MEDDWL O JOSEPH TKACH


Anadlu'r awyr

anadlu'r awyrYchydig flynyddoedd yn ôl, trodd digrifwr byrfyfyr a oedd yn enwog am ei sylwadau ffraeth yn 91. Dyddiad Geni. Daeth y digwyddiad â’i ffrindiau a’i berthnasau i gyd at ei gilydd ac roedd gohebwyr newyddion yn bresennol yn dda. Yn ystod cyfweliad yn y parti, y cwestiwn rhagweladwy a phwysicaf iddo oedd: "I bwy neu beth ydych chi'n priodoli'ch bywyd hir?" Heb betruso, atebodd y digrifwr: "Anadlu!" Pwy all anghytuno?

Gallem ddweud yr un peth mewn ystyr ysbrydol. Yn yr un modd ag y mae bywyd corfforol yn dibynnu ar anadlu'r awyr, felly mae'r holl fywyd ysbrydol yn dibynnu ar yr Ysbryd Glân neu'r "anadl sanctaidd". Y gair Groeg am ysbryd yw "pneuma", y gellir ei gyfieithu fel gwynt neu anadl.
Mae'r apostol Paul yn disgrifio bywyd yn yr Ysbryd Glân yn y geiriau a ganlyn: «Oherwydd mae'r rhai sy'n gnawdol yn gnawdol; ond y rhai ysbrydol yw meddwl yn ysbrydol. Ond i fod yn gnawdol yw marwolaeth, ac yn ysbrydol yw bywyd a heddwch ”(Rhuf 8,5-un).

Mae'r Ysbryd Glân yn trigo yn y rhai sy'n credu'r efengyl, y newyddion da. Mae'r Ysbryd hwn yn dwyn ffrwyth ym mywyd credadun: "Y ffrwyth ...

Darllenwch fwy ➜

Gyda chalon newydd i mewn i'r flwyddyn newydd!

331 gyda chalon newydd i'r flwyddyn newyddCafodd John Bell gyfle i wneud rhywbeth rwy’n gobeithio na fydd y rhan fwyaf ohonom byth yn gallu ei wneud: dal ei galon ei hun yn ei ddwylo. Ddwy flynedd yn ôl cafodd drawsblaniad calon, a oedd yn llwyddiannus. Diolch i raglen Calon i Galon yng Nghanolfan Feddygol Prifysgol Baylor yn Dallas, mae bellach wedi gallu dal y galon a'i cadwodd yn fyw am 70 mlynedd cyn bod angen ei disodli. Mae’r stori ryfeddol hon yn fy atgoffa o drawsblaniad calon fy hun. Nid trawsblaniad calon "corfforol" ydoedd - mae holl ddilynwyr Crist wedi profi fersiwn ysbrydol y broses. Realiti creulon ein natur bechadurus yw ei fod yn achosi marwolaeth ysbrydol. Gwnaeth y proffwyd Jeremeia yn glir: “Peth ystyfnig a gwangalon yw’r galon; pwy all ei ddirnad Üs : ei fod yn angheuol wael]?" (Jer. 17,9).

Wrth wynebu realiti ein "gweithrediad calon" ysbrydol, mae'n anodd dychmygu cael unrhyw obaith ar ôl. Mae ein siawns o oroesi yn sero. Ond mae'r peth rhyfeddol yn digwydd i ni: mae Iesu'n cynnig y…

Darllenwch fwy ➜