Chwilio am heddwch mewnol

494 yn edrych am heddwch mewnol Ich muss zugeben, dass es mir manchmal schwerfällt, Frieden zu finden. Ich spreche jetzt nicht über den «Frieden, der weit über alles Verstehen hinausreicht» (Philipper 4,7 Neue Genfer Übersetzung). Wenn ich an einen solchen Frieden denke, so stelle ich mir ein Kind vor, das Gott mitten im tobenden Sturm beruhigt. Ich denke an schwere Prüfungen, in denen die Glaubensmuskeln bis zu dem Punkt trainiert werden, bei dem die Endorphine (körpereigene Glückshormone) des «Friedens» mit ihrer Wirkung einsetzen. Ich denke an Krisen, die unsere Sichtweise verändern und uns dazu zwingen, die wichtigsten Dinge im Leben neu zu bewerten und dafür dankbar zu sein. Wenn solche Ereignisse geschehen, weiss ich, dass ich keine Kontrolle darüber habe, wie sie ausgehen. Obwohl sie das Innerste aufwühlen, ist es einfach besser, solche Dinge Gott zu über lassen.

Rwy’n siarad am heddwch “bob dydd”, y gallai rhai ei alw’n dawelwch meddwl neu’n heddwch mewnol. Fel y dywedodd yr athronydd enwog Anonymus unwaith: «Nid y mynyddoedd o'ch blaen sy'n eich poeni. Mae'n graen y tywod yn eich esgid ». Dyma rai o'm grawn o dywod: meddyliau pryderus sy'n fy llethu, yn poeni heb fod â rheswm i feddwl y gwaethaf yn hytrach na'r gorau o bobl eraill i droi mosgito yn eliffant; colli fy nghyfeiriadedd, rwy'n cynhyrfu oherwydd nid yw rhywbeth yn addas i mi. Rwyf am daro pobl sy'n ddidostur, yn ddi-tact neu'n annifyr.

Innerer Friede wird als Ruhe der Ordnung (Augustinus: tranquillitas ordinis) beschrieben. Wenn das wahr ist, kann es keinen Frieden geben, wo es keine gesellschaftliche Ordnung gibt. Leider fehlt es uns oft im Leben an Ordnung. Gewöhnlich ist das Leben chaotisch, beschwerlich und stressig. Manche suchen nach Frieden und ufern aus, indem sie trinken, Drogen nehmen, Geld anhäufen, Dinge kaufen oder essen. Es gibt viele Bereiche meines Lebens, über die ich keine Kontrolle habe. Indem ich jedoch versuche, einige der folgenden Übungen in meinem Leben anzuwenden, kann ich etwas von dem inneren Frieden erlangen, auch da, wo es mir sonst an Kontrolle mangelt.

 • Rwy'n gofalu am fy materion fy hun.
 • Rwy'n maddau i eraill a minnau.
 • Rwy'n anghofio'r gorffennol ac yn dal ati!
 • Dydw i ddim wedi fy llethu. Rwy'n dysgu "Na!" i ddweud.
 • Rwy'n hapus dros eraill. Peidiwch â chenfigennu wrthyn nhw.
 • Rwy'n derbyn yr hyn na ellir ei newid.
 • Rwy'n dysgu bod yn amyneddgar a / neu'n oddefgar.
 • Rwy'n edrych ar fy mendithion ac rwy'n ddiolchgar.
 • Rwy'n dewis ffrindiau yn ddoeth ac yn cadw draw oddi wrth bobl negyddol.
 • Nid wyf yn cymryd popeth yn bersonol.
 • Rwy'n symleiddio fy mywyd. Rwy'n cael gwared ar annibendod.
 • Rwy'n dysgu chwerthin.
 • Rwy'n arafu fy mywyd. Rwy'n dod o hyd i amser tawel.
 • Rwy'n gwneud rhywbeth neis i rywun arall.
 • Rwy'n credu cyn i mi siarad.

Fodd bynnag, mae'n haws dweud na gwneud hyn. Mae'n debygol, os na fyddaf yn gwneud yr uchod o dan straen, nad oes gen i neb arall ar fai heblaw fi fy hun. Rwy'n aml wedi cynhyrfu gydag eraill pan mai fi yw'r un sy'n ei wneud Gallai fod wedi osgoi'r broblem ac arwain at ddatrysiad da.

Ich bedenke: Letztendlich kommt jeder Frieden von Gott – der Friede, der weit über alles Verstehen hinausreicht und der innere Frieden. Ohne eine Beziehung zu Gott werden wir niemals wahren Frieden finden. Gott gibt seinen Frieden denen, die ihm vertrauen (Joh14,27) und die sich auf ihn verlassen (Jesaja 26,3), so dass sie sich um nichts Sorgen machen müssen (Philipper 4,6). Bis wir mit Gott vereint sind, suchen Menschen vergeblich nach Frieden (Jer6,14).

Rwy'n gweld y dylwn wrando ar lais Duw yn fwy a bod yn llai cynhyrfus - ac aros yn bell i ffwrdd oddi wrth bobl ddi-hid, di-hid neu annifyr.

Meddyliodd un ar y diwedd

Mae pwy bynnag sy'n eich cythruddo yn eich rheoli. Peidiwch â gadael i eraill ddwyn eich heddwch mewnol. Byw yn heddwch Duw.

gan Barbara Dahlgren


pdfChwilio am heddwch mewnol