Ymddiriedaeth ddall

ymddiriedaeth ddall Bore 'ma fe wnes i sefyll o flaen fy nrych a gofyn y cwestiwn: adlewyrchu, adlewyrchu ar y wal, pwy yw'r harddaf yn yr holl wlad? Yna dywedodd y drych wrthyf: A allwch chi fynd o'r neilltu?

Gofynnaf gwestiwn ichi: «Ydych chi'n credu'r hyn rydych chi'n ei weld neu a ydych chi'n ymddiried yn ddall? Heddiw, rydyn ni'n edrych yn ofalus ar ffydd. Rwyf am wneud un ffaith yn glir: mae Duw yn byw, mae'n bodoli, yn ei gredu ai peidio! Nid yw Duw yn ddibynnol ar eich cred. Nid yw'n dod yn fyw pan fyddwn yn galw pawb i gredu. Ni fydd hefyd yn Dduw llai os nad ydym am wybod unrhyw beth amdano!

Beth yw cred?

Rydyn ni'n byw mewn dau barth amser: Hynny yw, rydyn ni'n byw mewn byd sy'n ganfyddadwy yn gorfforol, yn debyg i barth amser byrhoedlog. Ar yr un pryd, rydyn ni hefyd yn byw mewn byd anweledig, mewn parth amser tragwyddol a nefol.

«Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht» (Hebräer 11,1).

Beth ydych chi'n ei weld pan edrychwch yn y drych? Gweld eich corff yn dadfeilio'n araf. Ydych chi'n gweld crychau, plygiadau neu wallt yn gorwedd yn y sinc? Ydych chi'n gweld eich hun yn berson pechadurus gyda phob camwedd a phechod? Neu a ydych chi'n gweld wyneb yn llawn llawenydd, gobaith a hyder?

Pan fu farw Iesu ar y groes am eich pechodau, bu farw dros bechodau holl ddynolryw. Gydag aberth Iesu fe'ch rhyddhawyd o'ch cosb ac yn Iesu Grist cawsoch fywyd newydd. Fe'u ganed oddi uchod trwy nerth yr Ysbryd Glân i fyw bywyd llawn mewn dimensiwn ysbrydol newydd.

«Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit» (Kolosser 3,1-4).

Trigwn gyda Christ yn ei deyrnas nefol. Bu farw'r hen fi a daeth fi newydd yn fyw. Rydyn ni nawr yn greadur newydd yng Nghrist. Beth mae'n ei olygu i "fod yn greadur newydd yng Nghrist?" Mae gennych chi fywyd newydd yng Nghrist. Rydych chi a Iesu yn un. Ni fyddwch byth yn cael eich gwahanu oddi wrth Grist eto. Mae eich bywyd wedi'i guddio gyda Christ yn Nuw. Rydych chi'n cael eich uniaethu â Christ drwyddo. Mae eich bywyd ynddo. Ef yw eich bywyd. Rydych chi nid yn unig yn breswylydd daearol yma ar y ddaear, ond hefyd yn byw yn y nefoedd. Ydych chi'n meddwl hynny?

Beth ddylai eich llygaid ei ganfod?

Nawr eich bod chi wedi dod yn greadur newydd, mae angen ysbryd doethineb arnoch chi:

»Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, zu danken für euch, und gedenke euer in meinem Gebet» (Epheser 1,15-17).

Am beth mae Paul yn gweddïo? Amodau byw eraill, iachâd, gwaith? Na! "Fod Duw ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y Gogoniant, yn rhoi i chi Ysbryd Doethineb a Datguddiad i'w gydnabod".

Pam mae Duw yn rhoi ysbryd doethineb a datguddiad i chi? Ers i chi fod yn ddall yn ysbrydol, mae Duw yn rhoi golwg newydd i chi er mwyn i chi allu adnabod Duw.

«Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist» (Epheser 1,18).

Mae'r llygaid newydd hyn yn gadael ichi weld eich gobaith rhyfeddol a gogoniant eich etifeddiaeth y cawsoch eich galw iddi.

«Wie überschwänglich gross seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke» (Epheser 1,19).

Gallwch chi weld â'ch llygaid ysbrydol y gallwch chi wneud popeth trwy'r un sy'n eich gwneud chi'n bwerus, Iesu Grist!

«Mit ihr, seiner mächtigen Kraft, hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen» (Epheser 1,20-21).

Cafodd Iesu bob pŵer a gogoniant dros yr holl ymerodraethau, pŵer, pŵer a rheol. Yn enw Iesu rydych chi'n rhannu yn y pŵer hwn.

«Und alles hat er unter seine Füsse getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt» (Epheser 1,22-23).

Dyna hanfod ffydd. Os gallwch chi weld y realiti newydd hwn o bwy ydych chi yng Nghrist, mae'n newid eich meddwl cyfan. Mae'r hyn rydych chi'n ei brofi a hefyd yn ei brofi nawr yn rhoi ystyr newydd i'ch dimensiwn byw presennol, dimensiwn newydd. Mae Iesu'n llenwi'ch bywyd â'i holl gyflawnder.

Fy enghraifft bersonol:
Mae yna amodau byw a phobl yn fy mywyd sy'n fy rhwygo i lawr yn emosiynol. Yna dwi'n mynd i'm hoff le, mewn distawrwydd ac yn siarad â fy nhad ysbrydol a Iesu. Esboniaf iddo pa mor wag rwy'n teimlo a faint rwy'n gwerthfawrogi ei fod yn fy llenwi â'i holl fodolaeth.

«Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äusserer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig» (2. Korinther 4,16-18).

Mae gen ti fywyd trwy Iesu Grist. Ef yw eich bywyd. Ef yw eich pen ac rydych chi'n rhan o'i gorff ysbrydol. Mae eich cystudd heddiw a'ch materion yn eich bywyd presennol yn creu gogoniant pwysfawr ar gyfer pob tragwyddoldeb.

Pan fyddwch chi'n sefyll o flaen y drych eto, peidiwch ag edrych ar eich tu allan, ar y gweladwy, ond ar yr anweledig sy'n para am byth!

gan Pablo Nauer