Y greadigaeth newydd

588 y greadigaeth newydd Gott bereitete unser Zuhause vor: «Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser» (1. Mose 1,1-2).

Fel Duw y Creawdwr, fe greodd Adda ac Efa a'u dwyn i Ardd hardd Eden. Fe wnaeth Satan hudo’r bobl gyntaf hyn ac fe ildion nhw i’w demtasiwn. Gyrrodd Duw nhw allan o baradwys, lle dechreuon nhw reoli'r byd yn eu ffordd eu hunain.

Fel y gwyddom, achosodd yr arbrawf hwn o wneud popeth yn ddynol gost fawr i bob un ohonom, i'r greadigaeth a hefyd i Dduw. I adfer y drefn ddwyfol, anfonodd Duw ei Fab Iesu i'n byd tywyll.

«Es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und liess sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen» (Markus 1,9-11).

Als dann Jesus zu Johannes kam, um sich taufen zu lassen, war es wie ein Posaunenruf, der den zweiten Adam, Jesus und das Kommen einer neuen Schöpfung ankündigte. In Anlehnung an den Beginn der Welt, wie es in 1. Mose beschrieben wird, kam Jesus hinab auf die Erde, um dann von Wasser bedeckt zu werden. Als er sich aus dem Wasser (Taufe) erhob, stieg der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herab. Das ist eine Erinnerung an die Zeit, als er über der Tiefe des Wassers schwebte und die Taube am Ende der Sintflut einen grünen Olivenzweig zu Noah zurückbrachte und die neue Welt ankündigte. Gott hat seine erste Schöpfung für gut erklärt, aber unsere Sünde hat sie verdorben.

Yn bedydd Iesu, cyhoeddodd un llais o'r nefoedd eiriau Duw a thystio i Iesu fel ei fab. Fe wnaeth y tad yn glir ei fod yn frwd dros Iesu. Ef yw'r un a wrthododd Satan yn llwyr ac a wnaeth ewyllys y Tad heb wincio ar y draul. Roedd yn ymddiried ynddo hyd angau ar y groes a hyd nes y daw ail greadigaeth a theyrnas Dduw, ar ôl yr addewid, yn wir. Yn syth ar ôl ei fedydd, arweiniodd yr Ysbryd Glân Iesu i wynebu'r diafol yn yr anialwch. Yn wahanol i Adda ac Efa, trechodd Iesu dywysog y byd hwn.

Mae'r greadigaeth byrhoedlog yn ochneidio ac yn gobeithio am ddyfodiad llawn y greadigaeth newydd. Mae Duw yn y gwaith mewn gwirionedd. Daeth ei deyrnasiad i'n byd trwy Ymgnawdoliad Iesu, ei farwolaeth a'i atgyfodiad. Yn a thrwy Iesu rydych chi eisoes yn rhan o'r greadigaeth newydd hon a byddwch yn aros felly am byth!

gan Hilary Buck