Mae'r hyn y mae Duw yn ei ddatgelu yn effeithio ar bob un ohonom

054 mae'r hyn y mae Duw yn ei ddatgelu yn effeithio ar bob un ohonom Gras pur mewn gwirionedd yw eich bod yn gadwedig. Nid oes unrhyw beth y gallwch ei wneud i chi'ch hun ac eithrio ymddiried yn yr hyn y mae Duw yn ei roi i chi. Nid oeddech yn ei haeddu trwy wneud unrhyw beth; oherwydd nid yw Duw eisiau i unrhyw un allu cyfeirio at ei gyflawniadau ei hun ger ei fron (Effesiaid 2,8: 9– GN).

Mor rhyfeddol os ydyn ni'n Gristnogion yn dysgu deall gras!
Mae'r ddealltwriaeth hon yn dileu'r pwysau a'r straen yr ydym yn aml yn eu rhoi arnom ein hunain. Mae'n ein gwneud ni'n Gristnogion hamddenol a llawen sydd y tu allan, nid i mewn. Mae gras Duw yn golygu: Mae popeth yn dibynnu ar yr hyn a wnaeth Crist i ni ac nid yr hyn yr ydym yn ei wneud neu na allwn ei wneud drosom. Ni allwn gaffael iachawdwriaeth. Y newyddion da yw na allwn ei brynu o gwbl oherwydd bod Crist eisoes wedi gwneud hynny. Y cyfan sy'n rhaid i ni ei wneud yw derbyn yr hyn y mae Crist wedi'i wneud inni a dangos diolchgarwch mawr amdano.

Ond mae'n rhaid i ni fod yn ofalus hefyd! Ni allwn ganiatáu i wagedd llewychus y natur ddynol ein cymell i feddwl yn drahaus. Nid yw gras Duw yn unigryw i ni. Nid yw'n ein gwneud ni'n well na'r Cristnogion nad ydyn nhw eto wedi deall yn llawn natur gras, ac nid yw'n ein gwneud ni'n well na'r rhai nad ydyn nhw'n Gristnogion nad ydyn nhw'n gwybod amdano. Nid yw gwir ddealltwriaeth o ras yn arwain at falchder ond at barch dwfn ac addoliad Duw. Yn enwedig pan sylweddolwn fod gras yn agored i bawb, nid Cristnogion heddiw yn unig. Mae'n berthnasol i bawb, hyd yn oed os nad ydyn nhw'n gwybod amdano.

Jesus Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren (Römer 5,8). Er starb für alle die heute leben, für alle Verstorbenen, für alle, die noch geboren werden und nicht nur für uns, die wir uns heute Christen nennen. Das sollte uns demütig stimmen und von Herzen dafür dankbar, dass Gott uns liebt, für uns sorgt und an jedem Einzelnen Interesse zeigt. Wir sollten deshalb vorwärts schauen auf den Tag, wenn Christus zurückkehrt und jeder Mensch zur Erkenntnis der Gnade gelangen wird.

Ydyn ni'n siarad am gydymdeimlad a gofal Duw â'r bobl rydyn ni'n dod i gysylltiad â nhw? Neu a ydyn ni'n gadael i ymddangosiad person, ei gefndir, ei addysg neu ei hil dynnu sylw ein hunain a syrthio i'r fagl o farnu a'u barnu i fod yn llai pwysig ac yn llai gwerthfawr nag yr ydym ni'n ei ystyried ein hunain? Yn union fel y mae gras Duw yn agored i bawb ac yn effeithio ar bawb, felly rydyn ni am geisio cadw ein calonnau a'n meddyliau yn agored i bawb rydyn ni'n cwrdd â nhw ar ein llwybr trwy fywyd.

Gweddi

Dad Rhyfeddol, helpa ni i ddeall bendith fawr gras a'i drosglwyddo yn ein holl berthnasoedd. Boed y rhai yr ydym yn eu hoffi yn ogystal â'r rhai sy'n ein herio gyda phrofi. Amen

gan Keith Hatrick


pdfMae gras yr hyn y mae Duw yn ei ddatgelu yn effeithio ar bob un ohonom