Pam gweddïo, pan fydd Duw yn gwybod popeth?

359 pam gweddïo pan mae duw eisoes yn gwybod popeth"Wrth weddïo ni ddylech dynnu llinyn at ei gilydd eiriau gwag fel y cenhedloedd nad ydyn nhw'n adnabod Duw. Maen nhw'n meddwl y byddan nhw'n cael eu clywed os ydyn nhw'n defnyddio llawer o eiriau. Peidiwch â gwneud hynny fel nhw, oherwydd bod eich tad yn gwybod beth sydd ei angen arnoch chi, ac mae'n ei wneud cyn i chi ofyn iddo "(Mathew 6,7-8 cyfieithiad Genefa Newydd).

Gofynnodd rhywun unwaith: "Pam ddylwn i weddïo ar Dduw pan fydd yn gwybod popeth?" Gwnaeth Iesu y datganiad uchod fel cyflwyniad i'n Tad. Mae Duw yn gwybod popeth. Mae ei ysbryd ym mhobman. Os ydyn ni'n dal i ofyn pethau i Dduw, nid yw'n golygu y dylai wrando'n well. Nid yw gweddi yn ymwneud â chael sylw Duw. Mae gennym ei sylw eisoes. Mae ein tad yn gwybod popeth amdanom ni. Dywed Crist ei fod yn gwybod ein meddyliau, ein hanghenion a'n dyheadau.

Felly pam gweddïo? Fel tad, rwyf am i'm plant ddweud wrthyf pan fyddant yn darganfod rhywbeth am y tro cyntaf, er fy mod eisoes yn gwybod yr holl fanylion. Rwyf am i'm plant ddweud wrthyf a ydynt yn hapus am rywbeth, er fy mod yn gallu gweld eu cyffro. Rwyf am rannu eich breuddwyd o fywyd, hyd yn oed os gallaf ddyfalu beth fydd. Fel tad dynol, dim ond cysgod o realiti Duw Dad ydw i. Faint mwy mae Duw eisiau ei rannu yn ein syniadau a'n gobeithion!

Ydych chi wedi clywed am y dyn a ofynnodd i ffrind Cristnogol pam iddi weddïo? Mae'n debyg bod eich duw yn gwybod y gwir ac o bosib yr holl fanylion? Atebodd y Cristion: Ydy, mae'n ei hadnabod. Ond nid yw'n gyfarwydd â fy fersiwn o'r gwir a fy marn ar y manylion. Mae Duw eisiau ein barn a'n barn. Mae am fod yn rhan o'n bywydau ac mae gweddi yn rhan o'r pryder hwnnw.

gan James Henderson