Problem drwg yn y byd hwn

Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen vom Glauben an Gott abwenden. Ein Grund, der besonders hervortritt, ist »das Problem des Bösen» – das der Theologe Peter Kreeft als »den grössten Glaubenstest, die grösste Versuchung zum Unglauben» bezeichnet. Agnostiker und Atheisten benutzen das Problem des Bösen oft als ihr Argument, um Zweifel zu säen oder die Existenz Gottes zu bestreiten. Sie behaupten, eine Koexistenz des Bösen und Gottes sei unwahrscheinlich (so die Agnostiker) oder unmöglich (so die Atheisten). Die Argumentationskette der nachfolgenden Aussage stammt aus der Zeit des griechischen Philosophen Epikur (ca. 300 v. Chr.). Sie wurde Ende des 18. Jahrhunderts vom schottischen Philosophen David Hume aufgegriffen und populär gemacht.

Dyma'r datganiad:
»Os mai ewyllys Duw yw atal drygioni ond ni all: yna nid yw'n hollalluog. Neu fe all, ond nid dyna yw ei ewyllys: yna mae Duw yn anfodlon. Os yw'r ddau yn berthnasol, gall ac eisiau ei atal: o ble mae drygioni'n dod? Ac os nad yw'r naill na'r llall yn berthnasol, ddim yn barod nac yn alluog: Pam dylen ni wedyn ei alw'n Dduw? »

Epikur und später Hume zeichneten ein Bild von Gott, das ihm keinesfalls entspricht. Ich habe hier nicht genügend Platz für eine umfassende Erwiderung (Theologen nennen es eine Theodizee). Aber ich möchte eindringlich darauf hinweisen, dass diese Argumentationskette nicht einmal annähernd als K.-o.Argument gegen die Existenz Gottes bestehen kann. Wie von vielen christlichen Apologeten (Apologeten bezeichnet Theologen, welche sich mit ihrer wissenschaftlichen »Rechtfertigung» und Verteidigung von Glaubenslehrsätzen beschäftigen) aufgezeigt, ist die Existenz des Bösen in der Welt eher ein Beweis für, statt gegen die Existenz Gottes. Darauf möchte ich jetzt näher eingehen.

Mae drwg yn pennu da

Mae'r datganiad bod drygioni yn bresennol fel nodwedd wrthrychol yn ein byd yn profi i fod yn gleddyf ag ymyl dwbl sy'n hollti agnostigion ac anffyddwyr yn llawer dyfnach nag y mae damcaniaethwyr yn ei wneud. Er mwyn dadlau bod presenoldeb drygioni yn gwrthbrofi bodolaeth Duw, mae angen cydnabod bodolaeth drygioni. Mae'n dilyn bod yn rhaid cael deddf foesol absoliwt sy'n diffinio drygioni fel drwg. Ni all un ddatblygu cysyniad rhesymegol o ddrwg heb ragdybio'r gyfraith foesol uchaf. Mae hyn yn ein rhoi mewn cyfyng-gyngor mawr oherwydd ei fod yn codi'r cwestiwn o darddiad y gyfraith hon. Mewn geiriau eraill, os yw drwg yn y gwrthwyneb i dda, sut ydyn ni'n penderfynu beth sy'n dda? Ac o ble mae'r ddealltwriaeth ar gyfer yr ystyriaeth hon yn dod?

Das 1. Buch Mose lehrt uns, dass die Schöpfung der Welt gut war und nicht böse. Dennoch berichtet es auch vom Fall der Menschheit, der durch das Böse verursacht wurde und das Böse nach sich zog. Aufgrund des Bösen ist diese Welt nicht die beste aller möglichen Welten. Folglich macht das Problem des Bösen die Abweichung vom »wie es sein sollte» deutlich. Wenn die Dinge jedoch nicht so sind, wie sie sein sollten, dann muss es doch einen Wenn es diesen Weg gibt, dann muss es ein transzendentales Design, einen Plan und Zweck geben, um diesen SollZustand zu erreichen. Dies setzt wiederum ein transzendentales Wesen (Gott) voraus, das der Urheber dieses Planes ist. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Art und Weise, wie Dinge sein sollten, und folglich gäbe es das Böse nicht. Das mag sich alles ein bisschen konfus anhören, ist es aber nicht. Es ist eine sorgfältig erarbeitete logische Schlussfolgerung.

Mae cywir ac anghywir yn wynebu ei gilydd

Aeth CS Lewis â'r rhesymeg hon i'r eithaf. Yn ei lyfr Pardon, I am Christian, mae'n gadael i ni wybod ei fod yn anffyddiwr, yn bennaf oherwydd presenoldeb drygioni, creulondeb ac anghyfiawnder yn y byd. Ond po fwyaf y meddyliodd am ei anffyddiaeth, po fwyaf y cydnabu yn glir bod diffiniad o anghyfiawnder yn dibynnu ar farn gyfreithiol lwyr yn unig. Mae'r gyfraith yn rhagdybio rhywun cyfiawn sy'n sefyll uwchlaw dynoliaeth ac sydd â'r awdurdod i greu realiti wedi'i greu ac i sefydlu rheolau cyfraith ynddo.

