Gwahanu gwenith oddi wrth siffrwd

609 gwahanu'r gwenith o'r siffrwd Siffrwd yw'r gragen y tu allan i'r grawn, y mae'n rhaid ei gwahanu fel y gellir defnyddio'r grawn. Fel arfer mae'n cael ei ystyried yn gynnyrch gwastraff. Mae'r grawn yn cael ei ddyrnu i gael gwared ar y masgiau. Yn y dyddiau cyn mecaneiddio, gwahanwyd y grawn gyda'r siffrwd oddi wrth ei gilydd trwy eu taflu i'r awyr dro ar ôl tro nes i'r gwynt chwythu'r siaff i ffwrdd.

Die Spreu wird auch als Metapher für Dinge verwendet, die wertlos sind und beseitigt werden müssen. Das Alte Testament warnt, indem es die Gottlosen mit Spreu vergleicht, welche weggeblasen werden. «Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut» (Psalm 1,4).

«Ich taufe euch mit Wasser zur Busse; der aber nach mir kommt (Jesus), ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln; aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer» (Matthäus 3,11-12).

Mae Ioan Fedyddiwr yn cadarnhau mai Iesu yw’r barnwr sydd â’r pŵer i wahanu’r gwenith oddi wrth y siffrwd. Bydd amser barn pan fydd pobl yn sefyll o flaen gorsedd Duw. Bydd yn rhoi'r da yn ei ysgubor, bydd y drwg yn cael ei losgi fel siffrwd.

A yw'r datganiad hwn yn eich dychryn neu a yw'n rhyddhad? Ar yr adeg pan oedd Iesu'n byw ar y ddaear, roedd pawb a wrthododd Iesu i'w hystyried yn siffrwd. Adeg y farn, bydd pobl sy'n dewis peidio â derbyn Iesu fel eu Gwaredwr.

Os edrychwn arno o safbwynt Cristion, byddwch yn sicr yn mwynhau'r datganiad hwn. Cawsom ras yn Iesu. Ynddo ef yr ydym yn blant mabwysiedig Duw ac nid ydym yn ofni cael ein gwrthod. Nid ydym yn dduwiol mwyach oherwydd ein bod yn ymddangos yng Nghrist gerbron ein Tad ac yn cael ein glanhau o'n pechodau. Ar hyn o bryd mae'r ysbryd yn gwneud i ni dynnu ein siffrwd, gwasg ein hen ffyrdd o feddwl a gweithredu. Rydyn ni'n cael ein hailgynllunio nawr. Fodd bynnag, yn y bywyd hwn ni fydd gennym ryddid llwyr oddi wrth ein "hen ddyn". Pan rydyn ni'n sefyll o flaen ein Gwaredwr, dyma'r amser pan rydyn ni'n rhydd o bopeth yn ein hunain sy'n gwrth-ddweud Duw. Bydd Duw yn gorffen y gwaith a ddechreuodd ym mhob un ohonom. Rydym yn sefyll yn berffaith o flaen ei orsedd. Rydych chi eisoes yn perthyn i'r gwenith sydd yn ei ysgubor!

gan Hilary Buck