Rydym yn dathlu Esgyniad

400 rydym yn dathlu christi Himmelfahrt.jpgNid yw Diwrnod y Dyrchafael yn un o'r gwyliau mawr yn y calendr Cristnogol fel y Nadolig, dydd Gwener y Groglith a'r Pasg. Efallai y byddwn yn tanamcangyfrif pwysigrwydd y digwyddiad hwn. Ar ôl trawma'r croeshoeliad a buddugoliaeth yr atgyfodiad, mae'n ymddangos yn eilradd. Fodd bynnag, byddai hynny'n anghywir. Nid arhosodd yr Iesu atgyfodedig 40 diwrnod arall yn unig ac yna dychwelyd i deyrnasoedd diogel y nefoedd, nawr bod y gwaith ar y ddaear wedi'i wneud. Mae'r Iesu atgyfodedig yn parhau i fod yn ei gyflawnder fel dyn a Duw yn ymgysylltu'n llawn fel ein heiriolwr (1. Timotheus 2,5; 1. Johannes 2,1).

Deddfau'r Apostolion 1,9-12 yn adrodd ar Dyrchafael Crist. Ar ôl iddo esgyn i'r nefoedd, roedd dau ddyn mewn dillad gwyn gyda'r disgyblion a ddywedodd: Beth ydych chi'n sefyll yno yn edrych ar y nefoedd? Fe ddaw yn ôl yn union fel y gwelsoch ef yn mynd i fyny i'r nefoedd. Mae hynny'n gwneud dau beth yn glir iawn. Mae Iesu yn y nefoedd ac mae'n dod yn ôl.

Yn Effesiaid 2,6 Mae Paul yn ysgrifennu: "Fe gododd Duw ni gyda ni a'n sefydlu yn y nefoedd yng Nghrist Iesu. Rydyn ni wedi clywed yn aml" yng Nghrist ". Mae hyn yn gwneud ein hunaniaeth â Christ yn glir. Buon ni farw, claddu a chodi gydag ef yng Nghrist; nawr ond hefyd gyda ef yn y nefoedd ".

Yn ei lyfr The Message of Ephesians, dywedodd John Stott: “Nid am Grist y mae Paul yn ysgrifennu, ond amdanom ni. Mae Duw wedi ein sefydlu gyda Christ yn y nefoedd. Cymundeb pobl Dduw â Christ yw’r peth pendant ».

Yn Colosiaid 3,1-4 Mae Paul yn pwysleisio'r gwirionedd hwn:
«Buoch farw ac mae eich bywyd wedi'i guddio gyda Christ yn Nuw. Ond pan ddatgelir Crist eich bywyd, fe'ch datguddir gydag ef hefyd mewn gogoniant ». Ystyr "Yng Nghrist" yw byw mewn dau fyd: y corfforol a'r ysbrydol. Prin y gallwn sylweddoli hynny nawr, ond dywed Paul ei fod yn real wedi'r cyfan. Pan fydd Crist yn dychwelyd byddwn yn profi cyflawnder ein hunaniaethau newydd. Nid yw Duw eisiau ein gadael i'n dyfeisiau ein hunain (Ioan 14,18), ond mewn cymundeb â Christ mae am rannu popeth gyda ni.

Mae Duw wedi ein huno â Christ ac felly gallwn gael ein cynnwys yn y berthynas sydd gan Grist â'r Tad a'r Ysbryd Glân. Yng Nghrist, Mab Duw am byth, rydyn ni'n blant annwyl o'i bleser. Rydyn ni'n dathlu Diwrnod Dyrchafael. Dyma amser da i gofio'r newyddion da hyn.

gan Joseph Tkach