Y bydysawd sy'n ehangu

Mae gras Duw yn llawer mwy na'r bydysawd sy'n ehangu o hyd.
Als Albert Einstein vor hundert Jahren (im Jahr 1916) seine allgemeine Relativitätstheorie veröffentlichte, veränderte er die Welt der Wissenschaft für immer. Eine der bahnbrechendsten Entdeckungen, die er formulierte, behandelt die ständige Ausdehnung des Universums. Diese erstaunliche Tatsache erinnert uns nicht nur daran, wie gross das Universum ist, sondern auch an eine Aussage des Psalmisten: Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, so fern rückt er unsre Übertretungen von uns weg (Psalm 103,11-12).

Ydy, mae gras Duw mor anhygoel o real oherwydd aberth ei unig fab, ein Harglwydd Iesu. Mae llunio'r salmydd “Hyd yn hyn mae'r dwyrain o'r gorllewin” yn mynd y tu hwnt i'n dychymyg yn fwriadol ar raddfa sydd hyd yn oed yn fwy na'r bydysawd canfyddadwy. O ganlyniad, ni all unrhyw un ddychmygu maint ein prynedigaeth yng Nghrist, yn enwedig pan ystyriwch yr hyn y mae hynny'n ei gynnwys.

Mae ein pechodau yn ein gwahanu oddi wrth Dduw. Ond fe newidiodd marwolaeth Crist ar y groes bopeth. Mae'r bwlch rhwng Duw a ni ar gau. Cymododd Duw y byd ag ef ei hun yng Nghrist. Fe'n gwahoddir i'w gymrodoriaeth o ran teulu, i'r berthynas berffaith â'r Duw buddugoliaethus am bob tragwyddoldeb. Mae'n anfon yr Ysbryd Glân atom i'n helpu i ddod yn agosach ato a rhoi ein bywydau o dan ei ofal fel y gallwn fod fel Crist.

Y tro nesaf y byddwch chi'n edrych i mewn i awyr y nos, cadwch mewn cof bod gras Duw yn fwy na holl ddimensiynau'r bydysawd a bod hyd yn oed y pellteroedd hiraf sy'n hysbys i ni yn fyr yn erbyn maint ei gariad tuag atom ni.

Joseph Tkach ydw i
Dies ist ein Beitrag aus der Reihe „Speaking of LIFE“ (Worte des Lebens).


pdfY bydysawd sy'n ehangu