Mae'r Ysbryd Glân yn ei gwneud yn bosibl

440 mae'r ysbryd sanctaidd yn ei gwneud hi'n bosiblYdych chi'n barod i gamu allan o'r "parth cysur" a rhoi eich ffydd a'ch ymddiriedaeth yng Nghrist? Yng nghanol storm ffyrnig, camodd Peter allan o ddiogelwch cymharol y cwch. Ef oedd yr un yn y cwch a oedd yn barod i gredu yng Nghrist ac i wneud yn debyg iddo: "I rodio ar ddŵr" (Mathew 1).4,25-un).

Ydych chi'n gwybod y sefyllfa rydych chi'n gwadu bod â rhywbeth i'w wneud â rhywbeth sy'n eich rhoi chi i drafferth? Digwyddodd hyn i mi lawer yn fy ieuenctid. «Byddwn i wedi torri'r ffenestr yn ystafell fy mrawd? Pam fi? Na! » «Ai fi a saethodd dwll yn nrws y sied drws nesaf gyda phêl dennis? Na! » A beth os caf fy nghyhuddo o fod yn ffrindiau â chwyldroadwr, anghytuno, gelyn yr ymerawdwr Rhufeinig? "Ond nid fi!" Gwadodd Peter Grist ar ôl iddo gael ei arestio yng ngardd Gethsemane. Mae'r ffaith hon o wadu yn dangos pa mor ddynol, gwan ac analluog ydym i wneud rhywbeth ar ein pennau ein hunain.

Ychydig wythnosau'n ddiweddarach, rhoddodd Pedr, wedi'i lenwi â'r Ysbryd Glân, araith ddewr i'r bobl oedd wedi ymgynnull yn Jerwsalem. Mae diwrnod cyntaf y Pentecost yn Eglwys y Cyfamod Newydd yn dangos i ni beth sy'n bosibl gyda Duw. Camodd Pedr allan o'i barth cysur yr eildro, wedi'i lenwi â gallu holl-orchfygol yr Ysbryd Glân. " Felly cododd Pedr gyda'r un ar ddeg, a chodi ei lais a siarad â nhw ..." (Act 2,14). Hon oedd pregeth gyntaf Pedr — wedi ei thraddodi yn eofn, gyda phob eglurder a nerth.

Gwnaethpwyd holl waith yr apostolion yn y Cyfamod Newydd yn bosibl trwy nerth yr Ysbryd Glân. Ni allai Stephen fod wedi goroesi ei brofiad marwol pe na bai'r Ysbryd Glân wedi bod yn bresennol. Llwyddodd Paul i oresgyn pob rhwystr i gyhoeddi enw Iesu Grist. Daeth ei nerth oddi wrth Dduw.

Ar ein pennau ein hunain, rydym yn wan ac yn methu. Wedi ein llenwi â nerth yr Ysbryd Glân, rydyn ni'n cyflawni popeth sydd gan Dduw mewn golwg ar ein cyfer. Mae'n ein helpu i fynd allan o'n "parth cysur" - allan o'r "cwch" - ac i ymddiried y bydd pŵer Duw yn ein goleuo, ein cryfhau a'n tywys.

Diolch i ras Duw ac anrheg yr Ysbryd Glân a dderbyniwch, gallwch wneud y penderfyniad i symud ymlaen a dod allan o'ch parth cysur.

gan Philipper Gale


pdfMae'r Ysbryd Glân yn ei gwneud yn bosibl