Pwll neu afon?

455 pwll neu afon

Yn blentyn, treuliais beth amser gyda fy nghefndryd ar fferm Mam-gu. Aethon ni i lawr i'r pwll a chwilio am rywbeth cyffrous. Pa hwyl a gawsom yno, fe wnaethon ni ddal brogaod, rhydio yn y mwd a darganfod rhai preswylwyr llysnafeddog. Nid oedd yr oedolion wedi synnu pan ddaethom adref yn arogli â baw naturiol, yn wahanol iawn na phan adawsom.

Mae pyllau yn aml yn lleoedd llawn mwd, algâu, critters bach a cattails. Gall pyllau sy'n cael eu bwydo gan ffynhonnell dŵr croyw hyrwyddo bywyd a dal i newid i ddŵr llonydd. Os yw'r dŵr yn llonydd, nid oes ganddo ocsigen. Gall planhigion algâu a usury gymryd drosodd. Mewn cyferbyniad, gall dŵr croyw mewn afon sy'n llifo fwydo llawer o wahanol fathau o bysgod. Pe bai angen dŵr yfed arnaf, byddai'n well gennyf yn bendant yr afon ac nid y pwll!

Gellir cymharu ein bywyd ysbrydol â phyllau ac afonydd. Gallwn sefyll yn ein hunfan, fel pwll sy'n hen ac nad yw'n symud, sy'n ddiflas ac y mae bywyd yn mygu ynddo. Neu rydyn ni'n ffres ac yn fyw fel pysgodyn yn yr afon.
Er mwyn cadw'n ffres, mae angen ffynhonnell gref ar afon. Pan fydd y gwanwyn yn sychu, mae'r pysgod yn marw yn yr afon. Yn ysbrydol ac yn gorfforol, Duw yw ein ffynhonnell, sy'n rhoi bywyd a nerth inni ac yn ein hadnewyddu yn gyson. Nid oes raid i ni boeni y gallai Duw byth golli Ei allu. Mae fel afon sy'n llifo, yn gryf a bob amser yn ffres.

Im Johannesevangelium sagt Jesus: «Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke! Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fliessen” (Johannes 7,37-38).
Diese Einladung, zu kommen und zu trinken, ist der Höhepunkt einer Serie von Hinweisen auf Wasser in diesem Evangelium: das Wasser wurde in Wein verwandelt (Kapitel 2), das Wasser der Wiedergeburt (Kapitel 3), das lebendige Wasser (Kapitel 4), das Reinigungswasser von Bethesda (Kapitel 5) und die Beruhigung des Wassers (Kapitel 6). Sie alle weisen auf Jesus als Bevollmächtigten Gottes hin, der Gottes gnädiges Angebot vom Leben bringt.

Ist es nicht fabelhaft, wie Gott für die Durstigen (uns alle) in diesem ausgetrockneten und erschöpften Land sorgt, wo es kein Wasser gibt? David beschreibt es so: «Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist» (Psalm 63,2).

Y cyfan y mae am inni ei wneud yw dod i yfed. Gall pawb ddod i yfed o ddŵr y bywyd. Pam mae cymaint o bobl sychedig yn sefyll o flaen y ffynnon ac yn gwrthod yfed?
Ydych chi'n sychedig, hyd yn oed yn dioddef o ddadhydradiad? Ydych chi fel pwll hen? Mae lluniaeth ac adnewyddiad mor agos â'ch Beibl ac mae gweddi ar gael ar unwaith. Dewch at Iesu bob dydd a chymryd sip effeithlon, adfywiol o ffynhonnell ei fywyd a pheidiwch ag anghofio rhannu'r dŵr hwn ag eneidiau sychedig eraill.

gan Tammy Tkach


 

pdfPwll neu afon?