Y ddaear gem las

513 y ddaear em lasPan fyddaf yn edrych ar yr awyr serennog ar noson glir ac ar yr un pryd mae'r lleuad lawn yn goleuo'r ardal gyfan, dwi'n meddwl am y ddaear ryfeddol sydd fel gem las yn y bydysawd cyfan.

Mae gen i barchedig ofn y drefn a'r nifer di-rif o sêr a phlanedau yn y bydysawd, sy'n edrych yn anghyfannedd ac yn ddiffrwyth. Mae'r haul, y lleuad a'r sêr nid yn unig yn rhoi golau i ni, maen nhw hefyd yn diffinio ein hamser. Mae gan ddiwrnod 24 awr, mae gan y flwyddyn 365 diwrnod a phedwar tymor, sy'n cael eu pennu gan ogwydd y ddaear (23,5 Graddau) i orbit yr haul.

Mae ein Duw yn datgan iddo greu'r blaned hon i fod yn anghyfannedd: «Oherwydd fel hyn y dywed yr Arglwydd a greodd y nefoedd - Duw ydyw; a baratôdd ac a wnaeth y ddaear - fe'i sefydlodd; Ni wnaeth ei greu fel y dylai fod yn wag, ond fe’i paratôdd y dylai rhywun drigo arno: myfi yw’r Arglwydd, a neb arall ”(Eseia 45,18).

Mae ein cartref gwerthfawr yn rhodd o law Duw ein Tad cariadus. Mae popeth yma ar y blaned ddaear wedi'i gynllunio i'n bwydo, i'n cynnal, ac i ddod â llawenydd mawr inni wrth i ni deithio trwy fywyd. Beth yw pwrpas yr holl fendithion hyn yr ydym yn debygol o'u cymryd yn ganiataol? Mae'r Brenin Solomon yn ysgrifennu: "Gwnaeth Duw bopeth yn hyfryd am ei amser. Plannodd dragwyddoldeb yn y galon ddynol, ond o hyd ni all pobl weld maint llawn gwaith Duw o'r dechrau i'r diwedd. Deuthum i'r casgliad nad oes unrhyw beth gwell na bod yn hapus a chael hwyl cyhyd â phosib. A dylai pobl fwyta ac yfed a mwynhau ffrwyth eu llafur, oherwydd rhoddion gan Dduw yw'r rhain "(gan Pregethwr 3,11-un).

Mae hynny'n dangos un ochr. Ond fe'n crëwyd hefyd i edrych y tu hwnt i'r bywyd corfforol hwn, y tu hwnt i ddigwyddiadau dyddiol, i fywyd nad oes iddo ddiwedd. Cyfnod o dragwyddoldeb gyda'n Duw. Canys fel hyn y dywed yr uchel a'r dyrchafedig, sy'n trigo am byth, y mae ei enw yn sanctaidd: yr wyf yn trigo yn uchel ac yn y cysegr a chyda'r rhai sydd wedi torri ac yn ostyngedig eu hysbryd, er mwyn imi adnewyddu ysbryd y darostyngedig a chalon y wedi torri »(Eseia 57,15).

Rydyn ni'n byw mewn amser i'w geisio ac i ddiolch i chi am yr holl fendithion hyn yma ac yn awr. I ddweud wrtho pa ran o fyd natur rydyn ni'n ei hoffi fwyaf, faint rydyn ni'n mwynhau machlud haul, rhaeadrau, cymylau, coed, blodau, anifeiliaid ac awyr y nos gyda'i holl fyrdd o sêr. Gadewch inni ddod yn agos at Iesu, sy'n trigo yn nhragwyddoldeb ac yn olaf diolch iddo ei fod nid yn unig yn bwerus ond hefyd yn bersonol. Wedi'r cyfan, ef yw'r un sydd am rannu'r bydysawd gyda ni am dragwyddoldeb!

gan Cliff Neill