Heddwch ar Ddydd y Mamau

441 heddwch ar ddydd y fam Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus: «Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Mitmenschen, wie dich selbst» (Matthäus 19,16 und 19 Hoffnung für Alle).

I'r mwyafrif ohonom, mae Sul y Mamau yn gyfle i ddathlu'r cariad rhwng rhiant a'u plant, ond i Deborah Cotton, Sul y Mamau fydd stori math arbennig o gariad bob amser. Mae Deborah yn newyddiadurwr ac yn eiriolwr hirhoedlog dros drais a chymorth cymdeithasol. Treuliodd flynyddoedd o'i gyrfa yn helpu pobl mewn ardaloedd difreintiedig yn ei hanwylyd New Orleans. Newidiodd popeth ar Sul y Mamau yn 2013: roedd hi'n un o 20 o bobl a anafwyd mewn sesiwn saethu allan yn ystod gorymdaith. Pan agorodd dau aelod o’r gang dân yn y dorf o wylwyr diniwed, cafodd Deborah ei daro yn ei stumog; gwnaeth y bwled ddifrodi nifer o'i horganau hanfodol.

Goroesodd ddeg ar hugain o feddygfeydd, ond bydd yn gwisgo creithiau am byth; nodyn atgoffa o gost uchel eu gwasanaeth i'r gymuned. Beth fyddai Sul y Mamau yn ei olygu iddi nawr? Roedd hi'n wynebu'r dewis o ail-fyw'r cof ofnadwy y diwrnod hwnnw a'r boen sy'n gysylltiedig ag ef, neu o drawsnewid ei thrasiedi yn rhywbeth positif trwy faddeuant a chariad. Dewisodd Deborah ffordd cariad. Fe gyrhaeddodd hi allan am y dyn a'i saethodd ac ymweld ag ef yn y carchar. Roedd hi eisiau clywed ei stori a deall pam ei fod yn ymddwyn mor erchyll. Ers ei hymweliad cyntaf, mae Deborah wedi helpu'r saethwr i newid ei fywyd a chanolbwyntio ar ei newid ysbrydol yn y berthynas â Duw.

Als ich von dieser unglaublichen Geschichte hörte, konnte ich nicht anders, als an die lebensverändernde Liebe unseres eigenen Erlösers zu denken. Wie Deborah trägt auch er die Narben der Liebe, ewige Erinnerung an die hohen Kosten seines Wirkens, um die Menschheit zu erlösen. Der Prophet Jesaja erinnert uns daran: «Er wurde wegen unserer Sünden durchbohrt. Er wurde wegen unserer Sünden bestraft – und wir? Wir haben nun Frieden mit Gott! Durch seine Wunden sind wir geheilt» (Jesaja 53,5 Hoffnung für Alle).

A'r peth anhygoel? Gwnaeth Iesu hyn yn wirfoddol. Cyn iddo farw, roedd yn gwybod y boen y byddai'n ei ddioddef. Yn lle troi cefn, cymerodd Mab Duw dibechod yr holl gostau o'i wirfodd i gondemnio ac i adbrynu holl bechod dynoliaeth, i'w gymodi â Duw, a'n rhyddhau rhag marwolaeth dragwyddol ddrwg. Gofynnodd i'w dad faddau i'r dynion a'i croeshoeliodd! Nid yw ei gariad yn gwybod unrhyw derfynau! Mae'n galonogol gweld sut mae arwyddion cymodi a thrawsnewid cariad yn lledaenu trwy'r byd heddiw trwy bobl fel Deborah. Dewisodd gariad yn lle barn, maddeuant yn lle dial. Ar Sul y Mamau sydd i ddod, gallwn ni i gyd gael ein hysbrydoli gan ei hesiampl: roedd hi'n dibynnu ar Iesu Grist, ei ddilyn, rhedeg allan i wneud yr un peth ag y gwnaeth i garu.

gan Joseph Tkach


pdfHeddwch ar Ddydd y Mamau