Cyfamod maddeuant

584 cyfamod maddeuant Wie vergeben Sie einem Menschen im Rahmen des täglichen Lebens? Es ist gar nicht so einfach. Einige Kulturen haben regelrechte Vergebungsriten. So vollziehen die Massai in Tansania beispielsweise ein sogenanntes Osotua, was so viel wie «Bund» bedeutet. In seinem mitreissend geschriebenen Buch Christianity Rediscovered (Wiederentdecktes Christentum) berichtet Vincent Donovan, wie Osotua abläuft. Ist innerhalb einer Gemeinschaft unter Familien ein Vergehen begangen worden, so kann dies verheerende Auswirkungen auf die Einheit des Nomadenstammes als Ganzes haben. Das Zusammenleben ist in Gefahr.

Mae'n hanfodol felly bod y ddwy ochr sy'n ymwneud â'r anghydfod yn cael eu dwyn ynghyd mewn gweithred o faddeuant. Mae'r gymuned yn paratoi pryd o fwyd, y mae'r teuluoedd dan sylw yn cyfrannu'r cynhwysion iddo. Rhaid i'r person dan sylw a'r pechadur ei hun dderbyn a bwyta'r bwyd wedi'i baratoi. Gelwir y pryd yn "fwyd cysegredig". Y syniad sylfaenol yw bod maddeuant yn gysylltiedig â bwyta'r bwyd ac mae Osotua newydd yn dechrau. Rhyfeddol o syml a syml!

Haben Sie mit jemandem, den Sie nicht mögen oder an dem Sie sündig geworden sind, heilige Speisen geteilt? Wie verhält es sich mit dem Abendmahl? Kann ein neuer Bund der Vergebung zwischen Ihnen und jemandem, an dem Sie sich versündigt haben oder der sich an Ihnen versündigt hat, geschlossen werden, während Sie gemeinsam das Abendmahl feiern? «Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe stehen und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder, und dann komm und opfere deine Gabe» (Matthäus 5,23-24)

Beth am gyfarfod i rannu “bwyd cysegredig” gyda'n gilydd? Neu a ydych chi'n cario'r un grudge o un swper i'r nesaf? Mae Donovan yn gwneud sylwadau ar arferiad Maasai: "Mae cyfnewid bwyd sanctaidd yn tystio i faddeuant o'r newydd". Bendith os gallwn gefnogi'n weithredol yr alwad yn y dyfynbris uchod, ein Harglwydd a'n Gwaredwr.

gan James Henderson