Dim i'w wneud

»Wie lange willst du noch so etwas reden und sollen die Worte deines Mundes nur heftiger Wind sein» (Hiob 8:2)? Es war einer der seltenen Tage, an dem ich nichts geplant hatte. Also dachte ich, meinen Posteingang der Emails in Ordnung zu bringe. So verringerte sich die Anzahl von 356, bald auf 123 Emails, aber dann klingelte das Telefon; ein Gemeindemitglied stellte eine schwierige Frage. Gut eine Stunde später war das Gespräch vorüber.

Nesaf roeddwn i eisiau gwneud y golchdy. Cyn gynted ag yr oedd y dillad yn y peiriant golchi, canodd cloch y drws, y cymydog drws nesaf ydoedd. Hanner awr yn ddiweddarach roeddwn i'n gallu troi'r peiriant golchi ymlaen.

Roeddwn i'n meddwl efallai y gallwn wylio'r diweddglo biliards ar y teledu. Roeddwn i'n gwneud fy hun yn gyffyrddus mewn cadair gyda phaned boeth o de pan ffoniodd y ffôn eto. Y tro hwn aelod a ofynnodd am gyfarfod ar ddiwedd yr wythnos. Peidiodd â galw mewn pryd er mwyn i mi allu gwylio rownd olaf y rownd derfynol ar y teledu ac yfed y te oer.

Dylwn wneud gwaith golygyddol ar gyfer un o'n cyhoeddiadau tramor. Heddiw fyddai'r amser iawn i orffen ysgrifennu'r erthyglau. Bu e-bost yn fy mewnflwch ac roeddwn yn teimlo gorfodaeth i gymryd yr amser i ymateb i natur y mater ar unwaith.

Amser cinio. Yn ôl yr arfer, dwi'n cymryd brechdan ac yna dwi'n mynd yn ôl at yr erthygl. Yna daw galwad eto, mae gan aelod o'r teulu broblemau. Rwy'n rhoi'r gorau i weithio i weld sut y gallaf helpu. Rwy'n dychwelyd am hanner nos ac "i ffwrdd i'r gwely".

Deall fi'n iawn, nid wyf yn cwyno. Ond dwi'n sylweddoli nad yw Duw byth yn cael dyddiau o'r fath ac roedd hwn yn ddiwrnod rhyfeddol i mi. Nid ydym yn synnu Duw gyda'n problemau neu ein gweddïau. Mae ganddo trwy'r amser, am byth. Fe all ddod i'n cyfarfod am ba mor hir rydyn ni am weddïo. Nid oes raid iddo gadw amser oddi ar ei amserlen fel y gall ofalu am dasgau dyddiol neu fwyta. Gall roi sylw llawn inni a gwrando ar ei fab, yr archoffeiriad sy'n dod â'n pryderon ato. Rydyn ni mor bwysig iddo.

Ac eto weithiau nid oes gennym amser i Dduw, yn enwedig ar ddiwrnod prysur. Ar adegau eraill rydym yn aml yn meddwl bod yn rhaid i ni roi lle anrhydeddus i dasgau brys yn ein bywydau. Yna gall Duw edrych i mewn os oes gennym funud neu lai i'w wneud. Neu pan gawn ni drafferth. O, yna mae gennym ni lawer o amser i Dduw pan rydyn ni mewn trafferth!

Weithiau dwi'n meddwl ein bod ni'n Gristnogion yn dangos mwy o ddirmyg tuag at Dduw na'r anffyddwyr hynny nad ydyn nhw'n honni eu bod nhw'n ei anrhydeddu a'i ddilyn!

Gweddi

Dad trugarog, rwyt ti'n raslon i ni ym mhob amgylchiad ac bob amser. Helpwch ni i fod yn ddiolchgar ac yn barod i dderbyn bob amser. Gweddïwn hyn yn enw Iesu, amen

gan John Stettaford


pdfDim i'w wneud