pregethau

139 bregethu

Efallai eich bod chi'n gofyn, "Beth yw pregeth?"
Yr ateb symlaf: araith. Mae un yn siarad ac mae llawer yn gwrando. Nod yr araith hon yw gwneud hen destunau'r Beibl yn ddealladwy. Mae hyn yn cynnwys ateb y cwestiwn: Beth sydd a wnelo hen destun â mi a fy mywyd? Bydd gofyn y cwestiwn hwn o ddifrif yn synnu pa mor gyfoes yw'r Beibl. Mae'r araith hon hefyd am roi ysgogiadau ar sut y gall ein bywyd (gyda Duw) fod yn fwy llwyddiannus.

Sut mae hynny'n cael ei olygu? Dyma gymhariaeth: Os ydych chi'n prynu dyfais dechnegol heddiw, mae'n dod gyda chyfarwyddiadau i'w defnyddio. Mae'n egluro sut i weithredu'r sgrin fflat neu'r ddyfais llywio. Heb lawlyfr cyfarwyddiadau o'r fath gallwch edrych yn eithaf hen. Mae bywyd yn fwy cymhleth nag unrhyw ddyfais dechnegol. Pam na ddylech chi gael help ac awgrymiadau bob hyn a hyn fel ei fod yn gweithio'n well?

Mae Wikipedia yn rhoi'r diffiniad canlynol am y bregeth:
Mae Pregeth (Lladin praedicatio) yn araith yng nghyd-destun dathliad crefyddol, fel arfer gyda chynnwys crefyddol. Mae gan y bregeth le arbennig yn y Testament Newydd ac mewn addoliad Cristnogol. Mewn diwinyddiaeth Gristnogol, gelwir athrawiaeth pregethu yn homileteg. Yn Saesneg a Ffrangeg, gelwir pregeth yn "bregeth" (o'r Lladin sermo: lleferydd cyfnewid, sgwrs; darlith).

Ysgrifennodd Bryan Chapell yn ei lyfr "Pregethu Crist-ganolog":
Dywedir bod pob testun o'r Ysgrythur yn gysylltiedig â gras Duw trwy Grist. Mae rhai testunau'n paratoi ar gyfer Iesu trwy gynrychioli'r angen am iachawdwriaeth. Mae testunau eraill yn darogan dyfodiad Crist. Mae eraill yn adlewyrchu agweddau iachawdwriaeth yng Nghrist. Ac eto mae testunau eraill yn darlunio canlyniadau prynedigaeth yng Nghrist, sef y bendithion luosog trwy ras Iesu. Mae rhai testunau fel hadau nad ydyn nhw wedi dod i'r amlwg eto. Gellir gweld y cysylltiad â Christ o edrych arno o safbwynt y Testament Newydd.