Sut dylwn i weddïo'n effeithiol?

Os na, pam lai? Os na ofynnwn i Dduw am lwyddiant, a fyddai’n fethiant, yn fethiant? Mae'n dibynnu ar sut rydyn ni'n gweld llwyddiant. Rwy'n gweld y diffiniad canlynol yn dda iawn: Cyflawni pwrpas Duw ar gyfer fy mywyd mewn ffydd, cariad a thrwy nerth yr Ysbryd Glân a disgwyl y canlyniad gan Dduw. At bwrpas mor werthfawr mewn bywyd dylem allu gweddïo'n hyderus.

"O, cofiwch yr addewidion a wnaethoch i'ch gwas Moses pan ddywedoch chi: Os gweithredwch yn fradwrus, byddaf yn eich gwasgaru ymhlith y bobloedd." (Nehemeia 1,8 Cyfieithiad meintiau)

Os na allwch ofyn i Dduw am lwyddiant am yr hyn rydych chi'n ei wneud, mae pedwar pwynt ym mywyd Nehemeia sut y gallwch chi weddïo'n effeithiol: 

  • Seiliwch ein ceisiadau ar gymeriad Duw. Gweddïwch gan wybod y bydd Duw yn ateb: Rwy'n aros am ateb i'r weddi hon oherwydd eich bod yn Dduw ffyddlon, yn Dduw mawr, yn Dduw cariadus, yn Dduw rhyfeddol sy'n gallu datrys y broblem hon!
  • Cyffesu pechodau ymwybodol (camwedd, dyled, gwall). Ar ôl i Nehemeia seilio ei weddi ar beth yw Duw, cyfaddefodd ei bechodau. Meddai: Rwy'n cyfaddef y pechodau, yr wyf i a thŷ fy nhad wedi pechu, gwnaethom weithredu'n wrthun yn eich erbyn, ni wnaethom ufuddhau. " Nid bai Nehemeia oedd i Israel syrthio i gaethiwed. Ni chafodd ei eni hyd yn oed pan ddigwyddodd hynny. Ond fe gloodd ei hun ym mhechodau'r genedl, roedd yn rhan o'r broblem hefyd.
  • Hawliwch addewidion Duw. Mae Nehemeia yn gweddïo ar yr Arglwydd: O, cofiwch yr addewidion a wnaethoch i'ch gwas Moses. A all un alw Duw i gael ei gofio? Mae Nehemeia yn atgoffa Duw o addewid a wnaeth i genedl Israel. Mewn ystyr ffigurol, meddai, Dduw, fe wnaethoch chi ein rhybuddio trwy Moses y byddem yn colli gwlad Israel pe byddem yn anffyddlon. Ond fe wnaethoch chi addo hefyd pe byddem ni'n edifarhau, y byddech chi'n rhoi'r tir yn ôl i ni. A oes angen atgoffa Duw? Na. Ydy e'n anghofio ei addewidion? Na. Pam ydyn ni'n ei wneud beth bynnag? Mae'n ein helpu i beidio â'u hanghofio.
  • Byddwch yn benderfynol iawn yn yr hyn rydyn ni'n ei ofyn. Os ydym yn disgwyl ateb penodol, yna dylem ofyn amdano yn bendant. Os cedwir ein ceisiadau yn gyffredinol, sut allwn ni wybod a ydyn nhw wedi cael eu hateb? Nid yw Nehemeia yn dal yn ôl, mae'n gofyn am lwyddiant. Mae'n hyderus iawn yn ei weddi.

gan Fraser Murdoch