Bywyd newydd

530 bywyd newydd Annwyl ddarllenydd, annwyl ddarllenydd

Yn y gwanwyn, mae'n bleser mawr i mi gael profiad o sut mae pŵer blodau bach neu eirlysiau mor gryf fel eu bod yn gwneud eu ffordd drwy'r eira i'r golau. Ychydig fisoedd ynghynt, cawsant eu plannu fel cloron bach yn y ddaear ac maent bellach yn mwynhau'r bywyd newydd fel rhan o'r cread.

Mae'r hyn a brofwch yn naturiol trwy ryfeddod y creu yn symbol o ddimensiwn dyfnach eich bywyd. Mae'ch bywyd corfforol yn debyg i ddatblygiad blodyn godidog o gloron o'r diwrnod cyntaf. Y cwestiwn yw, ar ba gam ydych chi ar hyn o bryd?

Wie dem auch sei, Sie dürfen in jedem Zustand Ihres Lebens die volle Gewissheit haben, dass der allmächtige Schöpfer Sie liebt und Sie in seinen Augen viel wertvoller sind als die schönste Blumenpracht. "Warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen" (Matthäus 6,28-29).

Yn ogystal, mae Iesu'n eich sicrhau y bydd yn rhoi bywyd newydd i chi os ydych chi'n credu ynddo. Ac nid dim ond am flodau byr amser, ond am dragwyddoldeb.

Mae rhagoriaeth y gymhariaeth hon yn enghraifft o Iesu. Bu'n byw bywyd di-baid ac yn rhoi i ti a minnau fel pechadur, fel ein bod yn derbyn cyfran yn ei fywyd tragwyddol. Agorodd Iesu y ffordd i ni gyda'i ddioddefaint, ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Mae'n dod â chi a mi o fywyd amserol i'r bywyd tragwyddol newydd yn ei deyrnas.

Rwy'n credu bod y gwirionedd hwn yn llawenydd go iawn. Mae mor gryf â'r haul ar y llun clawr, sy'n toddi'r eira. Dychmygwch fod Iesu, gwas mwyaf y greadigaeth newydd, eisiau rhannu bywyd gyda chi. Rwy'n dymuno tymor hapus y Pasg i chi yng ngrym y bywyd newydd yn Iesu Grist

Toni Püntener