pregethau

139 bregethu

Efallai eich bod chi'n gofyn, "Beth yw pregeth?"
Die einfachste Antwort: Eine Rede. Einer redet und viele hören zu. In dieser Rede sollen die alten Texte der Bibel verständlich gemacht werden. Dazu gehört die Beantwortung der Frage: Was hat so ein alter Text mit mir und meinem Leben zu tun? Wer diese Frage ernsthaft stellt, wird über überrascht sein, wie aktuell die Bibel ist. Diese Rede will darüber hinaus Impulse geben, wie unser Leben (mit Gott) besser gelingen kann.

Sut mae hynny'n cael ei olygu? Dyma gymhariaeth: Os ydych chi'n prynu dyfais dechnegol heddiw, mae'n dod gyda chyfarwyddiadau i'w defnyddio. Mae'n egluro sut i weithredu'r sgrin fflat neu'r ddyfais llywio. Heb lawlyfr cyfarwyddiadau o'r fath gallwch edrych yn eithaf hen. Mae bywyd yn fwy cymhleth nag unrhyw ddyfais dechnegol. Pam na ddylech chi gael help ac awgrymiadau bob hyn a hyn fel ei fod yn gweithio'n well?

Mae Wikipedia yn rhoi'r diffiniad canlynol am y bregeth:
Predigt (lat. praedicatio) ist eine Rede im Rahmen einer religiösen Feier, zumeist mit religiösem Inhalt. Die Predigt hat einen besonderen Stellenwert im Neuen Testament und im christlichen Gottesdienst. In der christlichen Theologie wird die Lehre von der Predigt als Homiletik bezeichnet. Auf Englisch und Französisch heisst Predigt «Sermon» (von lat. sermo: Wechselrede, Gespräch; Vortrag).

Ysgrifennodd Bryan Chapell yn ei lyfr "Pregethu Crist-ganolog":
Dywedir bod pob testun o'r Ysgrythur yn gysylltiedig â gras Duw trwy Grist. Mae rhai testunau'n paratoi ar gyfer Iesu trwy gynrychioli'r angen am iachawdwriaeth. Mae testunau eraill yn darogan dyfodiad Crist. Mae eraill yn adlewyrchu agweddau iachawdwriaeth yng Nghrist. Ac eto mae testunau eraill yn darlunio canlyniadau prynedigaeth yng Nghrist, sef y bendithion luosog trwy ras Iesu. Mae rhai testunau fel hadau nad ydyn nhw wedi dod i'r amlwg eto. Gellir gweld y cysylltiad â Christ o edrych arno o safbwynt y Testament Newydd.