Ffydd - gweler yr anweledig

533 credu gweld yr anweledig Mae yna ychydig wythnosau o hyd nes ein bod ni'n dathlu marwolaeth ac atgyfodiad Iesu. Digwyddodd dau beth i ni pan fu farw Iesu a chael ei godi. Y cyntaf yw ein bod wedi marw gydag ef. A'r ail beth yw ein bod wedi ein codi gydag ef.

Der Apostel Paulus drückt es so aus: «Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit» (Kolosser 3,1-4).

Pan fu farw Crist ar y groes am ein pechodau, bu farw’r holl ddynoliaeth, gan gynnwys chi a minnau, yno mewn ystyr ysbrydol. Bu farw Crist fel ein cynrychiolydd yn ein lle. Ond nid yn union fel ein disodli, bu farw a chododd hefyd oddi wrth y meirw fel ein cynrychiolydd. Mae hynny'n golygu: pan fu farw a chael ein codi, buom farw gydag ef a chawsom ein codi gydag ef. Mae'n golygu bod y Tad yn ein derbyn yn seiliedig ar yr hyn ydyn ni yng Nghrist, ei Fab Anwylyd. Mae Iesu yn ein cynrychioli gerbron y Tad ym mhopeth a wnawn, fel nad ni bellach sy'n ei wneud, ond Crist ynom. Yn Iesu cawsom ein rhyddhau o nerth pechod a'i gosb. Ac yn Iesu mae gennym ni fywyd newydd ynddo ef a'r Tad trwy'r Ysbryd Glân. Mae'r Beibl yn galw hyn yn newydd neu'n cael ei eni oddi uchod. Fe'n ganed oddi uchod trwy nerth yr Ysbryd Glân i fyw bywyd boddhaus mewn dimensiwn ysbrydol newydd.

Yn ôl yr adnod rydyn ni wedi'i darllen a sawl adnod arall, rydyn ni'n byw gyda Christ mewn teyrnas nefol. Bu farw'r hen hunan a daeth hunan newydd yn fyw. Rydych chi bellach yn greadigaeth newydd yng Nghrist. Y gwir gyffrous o fod yn greadigaeth newydd yng Nghrist yw ein bod bellach yn cael ein huniaethu ag ef ac ef gyda ni. Ni ddylem byth weld ein hunain fel rhywbeth ar wahân, mor bell oddi wrth Grist. Mae ein bywyd gyda Christ wedi'i guddio yn Nuw. Rydyn ni'n uniaethu â Christ drwyddo a thrwyddo. Mae ein bywyd ynddo. Mae'n bywyd ni. Rydyn ni'n un gydag ef. Rydyn ni'n byw ynddo. Nid trigolion daearol yn unig ydym ni; rydym hefyd yn drigolion y nefoedd. Rwy'n hoffi ei ddisgrifio fel byw mewn dau barth amser - y parth amser nefol dros dro, corfforol a'r tragwyddol. Mae'n hawdd dweud y pethau hyn. Mae'n anoddach eu gweld. Ond maen nhw'n wir hyd yn oed os ydyn ni'n cael trafferth gyda'r holl broblemau beunyddiol rydyn ni'n dod ar eu traws.

Paulus fordert uns auf, nicht auf das Sichtbare zu sehen, sondern uns auf das Unsichtbare zu konzentrieren: «Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äusserer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig» (2. Korinther 4,16-18).

Dyna'r union bwynt. Dyna hanfod ffydd. Mae gweld y realiti newydd hwn o bwy ydych chi yng Nghrist yn newid eich meddwl cyfan, gan gynnwys yr hyn y gallech fod yn mynd drwyddo ar hyn o bryd. Pan fyddwch chi'n cydnabod bod Iesu'n byw ynoch chi'ch hun, mae gwahaniaeth enfawr o ran sut rydych chi'n gallu delio â materion y bywyd presennol hwn.

gan Joseph Tkach