Neugepflanzt

190 ailblannu"Maen nhw fel coeden, wedi'i phlannu o'r newydd gan nant o ddŵr, sy'n dwyn ei ffrwyth yn ei hamser ac nad yw ei dail yn gwywo" (Salm 1: 3),

Weithiau mae garddwyr yn rhoi planhigyn mewn gwell sefyllfa. Pan mewn cynhwysydd, gellir ei symud yn syml i gael mwy o olau haul neu gysgod, beth bynnag sydd ei angen ar y planhigyn. Efallai y bydd y planhigyn yn cael ei gloddio’n llwyr gyda’r gwreiddiau a’i drawsblannu i ble y gall dyfu’n well.

Mae'r mwyafrif o gyfieithiadau o Salm 1: 3 yn defnyddio'r gair "plannu". Fodd bynnag, defnyddir y gair "newydd ei blannu" yn y Beibl Saesneg Cyffredin. Y syniad yw bod y rhai sy'n mwynhau cyfarwyddyd Duw yn gweithredu fel grŵp neu'n unigol fel coeden sydd wedi'i hailblannu. Mae'r cyfieithiad Saesneg "The Message" yn ei ddisgrifio fel hyn: "Maen nhw'n goeden sydd newydd ei phlannu yn Eden, sy'n dod â ffrwythau ffres bob mis, nad yw eu dail byth yn gwywo ac sydd bob amser yn blodeuo".

Yn y testun Hebraeg gwreiddiol ceir y ferf «schatal», sy'n golygu «mewnosod», «trawsblannu». Hynny yw, mae'r goeden yn cael ei symud o'r fan lle'r oedd o'r blaen i leoliad newydd fel ei bod yn blodeuo'n ffres ac yn dod â mwy o ffrwythau. Mae'n dod i'r meddwl yr hyn y mae Crist yn ei ddweud yn Ioan 15:16: "Ni wnaethoch fy newis i, ond fe'ch dewisais i a'ch penderfynu i fynd i ddwyn ffrwyth ac aros yn ffrwyth i chi."

Mae'r paralel yn hynod. Dewisodd Iesu ni i fod yn ffrwythlon. Ond er mwyn inni dyfu, roedd yn rhaid ein symud mewn ysbryd. Mae Paul yn codi'r cysyniad hwn trwy egluro bod credinwyr yn cynhyrchu ffrwythau oherwydd eu bod yn byw ac yn cerdded yn yr Ysbryd y maent wedi'i sefydlu ynddo. "Gan eich bod bellach wedi derbyn yr Arglwydd Crist Iesu, cerddwch ynddo, gwreiddio ac adeiladu ynddo, a chryfhau yn y ffydd, fel y cawsoch eich dysgu, yn doreithiog mewn diolchgarwch" (Colosiaid 2: 7).

Gweddi

Diolch i ti, Dad, am ein symud o'r hen fan cychwyn i fywyd newydd, wedi'i sefydlu'n gadarn yn Iesu ac yn ddiogel ynddo, gweddïwn yn ei enw. Amen.

gan James Henderson


pdfNeugepflanzt