Manteisiwch i'r eithaf ar bob cyfle

Wünschen Sie sich nicht, dass Sie Ihre Zeit ausdehnen könnten? Oder, noch besser, die Zeit zurück-drehen, um sie das zweite Mal besser zu nutzen? Aber wir alle wissen, dass die Zeit nicht so funktioniert. Sie tickt einfach weiter, egal wie wir sie nutzen oder vergeuden. Wir können vergeudete Zeit weder zurückkaufen, noch können wir falsch verwendete Zeit zurückgewinnen. Vielleicht ist das der Grund, warum der Apostel Paulus die Christen anwies: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus [a. Ü.: macht das Beste aus jeder Gelegenheit]; denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist (Eph. 5,15-17).

Roedd Paul eisiau i Gristnogion yn Effesus fanteisio ar bob eiliad, i ddefnyddio eu hamser yn unol ag ewyllys Duw. Mewn dinas fawr fel Effesus, roedd yna lawer o wrthdyniadau. Effesus oedd prifddinas talaith Rufeinig Asia. Roedd yn gartref i un o saith rhyfeddod hynafiaeth - Teml Artemis. Yn union fel yn ein metropoleddau modern heddiw, roedd llawer yn digwydd yn y ddinas hon. Ond atgoffodd Paul y Cristnogion eu bod yn cael eu galw i fod yn ddwylo a breichiau Crist yn y ddinas dduwiol hon.

Mae gan bob un ohonom ddoniau ac adnoddau, mae gan bob un ohonom 24 awr y dydd. Ond rydyn ni hefyd yn weision i'n Harglwydd a'n Meistr Iesu Grist, ac mae hynny'n gwneud ein hamser yn unigryw yn y byd. Gellir defnyddio ein hamser i ogoneddu Duw yn lle bodloni ein hunanoldeb.

Wir können unsere Arbeitszeit benutzen, um unseren Arbeitgebern unsere beste Leistung zu geben, so als ob wir für Christus arbeiten würden (Kol. 3,22), statt einfach ein Gehalt zu beziehen, oder, noch schlimmer, von ihnen zu stehlen. Wir können unsere Freizeit verwenden, um Beziehungen zu bauen und zu stärken, und um unsere Gesundheit und unser Gefühlsleben zu regenerieren, statt sie für unmoralische, illegale oder selbst zerstörerische Gewohnheiten zu gebrauchen. Wir können unsere Nächte benutzen, um Ruhe zu bekommen, statt uns aufzuputschen. Wir können unsere verfügbare Zeit fürs Studium benutzen, um uns selber zu verbessern, um Menschen in Not zu helfen oder eine helfende Hand zu reichen, statt einfach auf der Couch zu liegen.

Wrth gwrs, mae'n rhaid i ni gymryd yr amser i addoli ein Creawdwr a'n Gwaredwr. Rydyn ni'n gwrando arno, rydyn ni'n ei ganmol, rydyn ni'n diolch iddo ac yn dod â'n hofnau, pryderon, pryderon ac amheuon ato. Nid oes angen i ni wastraffu amser yn cwyno, yn sarhau nac yn hel clecs am eraill. Yn lle gallwn weddïo drostyn nhw. Gallwn ad-dalu drwg gyda da, ymddiried ein hargyfyngau i Dduw ac osgoi briwiau stumog. Fe allwn ni fyw fel hyn oherwydd bod Crist yn byw ynom ni, oherwydd i Dduw gyfarwyddo Ei ras arnom ni trwy Grist. Yng Nghrist gallwn wneud ein dyddiau yn rhywbeth gwerthfawr, rhywbeth sy'n bwysig.

Roedd Paul yn y carchar pan ysgrifennodd y llythyr at Gristnogion yn Effesus, ac ni allai helpu ond bod yn ymwybodol o bob munud a basiodd. Do, oherwydd bod Crist yn byw ynddo, ni adawodd i'w gadw fod yn rhwystr i wneud y gorau o bob cyfle. Gan ddefnyddio ei garchariad fel cyfle, ysgrifennodd lythyrau at y cynulleidfaoedd a herio Cristnogion i fod yn ymwybodol o sut y dylent fyw yn unol ag ewyllys Duw.

Mae gan ein cartrefi heddiw yr un anfoesoldeb a llygredd fwy neu lai ag a brofodd Cristnogion yn amser Paul. Ond mae'r Eglwys, mae'n ein hatgoffa, yn allbost o olau mewn byd tywyll. Yr eglwys yw'r gymuned lle mae pŵer yr efengyl yn cael ei brofi a'i rannu ag eraill. Ei aelodau yw halen y ddaear, arwydd sicr gobaith mewn byd sy'n hiraethu am iachawdwriaeth.

Roedd yna ddyn ifanc a weithiodd ei ffordd i fyny mewn sefydliad ac a benodwyd yn y pen draw i gymryd lle'r hen lywydd hawdd ei bigo. Ychydig ddyddiau cyn cymryd ei swydd, aeth y dyn ifanc at yr hen arlywydd a gofyn a allai roi cyngor iddo.

Dau air, meddai. Penderfyniadau cywir! Gofynnodd y dyn ifanc: sut ydych chi'n cwrdd â nhw? Dywedodd yr hen ddyn: Mae'n cymryd profiad. Sut wnaethoch chi ei gael? gofynnodd y dyn ifanc? Atebodd yr hen ddyn: Penderfyniadau anghywir.

Bydded i'n holl gamgymeriadau ein gwneud yn ddoethach oherwydd ein bod yn ymddiried yn yr Arglwydd. Boed i'n bywydau ddod yn fwy a mwy tebyg i Grist. Boed i'n hamser ddod â gogoniant i Dduw wrth inni wneud ei ewyllys yn y byd hwn.

gan Joseph Tkach


pdfManteisiwch i'r eithaf ar bob cyfle