Dim ond ar gyfer eich llygaid chi

Ond fel y mae'n ysgrifenedig: "Yr hyn na welodd unrhyw lygad, ni chlywodd unrhyw glust a'r hyn nad yw wedi mynd i galon unrhyw ddyn, yr hyn y mae Duw wedi'i baratoi ar gyfer y rhai sy'n ei garu" (1. Corinthiaid 2,9).
 
Tra roeddwn yn aros i'm tro gael archwiliad i'm llygaid, fe ddigwyddodd i mi mor rhyfeddol y mae ein llygaid yn cael eu gwneud. Wrth imi ryfeddu gwyrthiau’r llygaid, daeth sawl ysgrythur i’r meddwl a agorodd fy llygaid i weld pŵer Iesu i wneud i’r deillion weld. Cofnodir llawer o wyrthiau yn y Beibl inni eu hastudio. Dywedodd y dyn a oedd yn ddall o’i enedigaeth ac a gafodd ei iacháu gan Grist: “Nid wyf yn gwybod a yw’n bechadur; Rwy'n gwybod un peth, fy mod i'n ddall ac yn gweld nawr »(Johannes 9,25).

Roedden ni i gyd yn ddall yn ysbrydol, ond fe agorodd Duw ein llygaid er mwyn i ni allu gweld y gwir yn yr ysgrythurau. Ie! Roeddwn yn ddall yn ysbrydol o enedigaeth, ond nawr yn gweld trwy ffydd, oherwydd mae Duw wedi gwneud fy nghalon yn ysgafn. Gwelaf ym mherson Iesu Grist ysblander llawn gogoniant Duw (2. Corinthiaid 4,6). Yn union fel y gwelodd Moses ef sy'n anweledig (Hebreaid 11,27).

Mae'n gysur mawr gwybod bod Duw yn gwylio droson ni i'n hamddiffyn. "Er mwyn i lygaid yr Arglwydd grwydro'r holl ddaear i ddangos eu hunain yn nerthol yn y rhai y mae eu calonnau heb eu gwahanu arno" (2. Cronicl 16,9). Gadewch inni hefyd edrych ar Lyfr y Diarhebion: "Oherwydd mae pob llwybr o flaen llygaid yr Arglwydd, ac mae'n ofalus o'i holl lwybrau" (Diarhebion 5,21). "Mae llygaid yr Arglwydd ym mhob man, yn edrych tuag at y drwg a'r da" (Diarhebion 15,3). Ni all unrhyw un ddianc rhag llygaid yr Arglwydd!
 
Duw yw adeiladwr ein llygaid. Bob hyn a hyn mae'n rhaid i optegydd archwilio ein llygaid i gael gwell golwg. Diolch i Dduw a roddodd olwg inni i weld Ei greadigaeth anhygoel o'n cwmpas. Llawer mwy, gadewch inni ddiolch i Dduw am agor ein llygaid ysbrydol i ddeall Ei wirionedd gogoneddus. Trwy ysbryd doethineb a datguddiad rydym yn gwybod y gobaith a roddodd Duw inni pan alwodd ni; yr etifeddiaeth gyfoethog a rhyfeddol sydd ganddo ar y gweill ymhlith ei bobl sanctaidd (Effesiaid 1,17-un).

Pan fydd yn rhaid i chi aros i gael archwiliad i'ch llygaid, meddyliwch am ryfeddod eich golwg. Caewch eich llygaid i weld dim byd. Yna agorwch eich llygaid ac edrych ar bethau o'ch cwmpas. Gwyrth ar ôl gwyrth, "mewn twpsyn, mewn eiliad, ar yr utgorn olaf, oherwydd bydd yn trwmped, a bydd y meirw'n cael eu codi, yn anfarwol a byddwn ni'n cael ein newid" (1. Corinthiaid 15,52). Byddwn yn gweld Iesu yn ei ogoniant a byddwn yn debyg iddo, byddwn yn ei weld â'n llygaid ein hunain fel y mae mewn gwirionedd (1. Johannes 3,1-3). Molwch a diolch i Dduw Hollalluog am ei holl wyrthiau.

Gweddi

Dad Nefol, diolch i chi am ein creu ni'n anhygoel a rhyfeddol yn eich delwedd. Un diwrnod byddwn yn gweld sut mae eich mab Iesu Grist mewn gwirionedd. Am hyn rwy'n eich canmol yn enw ein Gwaredwr Iesu. Amen

gan Natu Moti


pdfDim ond ar gyfer eich llygaid chi