Darüber hinaus erkannte er, der Ursprung des Bösen ist nicht auf Gott den Schöpfer zurückzuführen, sondern auf die Geschöpfe, die der Versuchung nachgaben, Gott zu misstrauen und sich für die Sünde entschieden. Lewis erkannte auch, dass Menschen nicht objektiv sein können, wenn sie der Ursprung von Gut und Böse waren, da sie Veränderungen unterworfen sind. Weiterhin schlussfolgerte er, eine Gruppe von Menschen könne Urteile über andere fällen, ob sie gut oder schlecht gehandelt haben, aber dann kann die andere Gruppe mit ihrer Version von Gut und Böse dagegenhalten. Somit stellt sich die Frage, welche Autorität hinter diesen konkurrierenden Versionen von Gut und Böse steht? Wo bleibt die objektive Norm, wenn in der einen Kultur etwas für nicht akzeptabel gehalten wird, es aber in der anderen als zulässig erachtet wird? Wir sehen dieses Dilemma überall in der Welt am Werk, (leider) oft im Namen der Religion oder anderen Ideologien.

Erys hyn: os nad oes crëwr goruchaf a deddfwr moesol, yna ni all fod norm gwrthrychol er daioni. Os nad oes norm gwrthrychol ar gyfer da, sut all rhywun ddarganfod a yw rhywbeth yn dda? Dangosodd Lewis hyn: »Pe na bai goleuni yn y bydysawd ac felly dim creaduriaid â llygaid, ni fyddem byth yn gwybod ei fod yn dywyll. Ni fyddai gan y gair tywyll unrhyw ystyr i ni. »

Mae ein Duw personol a da yn trechu drygioni

Dim ond os oes Duw personol a da sy'n gwrthwynebu drygioni y mae'n gwneud synnwyr cyhuddo drygioni neu alw am weithredu. Pe na bai duw o'r fath, ni allai un droi ato. Nid oes unrhyw sail i farn sy'n mynd y tu hwnt i'r hyn rydyn ni'n ei alw'n dda ac yn ddrwg. Ni fyddai unrhyw beth mwy na'r hyn y mae'n well gennym ei labelu gyda'r label "da"; fodd bynnag, pe bai'n gwrthdaro â dewis rhywun arall, byddem yn ei labelu'n "ddrwg neu'n ddrwg". Mewn achos o'r fath ni fyddai unrhyw beth y gellid ei alw'n wrthrychol yn ddrwg; dim i gwyno amdano a dim i gwyno amdano. Byddai pethau'n syml fel y maent; gallwch eu galw'r hyn yr ydych yn ei hoffi.

Dim ond trwy gredu mewn Duw personol a da y mae gennym ni sylfaen i anghymeradwyo drygioni a gallwn droi at "rywun" i gael ei ddinistrio. Mae'r gred bod gwir broblem drygioni ac y bydd yn cael ei datrys un diwrnod a bod popeth yn cael ei sythu yn darparu sylfaen dda o gred bod Duw personol a da yn bodoli.

Er bod drwg yn parhau, mae Duw gyda ni ac mae gennym ni obaith

Mae drygioni yn bodoli - dim ond edrych ar y newyddion. Rydyn ni i gyd wedi profi drygioni ac yn gwybod yr effeithiau dinistriol. Ond rydyn ni hefyd yn gwybod nad yw Duw yn gadael inni barhau yn ein cyflwr syrthiedig. Mewn erthygl gynharach, nodais nad oedd ein cwymp yn synnu Duw. Nid oedd yn rhaid iddo droi at Gynllun B oherwydd ei fod eisoes wedi rhoi ei gynllun ar waith i oresgyn drygioni a'r cynllun hwn yw Iesu Grist a chymod. Yng Nghrist trechodd Duw ddrwg trwy ei gariad dilys; mae'r cynllun hwn wedi bod ar waith ers sefydlu'r byd. Mae croes ac atgyfodiad Iesu yn dangos inni na fydd gan ddrwg y gair olaf. Oherwydd gwaith Duw yng Nghrist, nid oes dyfodol i ddrwg.

Sehnen Sie sich nach einem Gott, der das Böse sieht, der in seiner Gnade die Verantwortung dafür übernimmt, der sich verpflichtet hat, etwas dagegen zu unternehmen und der am Ende alles zurechtbringt? Dann habe ich eine gute Nachricht für Sie – das ist genau der Gott, den Jesus Christus offenbart hat. Obwohl wir in »dieser gegenwärtigen, bösen Welt» (Galater 1,4) leben, wie Paulus schrieb, hat uns Gott weder aufgegeben noch ohne Hoffnung gelassen. Gott versichert uns allen, dass er mit uns ist; er ist durchgedrungen in das Hier und Jetzt unserer Existenz und schenkt uns so den Segen des Erhalts der »Erstlingsgabe» (Römer 8,23) der »kommenden Welt» (Lukas 18,30) – ein »Unterpfand» (Epheser 1,13-14) der Güte Gottes, wie sie unter seiner Herrschaft in der Fülle seines Reiches gegenwärtig sein wird.

Durch die Gnade Gottes verkörpern wir jetzt durch unser gemeinsames Leben in der Kirche die Zeichen des Reiches Gottes. Der in uns wohnende dreieinige Gott befähigt uns schon jetzt, etwas von der Gemeinschaft zu erleben, die er seit Anbeginn für uns geplant hat. In der Gemeinschaft mit Gott und unter einander wird Freude sein – wahres Leben, das nie endet und in dem kein Übel geschieht. Ja, wir haben alle unsere Kämpfe auf dieser Seite der Herrlichkeit zu bestehen, doch wir sind getröstet im Wissen, dass Gott mit uns ist – seine Liebe lebt in uns für alle Zeit durch Christus – durch sein Wort und seinen Geist. Die Schrift stellt fest: »der in euch ist, ist grösser als der, der in der Welt ist» (1. Johannes 4,4).

gan Joseph Tkack


pdfProblem drwg yn y byd hwn