Eich taith nesaf

Annwyl ddarllenydd, annwyl ddarllenydd 507 eich taith nesaf

Auf dem Titelbild sehen Sie drei Reiter auf Kamelen durch die Wüste ziehen. Kommen Sie mit mir und erleben Sie die Reise, welche vor etwa 2000 Jahre stattfand. Sie sehen den Sternenhimmel, der sich damals über den Reitern und heute über Ihnen bewegt. Sie glaubten, ein ganz besonderer Stern zeige ihnen den Weg zu Jesus, dem neugeborenen König der Juden. Wie weit und beschwerlich der Weg auch sein mochte, sie wollten Jesus sehen und ihn anbeten. In Jerusalem angekommen, waren sie auf fremde Hilfe angewiesen, um den Weg zu finden. Die Antwort auf ihre Frage erhielten sie durch die Hohenpriester und Schriftgelehrten: «Und du, Bethlehem Efrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist» (Mi 5,1).

Daeth y doethion o’r Dwyrain o hyd i Iesu lle byddai’r seren yn sefyll yn ddiweddarach ac fe wnaethant addoli Iesu a rhoi eu rhoddion iddo. Mewn breuddwyd, gorchmynnodd Duw iddynt ddychwelyd i'w gwlad mewn ffordd arall.

Mae bob amser yn drawiadol imi edrych ar yr awyr serennog aruthrol. Crëwr y bydysawd yw'r Duw buddugoliaethus sy'n datgelu ei hun i ni trwy Iesu. Dyna pam rydw i'n teithio bob dydd i'w gyfarfod ac i'w addoli. Mae llygad fy meddwl yn ei weld trwy'r ffydd a gefais fel rhodd gan Dduw. Rwy’n ymwybodol na allaf ar hyn o bryd ei weld wyneb yn wyneb, ond pan fydd yn dychwelyd i’r Ddaear gallaf ei weld fel y mae.

Er mai dim ond maint hedyn mwstard yw fy ffydd, gwn fod Duw Dad yn rhoi Iesu imi. Ac rwy'n hapus i dderbyn yr anrheg hon.
Yn ffodus, mae'r anrheg hon nid yn unig i mi, ond i bawb sy'n credu mai Iesu yw eu Gwaredwr, eu Gwaredwr a'u Gwaredwr. Mae'n achub pawb rhag caethiwed pechod, yn achub pawb rhag marwolaeth dragwyddol, ac ef yw'r Gwaredwr y mae pawb sy'n ymddiried yn ei fywyd ac yn credu ynddo yn cael ei iacháu.

Ble gall eich taith fynd â chi? Efallai i'r man lle mae Iesu'n cwrdd â chi! Ymddiried ynddo, hyd yn oed os yw'n eich arwain yn ôl i'ch gwlad mewn ffordd arall, fel y soniwyd uchod. Boed i'r seren wneud ichi agor eich calon ar eich taith nesaf. Mae Iesu bob amser eisiau rhoi anrhegion cyfoethog i chi gyda'i gariad.

Yn gynnes, eich cydymaith teithio
Toni Püntener


pdfEich taith nesaf