Angen mwyaf dynoliaeth

«Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott... In ihm war Leben, und das Leben war das Licht für die Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht angenommen.»   Johannes 1, 1 – 4 (Zürcherbibel)

Gofynnodd ymgeisydd penodol am swyddfa wleidyddol yn yr Unol Daleithiau i asiantaeth hysbysebu ddylunio poster iddo. Gofynnodd y dylunydd hysbysebu iddo pa rai o'i nodweddion yr hoffai eu pwysleisio.

"Dim ond yr arferol," atebodd yr ymgeisydd, "deallusrwydd uchel, gonestrwydd llwyr, didwylledd llwyr, teyrngarwch llwyr, ac wrth gwrs, gwyleidd-dra."

Gyda'r cyfryngau hollbresennol y dyddiau hyn, gallwn ddibynnu ar unrhyw wleidydd, pa mor gadarnhaol bynnag y gall fod, y bydd pob camgymeriad, pob camsyniad, pob datganiad neu asesiad anghywir yn hysbys yn gyhoeddus yn fuan. Mae pob ymgeisydd, p'un ai ar gyfer y senedd neu'r gymuned leol, yn agored i syched y cyfryngau am synhwyro.

Wrth gwrs, mae'r ymgeiswyr yn teimlo bod yn rhaid iddyn nhw roi eu delwedd yn y goleuni gorau, fel arall ni fyddai pobl yn ymddiried ynddyn nhw mewn unrhyw ffordd. Er gwaethaf y gwahaniaethau ac er gwaethaf y cryfderau a'r gwendidau personol, mae pob ymgeisydd yn fodau dynol bregus. Gadewch i ni ei wynebu, byddent wrth eu bodd yn datrys problemau enfawr ein cenedl a'r byd, ond nid oes ganddyn nhw'r pŵer na'r modd i'w wneud. Dim ond yn ystod eu deiliadaeth y gallant wneud eu gorau i gadw pethau dan reolaeth resymol.

Die Probleme und Gebrechen der menschlichen Gesellschaft bestehen weiter. Grausamkeit, Gewalt, Gier, Verführung, Ungerechtigkeit und andere Sünden zeigen uns, dass es eine finstere Seite der Menschheit gibt. In Wirklichkeit kommt diese Finsternis durch das Entfremden von Gott, der uns liebt. Es ist die grösste Tragödie, die Leute durchzustehen haben und zudem die Ursache all der anderen menschlichen Übel. Inmitten dieser Finsternis wächst ein Bedürfnis über alle andern hinaus – das Bedürfnis nach Jesus Christus. Das Evangelium ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Sie berichtet uns, dass Licht in die Welt gekommen ist. «Ich bin das Licht der Welt,» sagt Jesus. «Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.» (Johannes 8, 12) Jesus Christus stellt die Beziehung mit dem Vater wieder her und verändert so die Menschheit von innen heraus.

Pan fydd pobl yn ymddiried ynddyn nhw, mae'r golau'n dechrau tywynnu ac mae popeth yn dechrau newid. Dyna ddechrau bywyd go iawn, bywyd mewn llawenydd a heddwch mewn cymundeb â Duw.

Gweddi:

Dad Nefol, rwyt ti'n ysgafn a does dim tywyllwch ynot ti. Rydyn ni'n edrych am eich goleuni ym mhopeth rydyn ni'n ei wneud ac yn gofyn i'ch golau oleuo ein bywyd fel bod y tywyllwch yn crebachu yn ôl ynom ni, yn union wrth i ni gerdded gyda chi yn y goleuni. Gweddïwn yr enw Iesu hwn, amen

gan Joseph Tkach


pdfAngen mwyaf dynoliaeth