CROESO!

Rydyn ni'n rhan o gorff Crist ac mae gennym ni genhadaeth i bregethu'r efengyl, newyddion da Iesu Grist. Beth yw'r newyddion da? Mae Duw wedi cymodi’r byd ag ef ei hun trwy Iesu Grist ac yn cynnig maddeuant pechodau a bywyd tragwyddol i bawb. Mae marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn ein cymell i fyw iddo, i ymddiried ein bywydau iddo a'i ddilyn. Rydyn ni'n hapus i'ch helpu chi i fyw fel disgyblion Iesu, dysgu oddi wrth Iesu, dilyn ei esiampl a thyfu yng ngras a gwybodaeth Crist. Gyda'r erthyglau rydyn ni am drosglwyddo dealltwriaeth, cyfeiriadedd a chymorth bywyd mewn byd aflonydd wedi'i siapio gan werthoedd ffug.

CYFARFOD NESAF
Calendr Gwasanaeth dwyfol yn Uitikon
dyddiad 03.12.2022 Cloc 14.00

yn yr Üdiker-Huus yn 8142 Uitikon

 
CYLCHGRAWN

Archebwch y tanysgrifiad am ddim i'n
cylchgrawn «IESU FFOCWS»

Ffurflen Cyswllt

 
CYSWLLT

Ysgrifennwch atom os oes gennych unrhyw gwestiynau! Rydyn ni'n edrych ymlaen at ddod i'ch adnabod chi!

Ffurflen Cyswllt

GRACE DUW   Y DYFODOL   HOPE I BAWB

Beth yw neges Iesu?

Cyflawnodd Iesu lawer o wyrthiau nad oedd Ioan yn eu cynnwys yn ei efengyl, ond mae’n cofnodi gwyrthiau er mwyn inni gredu ac ymddiried yn Iesu fel y Meseia: «Gwnaeth Iesu lawer o arwyddion eraill o flaen ei ddisgyblion nad ydynt wedi’u hysgrifennu yn yr un hwn A llyfr. Ond y mae'r rhain wedi'u hysgrifennu er mwyn i chi gredu mai Iesu yw'r Crist, Mab Duw, ac er mwyn i chi, oherwydd eich bod yn credu ...

Y gwahoddiad i fywyd

Mae Eseia yn gwahodd pobl bedair gwaith i ddod at Dduw. «Wel, bawb sy'n sychedig, dewch i'r dŵr! Ac os nad oes gennych arian, dewch yma, prynwch a bwyta! Dewch yma i brynu gwin a llaeth heb arian ac am ddim! " (Isa 55,1). Mae’r gwahoddiadau hyn yn berthnasol nid yn unig i bobl Israel, ond i bobl yr holl genhedloedd: “Wele, byddwch yn galw pobloedd nad ydych yn eu hadnabod, a...

I fod yn gawr ffydd

Ydych chi eisiau bod yn berson sydd â ffydd? Ydych chi eisiau ffydd sy'n gallu symud mynyddoedd? Hoffech chi rannu mewn ffydd a all ddod â'r meirw yn ôl yn fyw, ffydd fel un Dafydd a allai ladd cawr? Efallai y bydd llawer o gewri yn eich bywyd yr hoffech eu dinistrio. Mae hyn yn wir gyda'r mwyafrif o Gristnogion, gan gynnwys fi ....
CYLCHGRAWN "LLWYDDIANT"   CYLCHGRAWN «IESU FFOCWS»   CREDOAU
how_we_get_doethineb

Sut mae cael doethineb?

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dyn selog ei ddeall a dyn diystyriol o anwybodus? Y mae y craffwr diwyd yn ymdrechu yn galed i ennill doethineb. “Fy mab, gwrando ar fy ngeiriau a chofio fy ngorchmynion. Gwrandewch ar y doethineb a cheisiwch ei deall â'ch calon. Gofynnwch am ddoethineb a dirnadaeth, a cheisiwch hwy wrth geisio arian, neu...

Ar ddelw Duw

Ysgrifennodd Shakespeare unwaith yn ei ddrama "As You Like It": Llwyfan yw'r byd i gyd a dim ond chwaraewyr arno ni yw bodau dynol! Po hiraf y meddyliaf am hyn a geiriau Duw yn y Beibl, mwyaf eglur y gwelaf fod rhywbeth i'r gosodiad hwn. Mae'n ymddangos ein bod ni i gyd yn byw ein bywydau yn ôl sgript a ysgrifennwyd yn ein pennau...

Daeth Iesu dros bawb

Yn aml mae'n helpu i edrych yn agos ar ysgrythurau. Gwnaeth Iesu ddatganiad arddangosiadol a hollgynhwysol trawiadol yn ystod sgwrs â Nicodemus, ysgolhaig blaenllaw a rheolwr yr Iddewon. "Canys felly y carodd Duw y byd, fel y rhoddodd ei uniganedig Fab, fel na ddifethir pawb sy'n credu ynddo, ond cael bywyd tragwyddol" (Jn 3,16). Iesu…
ERTHYGL «CYFATHREBU GRACE»   "Y BEIBL"   «GAIR BYWYD»