A fyddaf yn mynd i ffwrdd ag ef?

Mae rhai yn gwneud gêm ohoni. Mae rhai yn ei wneud ar frys neu allan o ofn. Mae rhai yn ei wneud yn bwrpasol, allan o falais. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn ei wneud bob hyn a hyn, rydyn ni'n ei wneud trwy'r amser neu ar hap. Rydyn ni'n ceisio peidio â chael ein dal os ydyn ni'n gwneud rhywbeth rydyn ni'n gwybod nad yw'n iawn.

Daw hyn yn arbennig o amlwg wrth yrru car. A fyddaf yn gallu dianc os byddaf yn pasio'r lori hon ar yr ochr anghywir? A fyddaf yn gallu dianc os na fyddaf yn stopio'n llwyr yn Stop neu'n dal i yrru gyda Melyn? A fyddaf yn gallu dianc os byddaf yn mynd y tu hwnt i'r cyflymder - rwyf ar frys wedi'r cyfan?

Weithiau, byddaf yn ceisio peidio â chael fy nal pan fyddaf yn coginio neu'n gwnïo. Ni fydd neb yn sylwi a ydw i'n defnyddio sbeis gwahanol neu os ydw i wedi gwnïo darn yn anghywir. Neu rwy'n ceisio bwyta darn ychwanegol o siocled heb ei wasanaethu, neu gobeithio na fydd fy esgus diog i beidio ag ymarfer yn cael ei ddarganfod.

Ydyn ni byth yn ceisio dianc rhag pethau ysbrydol yn y gobaith na fydd Duw yn sylwi arnyn nhw nac yn eu hanwybyddu? Yn amlwg mae Duw yn gweld popeth, felly rydyn ni'n gwybod na allwn ni ddianc rhag unrhyw beth yn union fel hynny. Onid yw ei ras yn cwmpasu popeth?

Still, rydym yn dal i geisio. Gallem ddadlau: gallaf ddianc trwy beidio â gweddïo heddiw. Neu: Rwy'n dianc trwy ddweud y clecs bach hwn neu edrych ar y wefan amheus hon. Ond ydyn ni wir yn dianc gyda'r pethau hyn?

Mae gwaed Crist yn cynnwys pechodau Cristion, y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Ond a yw hynny'n golygu y gallwn wneud unrhyw beth yr ydym ei eisiau? Mae rhai wedi gofyn y cwestiwn hwn ar ôl dysgu nad gras yw'r cyfan sydd ei angen i gadw at y gyfraith er mwyn bodoli gerbron Duw.

Mae Paul yn ateb gyda na ysgubol yn y Rhufeiniaid 6,1-2:
«Beth ydyn ni eisiau ei ddweud nawr? A fyddwn ni'n parhau mewn pechod er mwyn i fesur gras fod yn llawn? Pell fyddo! " Nid yw Grace yn drwydded i bechu. Mae awdur y Llythyr at yr Hebreaid yn ein hatgoffa: "Mae popeth yn cael ei ddatgelu a'i ddatgelu o flaen llygaid yr hwn y mae'n rhaid i ni ateb iddo" (4,13). Os yw ein pechodau mor bell o gof Duw ag y mae'r dwyrain o'r gorllewin, a gras yn gorchuddio popeth, pam y dylem gael ein dal yn atebol o hyd? Mae'r ateb i'r cwestiwn hwnnw yn rhywbeth rwy'n cofio ei glywed lawer gwaith yng Ngholeg y Llysgennad: "Agwedd."

"Faint y gallaf ganiatáu i mi fy hun ddianc ag ef?" Onid agwedd sy'n plesio Duw. Nid dyna oedd ei agwedd pan wnaeth ei gynllun i achub dynoliaeth. Nid agwedd Iesu oedd ef pan aeth at y groes. Fe roddodd Duw ac mae'n parhau i roi - popeth. Nid yw'n chwilio am lwybr byr, y gofyniad lleiaf na'r hyn sy'n croesi ei lwybr ar hyn o bryd. A yw'n disgwyl unrhyw beth llai gennym ni?

Mae Duw eisiau inni weld agwedd rhoi sy'n hael, yn gariadus, ac yn aml yn rhoi, mwy na'r hyn sy'n angenrheidiol. Os awn trwy fywyd a cheisio dianc rhag pob math o bethau oherwydd bod gras yn cwmpasu popeth, yna bydd yn rhaid i ni roi llawer o esboniadau.

gan Tammy Tkach


pdfA fyddaf yn mynd i ffwrdd ag ef?