Chi yn gyntaf!

484 chi gyntafYdych chi'n caru hunanymwadiad? Ydych chi'n teimlo'n gyffyrddus pan mae'n rhaid i chi fyw mewn rôl dioddefwr? Mae bywyd yn llawer brafiach os gallwch chi wirioneddol ei fwynhau. Rwy'n aml yn gwylio straeon diddorol ar y teledu am bobl sy'n aberthu eu hunain neu'n sicrhau eu bod ar gael i eraill. Gellir arsylwi a phrofi hyn yn hawdd o ddiogelwch a chysur fy ystafell fyw fy hun.

Beth sydd gan Iesu i'w ddweud am hyn?

Galwodd Iesu’r holl bobl a’i ddisgyblion ato a dweud: “Os oes unrhyw un eisiau bod yn ddisgybl i mi, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun, codi ei groes a chanlyn fi” (Marc). 8,34 cyfieithiad Genefa Newydd).

Mae Iesu’n dechrau egluro i’w ddisgyblion y bydd yn dioddef llawer, yn cael ei wrthod a’i roi i farwolaeth. Mae Pedr yn cynhyrfu beth mae Iesu'n ei ddweud ac mae Iesu'n ei geryddu amdano, gan ddweud nad yw Pedr yn ystyried pethau Duw, ond pethau dynion. Yn y cyd-destun hwn, mae Crist yn datgan bod hunanymwadiad yn “beth Duw” ac yn rhinwedd Cristnogol (Marc 8,31-un).

Beth mae jesws yn ei ddweud Oni ddylai Cristnogion gael hwyl? Na, nid dyna'r meddwl. Beth mae'n ei olygu i wadu'ch hun? Nid yw bywyd yn ymwneud â chi a'r hyn yr ydych ei eisiau yn unig, ond rhoi diddordebau pobl eraill o flaen eu diddordebau eu hunain. Eich plant yn gyntaf, eich gŵr yn gyntaf, eich gwraig yn gyntaf, eich rhieni yn gyntaf, eich cymydog yn gyntaf, eich gelyn yn gyntaf, ac ati.

Mae cymryd y groes a gwadu eich hun yn cael ei adlewyrchu yn y gorchymyn mwyaf o gariad yn 1. Corinthiaid 13. Beth allai fod? Mae'r sawl sy'n gwadu ei hun yn amyneddgar a charedig; nid yw ef neu hi byth yn genfigennus nac yn ymffrostgar, byth yn ymffrostio â balchder. Nid yw'r person hwn yn anghwrtais ac nid yw'n mynnu ei hawliau na'i ffyrdd ei hun, oherwydd nid yw dilynwyr Crist yn hunanol. Nid yw ef neu hi wedi cynhyrfu ac nid yw'n talu sylw i'r camweddau a ddioddefir. Pan wadi dy hun, nid wyt yn gorfoleddu mewn anghyfiawnder, yn hytrach pan fydd cyfiawnder a gwirionedd yn drech. Mae hi neu yntau, y mae hanes ei fywyd yn cynnwys hunan-ymwadiad, yn barod i oddef unrhyw beth, doed a ddel, hefyd yn barod i gredu'r gorau ym mhob person, yn gobeithio dan unrhyw amgylchiadau, ac yn dioddef unrhyw beth. Nid yw cariad Iesu yn y fath berson byth yn methu.

gan James Henderson


pdfChi yn gyntaf!