Byd yr angylion

Mae angylion yn ysbrydion, yn genhadau ac yn weision i Dduw. Maen nhw'n chwarae rhan arbennig mewn pedwar digwyddiad pwysig ym mywyd Iesu a chyfeiriodd Iesu atynt o bryd i'w gilydd wrth iddo ddysgu pynciau eraill.

Nid bwriad yr efengylau yw ateb pob un o'n cwestiynau am angylion. Dim ond pan fydd angylion yn dod i mewn i'r llwyfan y maen nhw'n rhoi gwybodaeth eilaidd i ni.

Yn stori'r efengyl, mae angylion yn cymryd y llwyfan gerbron Iesu. Ymddangosodd Gabriel i Zacharias i gyhoeddi y byddai ganddo fab - Ioan Fedyddiwr (Luc 1,11-19). Dywedodd Gabriel hefyd wrth Mary y byddai ganddi fab (adn. 26-38). Dywedodd angel wrth Joseff am hyn mewn breuddwyd (Mathew 1,20-un).

Cyhoeddodd angel enedigaeth Iesu i’r bugeiliaid ac roedd llu nefol yn canmol Duw (Luc 2,9-15). Ymddangosodd angel i Joseff eto mewn breuddwyd i ddweud wrtho am ffoi i'r Aifft ac yna, pan oedd yn ddiogel, dychwelyd (Mathew 2,13.19).

Sonnir am angylion eto yn nhemtasiwn Iesu. Dyfynnodd Satan ddarn o’r Beibl am amddiffyniad angylaidd ac angylion yn gweinidogaethu i Iesu ar ôl i’r demtasiwn ddod i ben (Mathew 4,6.11). Fe wnaeth angel gynorthwyo Iesu yng ngardd Gethsemane yn ystod temtasiwn ddifrifol2,43).

Chwaraeodd angylion ran bwysig hefyd yn atgyfodiad Iesu, fel y dywed y pedair Efengyl wrthym. Rholiodd angel y garreg i ffwrdd a dweud wrth y menywod fod Iesu wedi ei atgyfodi8,2-5). Gwelodd y menywod angel neu ddau y tu mewn i'r bedd6,5; Luc 24,4.23; Ioan 20,11).

Nododd negeswyr dwyfol bwysigrwydd atgyfodiad.

Dywedodd Iesu y bydd angylion hefyd yn chwarae rhan bwysig pan ddaw yn ôl. Bydd angylion yn mynd gydag ef ar ôl dychwelyd ac yn casglu'r etholwyr er iachawdwriaeth a'r drygionus i'w dinistrio (Mathew 13,39-49; 2fed4,31).

Gallai Iesu fod wedi galw llengoedd o angylion, ond ni ofynnodd amdanynt6,53). Byddwch gydag ef pan ddaw yn ôl. Bydd angylion yn cymryd rhan mewn barn (Luc 12,8-9). Mae'n debyg mai dyma'r amser pan fydd pobl yn gweld yr angylion yn "mynd i fyny ac i lawr dros Fab y Dyn" (Ioan 1,51).

Gall angylion ymddangos fel person neu gyda gogoniant anghyffredin (Luc 2,9; 24,4). Nid ydyn nhw'n marw nac yn priodi, sy'n amlwg yn golygu nad oes ganddyn nhw rywioldeb ac nad ydyn nhw'n atgenhedlu (Luc 20,35: 36). Weithiau mae pobl yn credu bod angylion yn achosi digwyddiadau anarferol (Ioan 5,4; 12,29).

Dywedodd Iesu "fod gan y rhai bach hyn sy'n credu ynof fi" angylion yn y nefoedd i wylio drostyn nhw (Mathew 1 Cor8,6.10). Mae angylion yn llawenhau pan fydd pobl yn troi at Dduw ac mae angylion yn dod â'r cyfiawn sydd wedi marw i baradwys5,10; 16,22).

Michael Morrison


pdfY byd angylion