Y ddaear gem las

513 y ddaear em las Pan fyddaf yn edrych ar yr awyr serennog ar noson glir ac ar yr un pryd mae'r lleuad lawn yn goleuo'r ardal gyfan, dwi'n meddwl am y ddaear ryfeddol sydd fel gem las yn y bydysawd cyfan.

Voller Ehrfurcht staune ich über die Ordnung und die unzählbare Anzahl der Sterne und Planeten im Universum, die unbewohnt und karg aussehen. Sonne, Mond und Sterne spenden uns nicht nur Licht, sie definieren auch unsere Zeit. Ein Tag hat 24 Stunden, das Jahr hat 365 Tage und vier Jahreszeiten die durch die Neigung der Erde (23,5 Grad) zur Umlaufbahn der Sonne hervorgebracht werden.

Unser Gott erklärt, dass er diesen Planeten geschaffen hatte, damit er bewohnt wird: «Denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat – er ist Gott; der die Erde bereitet und gemacht hat – er hat sie gegründet; er hat sie nicht geschaffen, dass sie leer sein soll, sondern sie bereitet, dass man auf ihr wohnen solle: Ich bin der Herr, und sonst keiner mehr» (Jesaja 45,18).

Mae ein cartref gwerthfawr yn rhodd o law Duw, ein tad cariadus. Dyluniwyd popeth yma ar y blaned Ddaear i'n bwydo, i'n cynnal, ac i roi llawenydd mawr inni wrth inni deithio trwy fywyd. Beth yw pwrpas yr holl fendithion hyn yr ydym yn debygol o'u cymryd yn ganiataol? Mae'r Brenin Solomon yn ysgrifennu: "Gwnaeth Duw bopeth yn hyfryd am ei amser. Plannodd dragwyddoldeb yn y galon ddynol, ond o hyd ni all pobl weld maint llawn gwaith Duw o'r dechrau i'r diwedd. Penderfynais ei fod does dim byd gwell na bod yn hapus a chael hwyl cyhyd â phosib. A dylai pobl fwyta ac yfed a mwynhau ffrwyth eu llafur oherwydd rhoddion gan Dduw yw'r rhain "(gan Pregethwr 3,11: 13-XNUMX).

Das zeigt die eine Seite. Wir wurden aber auch erschaffen, um über dieses physische Leben hinaus zu schauen, jenseits der täglichen Ereignisse, zu einem Leben, das kein Ende hat. Eine Zeit der Ewigkeit mit unserem Gott. «Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist: Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen» (Jesaja 57,15).

Rydyn ni'n byw mewn amser i'w geisio ac i ddiolch i chi am yr holl fendithion hyn yma ac yn awr. I ddweud wrtho pa ran o fyd natur rydyn ni'n ei hoffi fwyaf, faint rydyn ni'n mwynhau machlud haul, rhaeadrau, cymylau, coed, blodau, anifeiliaid ac awyr y nos gyda'i holl fyrdd o sêr. Gadewch inni ddod yn agos at Iesu, sy'n trigo yn nhragwyddoldeb ac yn olaf diolch iddo ei fod nid yn unig yn bwerus ond hefyd yn bersonol. Wedi'r cyfan, ef yw'r un sydd am rannu'r bydysawd gyda ni am dragwyddoldeb!

gan Cliff Neill