Newyddion ffug?

567 newyddion ffugMae'n ymddangos fel ein bod ni'r dyddiau hyn yn darllen newyddion ffug ym mhobman rydyn ni'n edrych. I'r genhedlaeth iau a dyfodd i fyny gyda'r rhyngrwyd, nid yw newyddion ffug bellach yn syndod, ond i Baby Boomer fel fi, y mae! Cefais fy magu gan wybod bod gwirionedd wedi ymddiried mewn newyddiaduraeth fel proffesiwn ers degawdau. Mae’r syniad bod yna nid yn unig newyddion ffug, ond ei fod yn cael ei brosesu’n fwriadol yn y fath fodd fel ei fod yn ymddangos yn gredadwy, yn dipyn o sioc i mi.

Mae yna hefyd y gwrthwyneb i newyddion drwg - newyddion da go iawn. Wrth gwrs, meddyliais ar unwaith am yr un newyddion da sydd bwysicaf: y newyddion da, efengyl Iesu Grist. " Wedi i loan gael ei drosglwyddo, yr Iesu a ddaeth i Galilea yn pregethu efengyl Duw" (Marc 1,14).

Fel dilynwyr Crist, rydyn ni’n clywed yr efengyl mor aml fel ein bod ni weithiau fel petaen ni’n anghofio ei heffaith. Disgrifir y newyddion da hwn yn Efengyl Mathew fel a ganlyn: « Gwelodd y bobl oedd yn eistedd mewn tywyllwch oleuni mawr; ac i'r rhai oedd yn eistedd ar dir a chysgod angau y mae goleuni wedi gwawrio" (Mathew 4,16).

Meddyliwch am y peth am eiliad. Mae y rhai nad ydynt eto wedi clywed y newyddion da am fywyd, marwolaeth, ac atgyfodiad Crist yn byw yng ngwlad angau, neu yng nghysgod angau. Ni allai fod yn waeth! Ond y newyddion da gan Iesu yw bod y ddedfryd marwolaeth hon wedi’i chodi – mae bywyd newydd mewn perthynas adferedig â Duw trwy Iesu trwy ei Air a’i Ysbryd. Nid dim ond am ddiwrnod ychwanegol, wythnos ychwanegol, neu hyd yn oed blwyddyn ychwanegol. Am byth bythoedd! Fel y dywedodd Iesu ei hun: «Myfi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Bydd pwy bynnag sy'n credu ynof fi yn byw er iddo farw; a phwy bynnag sy'n byw ac yn credu ynof fi, ni bydd marw byth. Ydych chi'n meddwl y?" (Ioan 11,25-un).

Dyna pam y disgrifir yr efengyl fel newyddion da: yn llythrennol mae'n golygu bywyd! Mewn byd lle mae "newyddion ffug" yn rhywbeth i boeni amdano, mae efengyl teyrnas Dduw yn newyddion da sy'n rhoi gobaith, hyder ac ymddiriedaeth i chi.

gan Joseph Tkach