Rhowch ffrwythau da

264 Crist yw'r winwydden, ni yw'r canghennauCrist yw'r winwydden, ni yw'r canghennau! Mae grawnwin wedi'u cynaeafu i wneud gwin ers miloedd o flynyddoedd. Mae hon yn broses lafurus oherwydd mae angen meistr seler profiadol, pridd da ac amseru perffaith. Mae'r tyfwr yn tocio ac yn glanhau'r gwinwydd ac yn arsylwi aeddfedu grawnwin er mwyn canfod union amser y cynhaeaf. Mae'n waith caled, ond pan ddaw'r cyfan at ei gilydd mae'n werth yr ymdrech. Roedd Iesu'n gwybod am win da. Ei wyrth gyntaf oedd troi dŵr yn y gwin gorau a flaswyd erioed. Mae'r hyn sy'n bwysig iddo yn fwy na hynny. Yn Efengyl Ioan rydyn ni'n darllen sut mae'n disgrifio ei berthynas â phob un ohonom: “Fi ydy'r gwir winwydden a fy Nhad yw'r arddwr gwinwydd. Pob cangen ohonof nad yw'n dwyn ffrwyth y bydd yn ei chymryd i ffwrdd; a phob un sy'n dwyn ffrwyth bydd yn glanhau er mwyn iddo ddwyn mwy o ffrwyth »(Ioan 15,1-un).

Fel gwinwydden iach, mae Iesu'n darparu llif cyson o fywiogrwydd i ni ac mae ei dad yn gweithredu fel dyn gwinllan sy'n gwybod pryd a ble mae'n rhaid iddo fynd â changhennau afiach sy'n marw er mwyn i ni allu tyfu'n fwy pwerus a dirwystr i'r cyfeiriad cywir. Wrth gwrs, mae'n gwneud hyn fel ein bod ni'n dwyn ffrwyth da. - Rydym yn cyflawni'r ffrwyth hwn trwy bresenoldeb yr Ysbryd Glân yn ein bywydau. Mae'n dangos ei hun yn: cariad, llawenydd, heddwch, amynedd, caredigrwydd, caredigrwydd, teyrngarwch, addfwynder a hunanreolaeth. Fel gwin da, mae'r broses o newid ein bywydau, o lestr toredig i waith iachawdwriaeth gorffenedig, yn cymryd amser hir. Gall y llwybr hwn gynnwys profiadau anodd a phoenus. Yn ffodus, mae gennym Waredwr amyneddgar, doeth a chariadus sy'n winwydden ac yn wneuthurwr gwin ac sy'n arwain proses ein hiachawdwriaeth gyda gras a chariad.

gan Joseph Tkach


pdfRhowch ffrwythau da