Nadolig - Nadolig

309 nadolig"Felly, mae brodyr a chwiorydd sanctaidd sy'n cymryd rhan yn yr alwad nefol, yn edrych at yr apostol a'r archoffeiriad rydyn ni'n ei broffesu, Iesu Grist" (Hebreaid 3: 1). Mae'r rhan fwyaf o bobl yn derbyn bod y Nadolig wedi dod yn ŵyl selog, fasnachol - y rhan fwyaf o'r amser mae Iesu'n angof yn llwyr. Rhoddir pwyslais ar fwyd, gwin, anrhegion a dathliadau; ond beth sy'n cael ei ddathlu? Fel Cristnogion, dylem boeni pam yr anfonodd Duw ei Fab i'r ddaear.

Mae'r Nadolig yn ymgorffori cariad Duw at bobl, fel rydyn ni'n darllen yn Ioan 3:16. "Oherwydd bod Duw wedi caru'r byd fel ei fod wedi rhoi ei unig fab anedig, fel nad yw pawb sy'n credu ynddo yn cael eu colli, ond yn cael bywyd tragwyddol". Mae Duw eisiau inni fwynhau'r penderfyniad a wnaeth i anfon ei Fab i'r byd pechadurus hwn. Dechreuodd gyda phlentyn mewn crib mewn stabl ostyngedig.

Seciwlariad diddorol o'r Nadolig yw'r talfyriad sydd wedi dod yn gyffredin gyda ni heddiw - «Nadolig». Mae Crist wedi'i dynnu o'r gair "Nadolig"! Mae rhai yn cyfiawnhau hyn trwy ddweud bod X yn sefyll am y groes. Os yw hynny'n wir, mae'n parhau i fod yn agored a yw'r rhai sy'n defnyddio'r gair yn deall yr esboniad.

Wrth ddathlu genedigaeth ein Gwaredwr gyda ffrindiau a theulu, dylem sicrhau ein bod yn edrych ato: «Rydyn ni am drwsio ein syllu ar Iesu, yr arloeswr a pherffeithrwydd ffydd - oherwydd bod Iesu'n gwybod y llawenydd oedd yn ei ddisgwyl, fe. cymerodd arno’i hun y farwolaeth ar y groes a’r cywilydd a ddaeth gydag ef ac mae bellach yn eistedd ar yr orsedd yn y nefoedd ar ochr dde Duw (Hebreaid 12: 2).

Pan fyddwch chi'n agor eich anrhegion ar y Nadolig, cofiwch yr hyn a ysgrifennodd yr apostol James ym mhennod 1:17: «O'r uchod dewch yn unig roddion da a rhoddion perffaith yn unig: Maen nhw'n dod o Greawdwr y sêr, nad ydyn nhw'n newid a gyda phwy ydyn nhw. does dim newid o olau i dywyllwch ». Iesu oedd yr anrheg Nadolig fwyaf, nid yr Nadolig (Nadolig).

Gweddi

Diolch i chi, dad gwych, am anfon eich mab gwerthfawr yn faban - un a fyddai'n profi'r holl brofiadau bywyd. Helpa ni Arglwydd i edrych ar Grist fel y ganolfan yn yr amser hapus hwn. Amen.

gan Irene Wilson


pdfNadolig - Nadolig