Ble oedd Duw?

pa le yr oedd duwGoroesodd danau’r Rhyfel Chwyldroadol a gwelodd Efrog Newydd yn codi i fod y ddinas fwyaf yn y byd - eglwys fach o’r enw Capel Sant Paul. Mae wedi ei leoli yn rhan ddeheuol Manhattan, wedi'i amgylchynu gan skyscrapers. Fe'i gelwir hefyd o dan yr enw "The Little Chapel That Stood" [Eng. Yr eglwys fach a ddaliodd i fyny]. Cafodd y llysenw hwn oherwydd pan gwympodd y Twin Towers ar Jan.1. Arhosodd Medi 2001 heb ei ddifrodi, er bod y pellter yn llai na 100 metr.

Yn syth ar ôl yr ymosodiad terfysgol ar Jan.1. Gwasanaethodd Medi Sant Paul fel canolfan weithrediadau ar gyfer gweithwyr achub ac fel pwynt cyswllt ar gyfer chwilio perthnasau. Am wythnosau lawer, daeth miloedd o wirfoddolwyr o wahanol gymunedau ffydd i'r lle hwn, yn ysu am ddod i delerau â'r drasiedi. Daeth plwyfolion Sant Paul â phrydau bwyd poeth a helpu gyda'r glanhau. Roeddent yn cynnig cysur i'r rhai a gollodd ffrindiau ac aelodau o'r teulu.

Ar adegau o ofn mawr ac angen mawr gallwn ofyn y cwestiwn: "Ble mae Duw?" Rwy'n credu y gall yr eglwys fach roi cliw inni ar ran o'r ateb. Rydyn ni'n sicr: mae Duw gyda ni hyd yn oed yn nyffryn tywyll marwolaeth. Mae Crist ei hun wedi rhoi ei hun yn ein safle, mae wedi dod yn un ohonom ni, goleuni sy'n goleuo ein tywyllwch. Dioddefodd gyda ni, mae ei galon yn torri pan fydd ein calonnau'n torri a thrwy ei ysbryd rydyn ni'n cael ein cysuro a'n hiacháu. Hyd yn oed mewn amseroedd trasig, mae Duw gyda ni ac yn gweithio iachawdwriaeth.

Bydd yr eglwys fach a safodd yn gadarn yn parhau i’n hatgoffa bod Duw hyd yn oed ar adegau o’r angen mwyaf yn agos iawn - ynddo ef mae gobaith, trwy Grist ein Harglwydd. Mae'r eglwys yn ei chyfanrwydd yn dystiolaeth o hyn a'i bwriad yw ein hatgoffa na fydd Duw yn caniatáu i unrhyw beth ddigwydd yn y bywyd hwn sydd wedi'i eithrio o'i iachawdwriaeth lwyr pan ddaw'r amser. Rydyn ni'n cofio'r rhai a gollodd eu bywydau1. Medi ar goll. Rwy’n gweddïo y byddwn ni i gyd yn dod yn ymwybodol bod ein Harglwydd gyda nhw ac mae gyda nhw a bydd bob amser, gan gynnwys ni.

gan Joseph Tkach


pdfBle oedd Duw?