Pan oedd yr amser yn iawn

509 pan gyflawnwyd yr amserMae pobl yn hoffi dweud bod Duw bob amser yn dewis yr amser iawn ac rwy'n siŵr bod hyn yn wir. Un o fy atgofion o gwrs Beibl y dechreuwr yw “profiad aha” a brofais pan ddysgais fod Iesu wedi dod i’r ddaear ar yr adeg iawn yn unig. Esboniodd athro sut roedd yn rhaid i bopeth yn y bydysawd ddod i gyfatebiaeth iawn fel y byddai'r holl broffwydoliaethau am Iesu yn cael eu cyflawni'n llawn.

Siaradodd Paul â'r eglwys yn Galatia am fod yn blant i Dduw a bod mewn caethiwed i bwerau'r byd. "Ond pan gyflawnwyd yr amser, anfonodd Duw ei Fab, a anwyd o fenyw a'i roi o dan y gyfraith, er mwyn iddo achub y rhai a oedd o dan y gyfraith, er mwyn inni gael plant (hawliau llawn plant)" (Galatiaid 4,4-5). Cafodd Iesu ei eni pan gafodd yr amser ei gyflawni'n llawn. Yn y Beibl Elberfeld dywed: "Pan ddaeth cyflawnder yr amser".

Mae cytser y planedau a'r sêr yn ffitio. Rhaid oedd paratoi'r system ddiwylliant ac addysg. Roedd y dechnoleg neu ei bodolaeth yn iawn. Roedd llywodraethau'r byd, yn enwedig llywodraethau'r Rhufeiniaid, ar ddyletswydd ar yr adeg iawn.

Mae sylwebaeth ar y Beibl yn esbonio: “Roedd yn gyfnod pan estynnodd y Pax Romana (heddwch Rhufain) ar draws llawer o’r byd gwâr, gan wneud teithio a masnach yn bosibl fel erioed o’r blaen. Roedd ffyrdd mawr yn cysylltu ymerodraeth yr ymerawdwyr ac roedd ei gwahanol ranbarthau wedi'u cysylltu mewn ffordd hyd yn oed yn fwy ystyrlon trwy iaith holl-dreiddiol y Groegiaid. Ychwanegwch at hyn y ffaith bod y byd wedi cwympo i mewn i affwys moesol mor ddwfn nes bod hyd yn oed y paganiaid yn gweiddi yn ei erbyn a bod newyn ysbrydol ym mhobman. Mae’r amser perffaith wedi dod ar gyfer dyfodiad Crist a lledaeniad cynnar yr efengyl Gristnogol ”(Sylwebaeth Beibl yr Arddangoswr).

Chwaraeodd yr holl elfennau hyn rôl pan ddewisodd Duw yr union foment hon i ddechrau ei arhosiad fel dyn a Duw yn Iesu ac ar ei ffordd i'r groes. Am gyd-ddigwyddiad anhygoel o ddigwyddiadau. Gellid meddwl am aelodau cerddorfa yn ymarfer rhannau unigol symffoni. Ar noson y cyngerdd, mae'r holl rannau, wedi'u chwarae'n fedrus ac yn hyfryd, yn dod at ei gilydd mewn cytgord gwych. Mae'r arweinydd yn codi ei ddwylo i arwyddo'r crescendo olaf. Mae'r sain timpani a'r tensiwn sy'n cronni yn cael ei doddi mewn uchafbwynt buddugoliaethus.

Iesu yw'r pwynt penllanw hwn, copa, copa, uchafbwynt doethineb, pŵer a chariad Duw! "Canys ynddo ef y mae cyflawnder cyfan y Duwdod yn trigo yn gorfforol" (Colosiaid 2,9).

Ond pan gyflawnwyd yr amser, daeth Crist pwy yw holl gyflawnder Duwdod. "Er mwyn i'w calonnau gael eu cysuro, eu huno mewn cariad ac am bob digonedd o sicrwydd dealltwriaeth i wybodaeth am ddirgelwch Duw, hynny yw Crist, yn yr hwn y mae holl drysorau doethineb a gwybodaeth yn guddiedig" (Colosiaid 2,2-3 ELB). Haleliwia a Nadolig Llawen!

gan Tammy Tkach


pdfPan oedd yr amser yn iawn