CYFRYNGAU


Hunan bortread

648 hunanbortreadMae gwaith helaeth yr arlunydd Rembrandt van Rijn (1606-1669) wedi'i gyfoethogi gan un paentiad. Bellach gellir priodoli'r portread bach "Old Man with a Beard", nad oedd ei grewr yn hysbys o'r blaen, yn amlwg i'r artist enwog o'r Iseldiroedd, meddai'r arbenigwr cydnabyddedig Rembrandt Ernst van de Wetering yn Amsterdam.

Gan ddefnyddio technegau sganio datblygedig, archwiliodd gwyddonwyr y paentiad Rembrandt. Er mawr syndod iddi, dangosodd y sgan fod paentiad arall o dan y gwaith celf - un a allai fod yn hunanbortread cynnar, anorffenedig o'r artist. Mae'n ymddangos bod Rembrandt wedi dechrau gyda hunanbortread ac yn ddiweddarach wedi defnyddio'r cynfas i baentio'r hen ddyn â barf.

Gall hanes ein helpu i nodi'r camgymeriad a wnawn wrth geisio deall Duw. Tyfodd y mwyafrif ohonom i fyny gan gredu bod Duw fel y ddelwedd weladwy - hen ddyn â barf. Dyna'r ffordd mae artistiaid crefyddol yn portreadu Duw. Rydym nid yn unig yn dychmygu Duw yn hen, ond hefyd fel bod byw pell, braidd yn fygythiol, yn anhyblyg ac yn ddig yn gyflym pan na fyddwn yn cyrraedd ei safonau amhosibl. Ond mae'r ffordd hon o feddwl am Dduw fel peintiad yr hen ddyn y mae'r hunanbortread wedi'i guddio oddi tano.

Die Bibel sagt…

Darllenwch fwy ➜

Cyfoeth o gyfoeth

546 cipio cyfoethDywedodd un cylchgrawn fod nifer cynyddol o bobl yn dod o hyd i ystyr a phwrpas yn eu bywydau yn y mantra "Rwy'n prynu, felly rydw i." Byddwch yn adnabod y tro digrif hwn ar ymadrodd athronyddol adnabyddus: "Yr wyf yn meddwl, felly yr wyf." Ond nid oes angen mwy o eiddo wedi'i brynu ar ein diwylliant prynwriaeth. Yr hyn sydd ei angen ar ein diwylliant ni yw gwirionedd yr efengyl, sef hunan-ddatguddiad Duw: myfi yw fy mod; dyna pam rydych chi yma! Fel cymaint o bobl heddiw, uniaethodd rheolwr ifanc cyfoethog Marc â'i eiddo a'i gyfoeth. Cafodd ei dwyllo yn ei feddwl, gan feddwl fod ei les yn y presennol a'r presennol yn cael ei sicrhau gan ei gyfoeth corfforol a bod bywyd tragwyddol yn cael ei warantu gan ei weithredoedd da.

Gofynnodd y dyn cyfoethog i Iesu beth sy’n rhaid iddo ei wneud i etifeddu bywyd tragwyddol. “Rydych chi'n colli un peth. Dos, gwertha'r cwbl sydd gennyt, a dyro i'r tlodion, a bydd gennyt drysor yn y nef, a thyrd, canlyn fi!” (Mc 10,21). Atebodd Iesu ei gwestiwn trwy ddweud wrtho am roi'r gorau i garu ei eiddo a llenwi ei galon â newyn am gyfiawnder. Nid am yr hyn y gallai'r dyn cyfoethog ei wneud i Iesu oedd ateb Iesu, ond am yr hyn y gallai Iesu ei wneud drosto. Gofynnodd Iesu i’r dyn golli ei ymddiriedaeth mewn pethau materol sy’n…

Darllenwch fwy ➜