Eich taith nesaf

Annwyl ddarllenydd, annwyl ddarllenydd507 eich taith nesaf

Ar y llun clawr gallwch weld tri beiciwr ar gamelod yn tynnu trwy'r anialwch. Dewch gyda mi i brofi'r siwrnai a ddigwyddodd tua 2000 o flynyddoedd yn ôl. Rydych chi'n gweld yr awyr serennog sy'n symud dros y beicwyr yn ôl bryd hynny a throsoch chi heddiw. Roedden nhw'n credu y byddai seren arbennig iawn yn dangos y ffordd iddyn nhw at Iesu, Brenin newydd-anedig yr Iddewon. Waeth pa mor hir a llafurus oedd y daith, roeddent am weld Iesu a'i addoli. Pan gyrhaeddon nhw Jerwsalem, roedd yn rhaid iddyn nhw ddibynnu ar gymorth allanol i ddod o hyd i'w ffordd. Cawsant yr ateb i'w cwestiwn gan yr archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion: «A chithau, Bethlehem Efrata, nid ydych ond ymhlith dinasoedd Jwda, oddi wrthych fe ddaw ataf fi sy'n Arglwydd Israel, y mae ei ddechrau ac o'i dragwyddoldeb wedi bod yma »(Mer 5,1).

Daeth y doethion o’r Dwyrain o hyd i Iesu lle byddai’r seren yn sefyll yn ddiweddarach ac fe wnaethant addoli Iesu a rhoi eu rhoddion iddo. Mewn breuddwyd, gorchmynnodd Duw iddynt ddychwelyd i'w gwlad mewn ffordd arall.

Mae bob amser yn drawiadol imi edrych ar yr awyr serennog aruthrol. Crëwr y bydysawd yw'r Duw buddugoliaethus sy'n datgelu ei hun i ni trwy Iesu. Dyna pam rydw i'n teithio bob dydd i'w gyfarfod ac i'w addoli. Mae llygad fy meddwl yn ei weld trwy'r ffydd a gefais fel rhodd gan Dduw. Rwy’n ymwybodol na allaf ar hyn o bryd ei weld wyneb yn wyneb, ond pan fydd yn dychwelyd i’r Ddaear gallaf ei weld fel y mae.

Er mai dim ond maint hedyn mwstard yw fy ffydd, gwn fod Duw Dad yn rhoi Iesu imi. Ac rwy'n hapus i dderbyn yr anrheg hon.
Yn ffodus, mae'r anrheg hon nid yn unig i mi, ond i bawb sy'n credu mai Iesu yw eu Gwaredwr, eu Gwaredwr a'u Gwaredwr. Mae'n achub pawb rhag caethiwed pechod, yn achub pawb rhag marwolaeth dragwyddol, ac ef yw'r Gwaredwr y mae pawb sy'n ymddiried yn ei fywyd ac yn credu ynddo yn cael ei iacháu.

Ble gall eich taith fynd â chi? Efallai i'r man lle mae Iesu'n cwrdd â chi! Ymddiried ynddo, hyd yn oed os yw'n eich arwain yn ôl i'ch gwlad mewn ffordd arall, fel y soniwyd uchod. Boed i'r seren wneud ichi agor eich calon ar eich taith nesaf. Mae Iesu bob amser eisiau rhoi anrhegion cyfoethog i chi gyda'i gariad.

Yn gynnes, eich cydymaith teithio
Toni Püntener


pdfEich taith nesaf