Dywedodd Iesu, Fi yw'r gwir

Dywedodd 406 jesus mai fi yw'r gwirYdych chi erioed wedi gorfod disgrifio rhywun rydych chi'n ei adnabod ac wedi cael trafferth dod o hyd i'r geiriau cywir? Mae hyn eisoes wedi digwydd i mi a gwn ei fod wedi digwydd i eraill hefyd. Mae gan bob un ohonom ffrindiau neu gydnabod sy'n anodd eu disgrifio mewn geiriau. Nid oedd gan Iesu unrhyw broblem ag ef. Roedd bob amser yn glir ac yn fanwl gywir, hyd yn oed pan oedd y cwestiwn "Pwy wyt ti?" i ateb. Rwy'n hoff iawn o un darn lle mae'n dweud yn Efengyl Ioan: «Myfi yw'r ffordd a'r gwir a'r bywyd; does neb yn dod at y Tad heblaw trwof fi ”(Joh. 14,6).

Mae'r datganiad hwn yn gwahaniaethu Iesu oddi wrth holl arweinwyr crefyddau eraill. Mae arweinwyr eraill wedi dweud: "Rwy'n edrych am y gwir" neu "Rwy'n dysgu'r gwir" neu "rwy'n dangos y gwir" neu "Rwy'n broffwyd y gwir". Daw Iesu a dweud: «Myfi yw'r gwir. Nid yw'r gwir yn egwyddor nac yn syniad annelwig. Y gwir yw person a fi yw'r person hwnnw. »

Yma rydyn ni'n dod at bwynt pwysig. Mae honiad fel hyn yn ein gorfodi i wneud penderfyniad: os ydym yn credu Iesu, rhaid inni gredu popeth y mae'n ei ddweud. Os nad ydym yn ei gredu, yna mae popeth yn ddi-werth, yna nid ydym ychwaith yn credu pethau eraill a ddywedodd. Nid oes israddio. Naill ai Iesu yw'r gwir yn bersonol ac mae'n siarad y gwir, neu mae'r ddau yn anghywir.

Dyna'r peth rhyfeddol: gwybod mai ef yw'r gwir. Mae gwybod y gwir yn golygu y gallaf ymddiried yn yr hyn y mae'n ei ddweud nesaf: "Byddwch chi'n gwybod y gwir, a bydd y gwir yn eich rhyddhau chi" (Ioan 8,32). Mae Paul yn ein hatgoffa o hyn yn Galatiaid: "Mae Crist wedi ein rhyddhau i fod yn rhydd!" (Gal. 5,1).

Mae adnabod Crist yn golygu gwybod bod y gwir ynddo ef ac rydyn ni'n rhydd. Yn rhydd cyn barn ein pechodau ac yn rhydd i garu eraill gyda'r un cariad radical ag a ddangosodd i'w gyd-ddynion bob dydd o'i fywyd yma ar y ddaear. Rydym yn rhydd yn hyder ei reol sofran trwy bob amser a thros yr holl greadigaeth. Oherwydd ein bod ni'n gwybod y gwir, gallwn ni ymddiried ynddo a byw yn ôl esiampl Crist.

gan Joseph Tkach


pdfDywedodd Iesu, Fi yw'r gwir