Y stori eni fwyaf

y stori eni fwyaf Pan gefais fy ngeni yn Pensacola, Ysbyty Llynges Florida, nid oedd unrhyw un yn gwybod fy mod yn y sefyllfa awel nes i mi ddal y diwedd anghywir i'r meddyg. Nid yw tua phob 20fed babi yn gorwedd wyneb i waered yn y groth ychydig cyn ei eni. Yn ffodus, nid yw safle breech yn golygu'n awtomatig bod yn rhaid dod â'r babi allan i'r byd gydag adran Cesaraidd. Ar yr un pryd, nid oedd yn hir cyn i mi gael fy ngeni ac ni chafwyd unrhyw gymhlethdodau pellach. Rhoddodd y digwyddiad hwn y llysenw "coesau broga" i mi.

Mae gan bawb eu stori am eu genedigaeth. Mae plant yn mwynhau dysgu mwy am eu genedigaeth eu hunain ac mae mamau'n hoffi dweud yn fanwl iawn sut y cafodd eu plant eu geni. Mae genedigaeth yn wyrth ac yn aml mae'n dod â dagrau i lygaid y rhai sydd wedi cael y profiad.
Er bod y mwyafrif o enedigaethau'n pylu'n gyflym yn y cof, mae genedigaeth na fydd byth yn cael ei hanghofio. O'r tu allan, roedd yr enedigaeth hon yn un gyffredin, ond roedd ei phwysigrwydd i'w theimlo ledled y byd ac mae'n dal i gael effaith ar ddynoliaeth gyfan ledled y byd.

Pan anwyd Iesu, daeth yn Immanuel - Duw gyda ni. Hyd nes y daeth Iesu, dim ond mewn ffordd benodol yr oedd Duw gyda ni. Roedd gyda dynolryw ym mhiler y cwmwl yn ystod y dydd a'r piler tân liw nos ac roedd gyda Moses yn y llwyn yn llosgi.

Ond roedd ei eni fel bod dynol yn ei wneud yn gyffyrddadwy. Rhoddodd yr enedigaeth hon lygaid, clustiau a cheg iddo. Roedd yn bwyta gyda ni, fe siaradodd â ni, fe wrandawodd arnon ni, fe wnaeth chwerthin a chyffwrdd â ni. Gwaeddodd a phrofodd boen. Trwy ei ddioddefaint a'i dristwch ei hun, gallai ddeall ein dioddefaint a'n tristwch. Roedd gyda ni ac roedd yn un ohonom ni.
Indem er einer von uns wurde, beantwortet Jesus die immerwährende Klage: «Keiner versteht mich». Im Hebräerbrief wird Jesus als Hohepriester beschrieben, der mit uns mitleidet und uns versteht, weil er den gleichen Versuchungen ausgesetzt war wie wir. Die Schlachter-Übersetzung drückt es so aus: «Weil wir denn einen grossen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns fest halten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mit leiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde» (Hebräer 4,14-15).

Mae'n farn eang a thwyllodrus bod Duw yn byw mewn twr ifori nefol ac yn byw yn bell iawn oddi wrthym ni. Nid yw hynny'n wir, daeth Mab Duw atom fel un ohonom. Mae Duw gyda ni yn dal gyda ni. Pan fu farw Iesu, buon ni farw, a phan gododd, fe wnaethon ni godi gydag ef hefyd.

Roedd genedigaeth Iesu yn fwy na stori eni rhywun arall a anwyd yn y byd hwn. Roedd yn ffordd arbennig Duw i ddangos i ni gymaint y mae'n ein caru ni.

gan Tammy Tkach