Mae fy llygaid wedi gweld eich iachawdwriaeth

370 gwelodd fy llygaid yr iachawdwriaeth Das Motto der heutigen Street Parade in Zürich ist: «Dance for freedom» (tanze für die Freiheit). Auf der Webseite der Aktivität lesen wir: «Die Street Parade ist eine Tanzdemonstration für Liebe, Frieden, Freiheit und Toleranz. Mit dem Motto der Street Parade «Dance for Freedom» stellen die Veranstalter Freiheit in den Mittelpunkt».

Mae'r awydd am gariad, heddwch a rhyddid bob amser wedi bod yn bryder dynoliaeth. Yn anffodus, fodd bynnag, rydyn ni'n byw mewn byd sy'n hollol groes: casineb, rhyfel, caethiwed ac anoddefgarwch. Trefnwyr yr Orymdaith Stryd sy'n peri Canolbwyntiwch ar ryddid. Ond beth na wnaethant ei gydnabod? Beth yw'r pwynt rydych chi'n ymddangos yn ddall iddo? Mae gwir ryddid yn gofyn am Iesu a Iesu sy'n gorfod bod yn ganolbwynt! Yna mae cariad, heddwch, rhyddid a goddefgarwch. Yna gallwch chi ddathlu a dawnsio! Yn anffodus, nid yw'r wybodaeth ryfeddol hon yn hygyrch i lawer heddiw.

«Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es <nur> bei denen verdeckt, die verlorengehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat: Aus Finsternis wird Licht leuchten! er <ist es>, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi» (2 Korinther 4,3-6).

Mae Iesu yn olau na all anghredinwyr ei weld.

Simeon war ein gerechter und gottesfürchtiger Mensch in Jerusalem und der Heilige Geist war auf ihm (Lukas 2,25). Dieser hatte ihm versprochen, vor seinem Tod den Gesalbten des Herrn zu sehen. Als die Eltern das Kind Jesu zum Tempel brachten und er es auf seine Arme nahm, lobte er Gott und sprach:

«Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden; denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen: ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel» (Lukas 2,29-32).

Daeth Iesu Grist fel goleuni i oleuo'r byd hwn.

«Aus Finsternis wird Licht leuchten! er <ist es>, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi» (2 Korinther 4,6).

Roedd barn Iesu Grist yn brofiad o fywyd i Simeon, y pwynt hollbwysig cyn y gallai ffarwelio â'r bywyd hwn. Brodyr a chwiorydd, a yw ein llygaid wedi cydnabod iachawdwriaeth Duw yn ei holl ogoniant? Mae'n bwysig byth anghofio cymaint y mae Duw wedi ein bendithio trwy agor ein llygaid i iachawdwriaeth:

«Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben: «Und sie werden alle von Gott gelehrt sein.» Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht dass jemand den Vater gesehen hat, ausser dem, der von Gott ist, dieser hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies <aber> ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist; wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt« (Johannes 6,44-51).

Iesu Grist yw'r bara byw, iachawdwriaeth Duw. Ydyn ni'n dal i gofio'r amser pan agorodd Duw ein llygaid i'r wybodaeth hon? Ni fydd Paul byth yn anghofio eiliad ei oleuedigaeth, darllenasom amdano pan oedd ar ei ffordd i Ddamascus:

«Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel; und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber <sagte>: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst! Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen und ass nicht und trank nicht» (Apostelgeschichte 9,3-9).

Roedd datguddiad iachawdwriaeth mor ddisglair i Paul fel na allai weld am 3 diwrnod!

Faint mae ei olau wedi ein taro a faint mae ein bywyd wedi newid ers i'n llygaid gydnabod ei iachawdwriaeth? A oedd yn aileni go iawn i ni yn ogystal ag i ni? Gadewch i ni wrando ar y sgwrs gyda Nicodemus:

«Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. [Johannes 3,6] Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: {Ihr} müsst von neuem geboren werden« (Johannes 3, 1-7).

Mae angen "genedigaeth" newydd ar ddyn er mwyn cydnabod teyrnas Dduw. Mae llygaid dynol yn ddall i iachawdwriaeth Duw. Fodd bynnag, nid yw trefnwyr yr Orymdaith Stryd yn Zurich yn ymwybodol o'r dallineb ysbrydol cyffredinol. Maent wedi gosod nod ysbrydol iddynt eu hunain na ellir ei gyflawni heb Iesu. Ni all dyn ddod o hyd i ogoniant Duw ar ei ben ei hun na'i gydnabod yn ei gyfanrwydd. Duw sy'n datgelu ei hun i ni:

«{Ihr} habt nicht mich erwählt, sondern {ich} habe euch erwählt und euch <dazu> bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe» (Johannes 15,16).

Brodyr a chwiorydd, mae gennym y fraint fawr bod ein llygaid wedi gweld iachawdwriaeth Duw: " Iesu Grist ein Gwaredwr ".

Es handelt sich hier um das wichtigste Erlebnis das wir in unserem ganzen Le-ben haben können. Für Simeon gab es keine weitere Lebensziele mehr nachdem er den Erlöser sehen konnte. Sein Lebensziel war erreicht. Hat die Erkennung des Heil Gottes auch bei uns denselben Stellenwert? Heute möchte ich uns alle ermutigen, nie unsere Augen vom Heil Gottes zu nehmen und unseren (geistlichen) Blick immer auf Jesus Christus zu richten.

«Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes! Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist! Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, euer Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit» (Kolosser 3,1-4).

