Dim dianc

Mae hen hysbyseb deledu ar gyfer powdr baddon yn dangos menyw annifyr ar ôl diwrnod prysur iawn, traffig, biliau, golchi dillad, ac ati. Mae'n ochneidio: Tynnwch fi allan, Calgon! Mae'r olygfa'n newid i'r un fenyw sy'n hamddenol ac yn hapus yn y bathtub, tra bod ei phlant yn gwneud sŵn yn yr ystafell drws nesaf.

Oni fyddai'n wych pe gallem ddileu ein hanawsterau a'u golchi i lawr y draen gyda'r dŵr baddon? Yn anffodus, mae ein harholiadau a'n problemau yn aml yn gryfach na bod ein croen yn drwchus ac nid yw'n hawdd eu golchi i ffwrdd. Mae'n ymddangos eu bod yn glynu wrthym.

Dywedodd y Fam Theresa unwaith nad oedd ei bywyd "wedi'i orchuddio â rhosod. Ni allwn ond cadarnhau'r datganiad hwn yn llawn, er i mi geisio gwneud fy rhan trwy blannu cymaint o lwyni rhosyn â phosibl yn fy ngardd gartref!

Daw amheuon, siomedigaethau a gofidiau atom ni. Maen nhw'n dechrau pan ydyn ni'n blant bach ac yn mynd gyda ni nes ein bod ni'n cyrraedd yr oes aur. Rydyn ni'n dysgu delio ag amheuon, siomedigaethau a gofidiau a'u profi.

Ond pam mae'n ymddangos bod rhai yn gallu delio â'r anochel hyn yn well nag eraill? Mae'r gwahaniaeth, wrth gwrs, yn seiliedig ar ein credoau. Mae profiadau ofnadwy yn dal i fod yn ofnadwy, ond gall cred dynnu’r ymyl oddi ar y boen.

Ist es nicht schmerzhaft, die Arbeit zu verlieren und sich den daraus vielleicht resultierenden Schwierigkeiten gegenüber gestellt zu sehen? Ja, aber der Glaube versichert uns, dass Gott für unseren Bedarf sorgt (Mat. 6,25). Tut es nicht sehr weh, wenn man einen geliebten Menschen verliert? Natürlich, aber der Glaube versichert uns, dass wir diese Person mit einem neuen Körper wiedersehen werden (1.Kor. 15,42).

Ist jede Prüfung oder jedes Problem leicht? Nein, aber Gottvertrauen überzeugt uns, dass Jesus uns niemals allein lässt, ganz gleich, welche Schwierigkeit wir jetzt haben (Heb. 13,5). Gern nimmt er uns unsere Lasten ab (Mat. 11,28-30). Er begleitet jeden gern, der ihm vertraut (Psalm 37,28) und beschützt den Gläubigen (Psalm 97,10).

Nid yw ffydd yn gwneud i'n problemau ddiflannu ac mae'r boen yn parhau. Ond rydyn ni'n ei adnabod ac yn ymddiried ynddo a roddodd ei fywyd ei hun droson ni. Dioddefodd fwy o boen nag y gallem erioed ei ddychmygu. Gall fynd gyda ni trwy'r boen.

Ewch ymlaen a chymryd y baddon swigen hir, poeth hwn. Goleuwch gannwyll, bwyta siocled a darllen ffilm gyffro trosedd dda. Yna pan fyddwch chi'n dod allan o'r twb, mae'r problemau'n dal i fod yno, ond felly hefyd Iesu. Nid yw'n ein tynnu allan, fel y mae Calgon yn honni, ond nid yw'n diflannu trwy'r draen chwaith. Bydd yno bob amser.

gan Tammy Tkach


pdfDim dianc