw. Mae gan ein cymdeithas obsesiwn â bod yn ymosodol. Er mwyn symud ymlaen mae'n rhaid i chi nofio gyda'r siarcod. Rydyn ni'n byw mewn cymdeithas penelin ac mae'r gwan yn cael eu gwthio o'r neilltu yn gyflym. Fodd bynnag, camgymeriad mawr yw cysylltu addfwynder â gwendid. Nid yw addfwynder nac ystyriaeth yn wendid. Disgrifiodd Iesu ei hun fel dyn addfwyn, ac roedd ymhell o fod yn wimp gwan, di-asgwrn-cefn a oedd yn osgoi pob problem (Mathew 11,29). Nid oedd yn ddifater tuag at ei amgylchoedd nac anghenion eraill.

Roedd llawer o ffigurau hanesyddol chwedlonol, fel Lincoln, Gandhi, Einstein, a'r Fam Teresa, yn addfwyn neu'n ystyriol ond ddim yn ofnus. Nid oedd angen iddynt ddangos eu pwysigrwydd i eraill. Roedd ganddyn nhw'r bwriad a'r gallu i wynebu unrhyw rwystr a osodwyd yn eu ffordd. Mae'r penderfyniad mewnol hwn yn werthfawr iawn i Dduw (1. Petrus 3,4) Mewn gwirionedd mae'n cymryd llawer o gryfder mewnol i fod yn dyner iawn. Disgrifir addfwynder fel cryfder dan reolaeth.

Mae'n ddiddorol mai anaml y clywyd y gair "addfwyn" cyn yr oes Gristnogol ac nad oedd y gair "bonheddwr" yn hysbys. Mae'r ansawdd uchel hwn o gymeriad mewn gwirionedd yn sgil-gynnyrch uniongyrchol o'r oes Gristnogol. Mae bod yn addfwyn neu'n ystyriol yn cael ei ddangos yn yr hyn rydyn ni'n ei feddwl ohonom ein hunain a'r hyn rydyn ni'n ei feddwl o eraill.

Sut ydyn ni'n delio ag eraill pan fydd gennym ni bwer drostyn nhw? Gwyn ei fyd y person nad yw'n meddwl mwy amdano'i hun nag y dylai pan fydd eraill yn ei ganmol a'i gefnogi o'i gymharu â'r amser mewn bywyd pan oedd yn dal i fod yn neb.

Fe ddylen ni fod yn ofalus gyda'r geiriau rydyn ni'n eu dweud5,1; 25,11-15). Fe ddylen ni fod yn ofalus ynglŷn â sut rydyn ni'n trin eraill (1 Thess 2,7). Fe ddylen ni fod yn garedig wrth ddelio â phawb (Philipiaid 4,5). Nid ein prydferthwch y mae Duw yn ei werthfawrogi ynom, ond ein natur garedig a chytbwys (1 Peth 3,4). Nid yw person addfwyn allan i wrthdaro (1. Corinthiaid 4,21). Mae indulgent yn garedig wrth y rhai sy'n gwneud camgymeriadau, ac mae'n gwybod y gallai'r cam anghywir fod wedi digwydd iddo yr un mor hawdd! (Galatiaid 6,1). Mae Duw yn ein galw i fod yn garedig ac yn amyneddgar gyda phawb, ac i fod yn drugarog ac yn gariadus gyda'n gilydd (Effesiaid 4,2). Pan ofynnir iddo ymateb, mae un sy'n meddu ar addfwynder dwyfol yn gwneud hynny'n hyderus, nid gydag agwedd sarhaus, ond gydag addfwynder a pharch dyladwy (1 Pet 3,15).

Cofiwch: nid yw pobl â chymeriad addfwyn yn awgrymu cymhellion anghywir i eraill, wrth gyfiawnhau eu hymddygiad eu hunain, fel y dangosir yn y disgrifiad canlynol:

Y llall

 • Os yw'r llall yn cymryd amser hir, mae'n araf.
  Os cymeraf amser hir, rwy'n drylwyr.
 • Os na fydd yr un arall, mae'n ddiog.
  Os na wnaf, rwy'n brysur.
 • Os bydd y person arall yn gwneud rhywbeth heb gael gwybod i wneud hynny, bydd yn mynd y tu hwnt i'w derfynau.
  Pan fyddaf yn gwneud hynny, rwy'n cymryd y cam cyntaf.
 • Os yw'r person arall yn edrych dros ddull o siarad, mae'n anghwrtais.
  Os anwybyddaf y rheolau, rwy'n wreiddiol.
 • Os yw'r llall yn bodloni'r bos, mae'n llysnafedd.
  Os ydw i'n hoffi'r bos, dwi'n cydweithredu.
 • Os bydd y llall yn bwrw ymlaen, mae'n lwcus.
  Os gallaf ddod ymlaen, dim ond oherwydd fy mod i wedi gweithio'n galed.

Bydd goruchwyliwr addfwyn yn trin gweithwyr yn y ffordd y maent am gael eu trin - nid yn unig am ei fod yn iawn, ond oherwydd eu bod yn gwybod efallai y byddant yn gweithio iddynt un diwrnod efallai.

gan Barbara Dahlgren


Ydych chi'n addfwyn?