Mae Paul yn cynhyrfu i beidio ag edrych ar yr hyn sydd ar y ddaear ond ar Grist. Ni ddylai unrhyw beth ar y ddaear hon dynnu ein sylw oddi wrth iachawdwriaeth Duw. Daw popeth sy'n dda i ni oddi uchod ac nid o'r ddaear hon:

«Irret euch nicht, meine geliebten Brüder! Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch eines Wechsels Schatten» (Jakobus 1,16-17).

Mae ein llygaid wedi cydnabod iachawdwriaeth Duw ac ni ddylem bellach dynnu ein syllu o'r iachawdwriaeth hon, edrych i fyny bob amser. Ond beth mae hyn i gyd yn ei olygu yn ein bywydau beunyddiol? Rydyn ni i gyd bob amser mewn sefyllfaoedd anodd, treialon, salwch, ac ati. Sut mae'n bosibl edrych ar Iesu hyd yn oed gyda gwrthdyniadau mor fawr? Mae Paul yn rhoi'r ateb i ni:

«Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch! Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden; der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden; und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus» (Philipper 4,4-7).

Mae Duw yn addo heddwch a llonyddwch dwyfol inni "sy'n mynd y tu hwnt i bob rheswm". Felly dylem roi ein pryderon a'n hanghenion gerbron gorsedd Duw. A wnaethoch chi sylwi sut mae ein gweddïau yn cael eu hateb?! A yw'n dweud: "a bydd Duw yn datrys ein holl bryderon a phroblemau ac yn eu tynnu o'r byd"? Na, nid oes addewid yma y bydd Duw yn datrys neu'n dileu ein holl broblemau. Yr addewid yw: " A bydd heddwch Duw, sy'n rhagori ar bob meddwl, yn cadw'ch calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu ".

Os edrychwn i fyny, dewch â'n pryderon gerbron gorsedd Duw, mae Duw yn addo heddwch goruwchnaturiol a llawenydd ysbrydol dwfn inni, ym mhob amgylchiad. Dyma pryd rydyn ni wir yn dibynnu arno ac yn gorwedd yn ei ddwylo.

«Rwyf wedi siarad hyn â chi er mwyn i chi gael heddwch ynof. Mae gennych drallod yn y byd; ond byddwch o sirioldeb da, gorchfygais y byd »(Ioan 16,33:XNUMX).

Gwyliwch allan: nid ydym yn mynd ar wyliau yn unig ac yn ymddiried y bydd Duw yn ysgwyddo ein holl gyfrifoldebau. Mae yna Gristnogion sy'n gwneud y camgymeriadau hyn yn union. Maen nhw'n drysu ymddiriedaeth yn Nuw ag anghyfrifoldeb. Fodd bynnag, mae'n ddiddorol gweld sut mae Duw yn dangos trugaredd fawr mewn achosion o'r fath. Gwell ymddiried yn Nuw na chymryd ein bywydau yn ein dwylo ein hunain.

Beth bynnag, mae'n rhaid i ni barhau i fod yn gyfrifol, ond nid ydym yn ymddiried yn ein pwerau mwyach ond yn Nuw. Ar y lefel ysbrydol mae'n rhaid i ni gydnabod mai Iesu Grist yw ein hiachawdwriaeth a'n hunig obaith a dylem roi'r gorau i geisio dod â ffrwythau ysbrydol gyda'n cryfder ein hunain. Ni fydd yr Orymdaith Stryd yn llwyddo chwaith. Yn Salm 37 darllenwn:

«Vertraue auf den Herrn und tue Gutes; wohne im Land und hüte Treue; und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag» (Psalm 37,3-6).

Iesu Grist yw ein hiachawdwriaeth, mae'n ein cyfiawnhau. Rhaid inni ymddiried ein bywyd yn ddiamod iddo. Fodd bynnag, peidiwch ag ymddeol chwaith, ond "gwnewch dda" a "byddwch yn deyrngar". Os yw ein syllu ar Iesu, ein hiachawdwriaeth, yna rydyn ni mewn dwylo diogel. Gadewch inni ddarllen eto yn Salm 37:

«Vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt, und seinen Weg hat er gern; fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln; alle Tage ist er gütig und leiht, und seine Nachkommen <werden> zum Segen» (Psalm 37,23-26).

Os cyflwynwn ein ffyrdd at Dduw, ni fydd byth yn ein gadael.

«Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch eine kleine <Weile>, und die Welt sieht mich nicht mehr; {ihr} aber seht mich: weil {ich} lebe, werdet auch {ihr} leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden; und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren» (Johannes 14,18-21).

Hyd yn oed pan esgynnodd Iesu i orsedd Duw, dywedodd fod ei ddisgyblion yn parhau i'w weld! Lle bynnag yr ydym ac ym mha bynnag sefyllfa y gallwn fod ynddo, mae Iesu Grist, ein hiachawdwriaeth, bob amser yn weladwy a dylai ein llygaid fod arno bob amser. Ei gais yw:

«Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und «ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen»; denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht» (Matthäus 11,28-30).

Ei addewid yw:

«Auch wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch Frieden haben. Meinen Frieden gebe ich euch; einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht!» (Johannes 14,27 Hoffnung für Alle).

Heddiw mae Zurich yn dawnsio dros heddwch a rhyddid. Gadewch inni hefyd ddathlu oherwydd bod ein llygaid wedi cydnabod iachawdwriaeth Duw a gweddïwn y gall mwy a mwy o bobl weld a chydnabod yr hyn a ddatgelwyd inni mor rhyfeddol: « Iachawdwriaeth ryfeddol Duw yn Iesu Grist! »

gan Daniel Bösch


pdfMae fy llygaid wedi gweld eich iachawdwriaeth