Amddiffynnwr y ffydd

"Rwy'n credu ei bod yn angenrheidiol yn fy llythyr i'ch annog i ymladd dros y ffydd a ymddiriedwyd unwaith ac am byth i'r saint" (Jwde 3).

Yn ddiweddar, edrychais ar un o’r darnau arian a gefais wrth newid yn Lloegr a sylwi ar arysgrif o amgylch portread y Frenhines: “Elisabeth II DG REG. FD. " Mae hynny'n golygu: "Elisabeth II Die Gratia Regina Fidei Defensor". Mae'n frawddeg Ladin sydd i'w chael ar holl ddarnau arian Lloegr ac mae'n cyfieithu fel: "Elizabeth II, trwy ras Duw, Brenhines, amddiffynwr y ffydd." I'n Brenhines nid un teitl yn unig yw hwn ymhlith llawer o deitlau eraill, ond cyfrifoldeb ac apêl y mae nid yn unig wedi'i chymryd o ddifrif, ond y mae hefyd wedi'i chyflawni'n ffyddlon yn yr holl flynyddoedd y mae hi wedi bod ar yr orsedd.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae negeseuon y Frenhines adeg y Nadolig wedi cael eu cadw mewn cywair Cristnogol amlwg, gyda’r enw Crist a dyfyniadau o’r Ysgrythurau yng nghanol ei neges. Roedd llawer yn ystyried mai neges 2015 oedd y mwyaf Cristnogol oherwydd ei bod yn siarad am dywyllwch y flwyddyn ddiwethaf a'r goleuni y mae Crist yn ei ddarganfod. Mae'r negeseuon hyn yn cael eu gweld gan gannoedd o filiynau o bobl ledled y byd ac mae'r Frenhines yn bachu ar y cyfle hwn i rannu ei ffydd gyda'r gynulleidfa fawr hon.

Efallai na fyddwn byth yn gallu siarad â miliynau o bobl, ond mae yna adegau y gallwn rannu ein ffydd hefyd. Mae cyfleoedd yn codi yn y gwaith neu yn yr ysgol, yn ein teuluoedd, neu gyda chymydog. Ydyn ni'n manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd pan maen nhw'n codi? Er nad ydym yn dwyn y teitl "Amddiffynwyr y Ffydd", trwy ras Duw gall pob un ohonom fod yn amddiffynwr y ffydd pan fyddwn yn rhannu'r newyddion da am yr hyn y mae Duw wedi'i wneud dros y byd trwy Iesu Grist. Mae gan bob un ohonom stori i'w hadrodd am sut y gweithiodd Duw yn ei fywyd a sut y gall weithio ym mywydau eraill. Mae angen i'r byd hwn glywed y straeon hyn ar frys.

Rydyn ni wir yn byw mewn byd tywyll ac rydyn ni am ddilyn esiampl y frenhines a lledaenu goleuni Iesu, amddiffyn ein ffydd. Mae gennym ni hefyd y cyfrifoldeb hwn, un y mae'n rhaid i ni ei gymryd o ddifrif. Mae'n neges bwysig na ellir ei gadael i Frenhines Lloegr yn unig.

Gweddi:

Dad, diolch am ein Brenhines a blynyddoedd lawer o wasanaeth ymroddedig. Gawn ni ddysgu o'u hesiampl a dod yn amddiffynwyr y ffydd ein hunain yn ein gwasanaeth. Amen.

gan Barry Robinson


pdfAmddiffynnwr y ffydd