EITEMAU


Gwyrth yr aileni

418 gwyrth aileniFe'n ganed i gael ein geni eto. Eich tynged chi a fy nhynged yw profi'r newid mwyaf posibl mewn bywyd - un ysbrydol. Fe greodd Duw ni fel y gallwn rannu yn ei natur ddwyfol. Mae'r Testament Newydd yn siarad am y natur ddwyfol hon fel datryswr sy'n golchi budreddi pechadur dynol. Ac mae angen y puro ysbrydol hwn arnom i gyd oherwydd bod pechod wedi cymryd purdeb oddi wrth bawb. Rydyn ni i gyd yr un paentiadau sydd wedi cael baw arnyn nhw ers canrifoedd. Yn union fel y mae campwaith yn cael ei gymylu gan ffilm amlhaenog o faw, mae gweddillion ein pechadurusrwydd wedi cymylu bwriad gwreiddiol yr uwch arlunydd hollalluog.

Adfer y gwaith celf

Die Analogie mit dem schmutzbehafteten Gemälde sollte uns besser verstehen lehren, warum wir der geistlichen Reinigung und Wiedergeburt bedürfen. Einen berühmt gewordenen Fall beschädigter Kunst hatten wir mit Michelangelos szenischen Darstellungen an der Decke der Sixtinischen Kapelle im Vatikan in Rom. Michelangelo (1475–1564) begann mit der künstlerischen Ausgestaltung der Sixtinischen Kapelle 1508 im Alter von 33 Jahren. In etwas mehr als vier Jahren schuf er an der fast 560 m2 messenden Decke zahlreiche Gemälde mit Bibelszenen. Unter den Deckengemälden finden sich szenische Darstellungen aus dem Buch Mose. Ein wohlbekanntes Motiv ist Michelangelos anthropomorphe (dem Ebenbilde des Menschen nachempfundene) Darstellung Gottes: der sich dem…

Darllenwch fwy ➜

Trugaredd i bawb

209 trugaredd i bawbPan ar ddiwrnod y galar, ar 14. Ar Fedi 2001, , wrth i bobl ymgasglu mewn eglwysi ar draws America a gwledydd eraill, daethant i glywed geiriau o gysur, anogaeth, a gobaith. Fodd bynnag, yn groes i’w bwriad i ddod â gobaith i’r genedl sy’n galaru, mae nifer o arweinwyr eglwysi Cristnogol ceidwadol wedi lledaenu neges a oedd yn tanio anobaith, digalondid ac ofn yn anfwriadol. Sef ar gyfer pobl a oedd wedi colli anwyliaid yn yr ymosodiad, perthnasau neu ffrindiau nad oedd eto wedi cyffesu i Grist. Mae llawer o Gristnogion ffwndamentalaidd ac efengylaidd yn argyhoeddedig y bydd pwy bynnag sy'n marw heb gyfaddef Iesu Grist, os mai dim ond oherwydd nad yw erioed wedi clywed am Grist yn ei fywyd, yn mynd i uffern ar ôl marwolaeth ac yn gorfod dioddef poenydiau annisgrifiadwy yno - trwy law'r Duw y mae'r un Cristnogion hyn yn eironig yn cyfeirio ato fel Duw cariad, gras a thrugaredd. "Y mae Duw yn dy garu," y mae rhai ohonom ni Gristnogion fel pe bai'n dweud, ond yna daw'r print mân: "Os na ddywedwch weddi edifeirwch sylfaenol cyn marw, bydd fy Arglwydd a'm Gwaredwr trugarog yn eich poenydio i dragwyddoldeb."

Newyddion da

Das Evangelium Jesu Christi ist eine gute Nachricht (griech. euangélion = frohe Kunde, Heilsbotschaft), mit der Betonung auf „gut“. Es ist und bleibt die froheste aller Botschaften, für absolut jeden. Es ist nicht nur eine gute Nachricht für die wenigen, die vor dem Tode Bekanntschaft mit Christus machten; es ist eine gute Nachricht…

Darllenwch fwy ➜