Sut dylwn i weddïo'n effeithiol?

Os na, pam lai? Os na ofynnwn i Dduw am lwyddiant, a fyddai’n fethiant, yn fethiant? Mae'n dibynnu ar sut rydyn ni'n gweld llwyddiant. Rwy'n gweld y diffiniad canlynol yn dda iawn: Cyflawni pwrpas Duw ar gyfer fy mywyd mewn ffydd, cariad a thrwy nerth yr Ysbryd Glân a disgwyl y canlyniad gan Dduw. At bwrpas mor werthfawr mewn bywyd dylem allu gweddïo'n hyderus.

"O, cofiwch yr addewidion a wnaethoch i'ch gwas Moses pan ddywedoch chi: Os gweithredwch yn fradwrus, byddaf yn eich gwasgaru ymhlith y bobloedd."  (Cyfieithiad maint Nehemeia 1,8)

Os na allwch ofyn i Dduw am lwyddiant am yr hyn rydych chi'n ei wneud, mae pedwar pwynt ym mywyd Nehemeia sut y gallwch chi weddïo'n effeithiol: 

  • Seiliwch ein ceisiadau ar gymeriad Duw. Gweddïwch gan wybod y bydd Duw yn ateb: Rwy'n aros am ateb i'r weddi hon oherwydd eich bod yn Dduw ffyddlon, yn Dduw mawr, yn Dduw cariadus, yn Dduw rhyfeddol sy'n gallu datrys y broblem hon!
  • Die bewussten Sünden (Verfehlungen, Schulden, Irrtum) bekennen. Nachdem Nehemia sein Gebet auf das was Gott ist gründete, bekannte er seine Sünden. Er sagte: Ich bekenne die Sünden, ich und meines Vaters Haus haben gesündigt, verwerflich haben wir gegen dich gehandelt, haben nicht befolgt.» Es war nicht Nehemias Fehler, dass Israel in Gefangenschaft geriet. Er war noch nicht mal geboren als das geschah. Aber er hat sich selbst mit eingeschlossen in die Sünden der Nation, er war auch Teil des Problems.
  • Hawliwch addewidion Duw. Mae Nehemeia yn gweddïo ar yr Arglwydd: O, cofiwch yr addewidion a wnaethoch i'ch gwas Moses. A all un alw Duw i gael ei gofio? Mae Nehemeia yn atgoffa Duw o addewid a wnaeth i genedl Israel. Mewn ystyr ffigurol, meddai, Dduw, fe wnaethoch chi ein rhybuddio trwy Moses y byddem yn colli gwlad Israel pe byddem yn anffyddlon. Ond fe wnaethoch chi addo hefyd pe byddem ni'n edifarhau, y byddech chi'n rhoi'r tir yn ôl i ni. A oes angen atgoffa Duw? Na. Ydy e'n anghofio ei addewidion? Na. Pam ydyn ni'n ei wneud beth bynnag? Mae'n ein helpu i beidio â'u hanghofio.
  • Byddwch yn benderfynol iawn yn yr hyn rydyn ni'n ei ofyn. Os ydym yn disgwyl ateb penodol, yna dylem ofyn amdano yn bendant. Os cedwir ein ceisiadau yn gyffredinol, sut allwn ni wybod a ydyn nhw wedi cael eu hateb? Nid yw Nehemeia yn dal yn ôl, mae'n gofyn am lwyddiant. Mae'n hyderus iawn yn ei weddi.

gan Fraser Murdoch