Mae'n wirioneddol gyflawn

436 mae wedi ei wneud mewn gwirionedd Jesus machte gegenüber einer Gruppe jüdischer Leiter, die ihn verfolgten, eine aufschlussreiche Aussage über die Heilige Schrift: «gerade die Schrift weist auf mich hin» (Johannes 5,39 Neue Genfer Übersetzung). Jahre später wurde diese Wahrheit von einem Engel des Herrn durch eine Proklamation bestätigt: «Denn die prophetische Botschaft, die der Geist Gottes eingibt, ist die Botschaft von Jesus» (Offenbarung 19,10 Neue Genfer Übersetzung).

Yn anffodus, roedd yr arweinwyr Iddewig ar hyn o bryd yn anwybyddu gwirionedd yr Ysgrythurau a hunaniaeth Iesu fel Mab Duw. Yn lle, roedd defodau crefyddol y deml yn Jerwsalem yng nghanol eu diddordeb oherwydd ei bod yn rhoi eu manteision eu hunain iddynt. Felly collasant olwg ar Dduw Israel ac ni allent weld cyflawniad y proffwydoliaethau yn y person ac yng ngwasanaeth Iesu, y Meseia addawedig.

Roedd y deml yn Jerwsalem yn odidog iawn. Ysgrifennodd yr hanesydd a'r ysgolhaig Iddewig Flavius ​​Josephus: «Mae'r ffasâd marmor gwyn sgleiniog wedi'i addurno ag aur ac o harddwch rhyfeddol. Clywsant broffwydoliaeth Iesu y byddai'r deml odidog hon, y ganolfan addoli o dan yr Hen Gyfamod, yn cael ei dinistrio'n llwyr. Mae dinistr a arwyddodd gynllun iachawdwriaeth Duw ar gyfer yr holl ddynoliaeth yn cael ei wneud ar yr adeg iawn heb y deml hon. Pa syndod a pha sioc a achosodd bobl.

Jesus war offensichtlich aus gutem Grund nicht sonderlich beeindruckt vom Tempel in Jerusalem. Er wusste, Gottes Herrlichkeit kann nicht von einem von Menschen errichteten Gebäude, und sei es noch so grossartig, übertroffen werden. Jesus teilte seinen Jüngern mit, der Tempel wird ersetzt. Der Tempel erfüllte nicht mehr den Zweck, für den er erbaut wurde. Jesus erklärte: «Heisst es nicht in der Schrift: Mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker? Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht» (Markus 11,17 Neue Genfer Übersetzung).

Lesen Sie auch, was das Matthäus-Evangelium hierüber berichtet: «Jesus verliess den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? sagte Jesus. Doch ich versichere euch: Kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben; es wird alles zerstört werden» (Matthäus 24,1-2, Lukas 21,6 Neue Genfer Übersetzung).

Roedd dau achlysur pan ragwelodd Iesu ddinistr Jerwsalem a'r deml oedd ar ddod. Y digwyddiad cyntaf oedd ei fynediad buddugoliaethus i Jerwsalem, pan roddodd pobl eu dillad ar y llawr o'i flaen. Roedd yn arwydd o addoliad i bersonoliaethau uchel eu statws.

Sylwch ar yr hyn y mae Luc yn ei adrodd: “Pan aeth Iesu at y ddinas a’i gweld yn gorwedd o’i blaen, wylodd amdani a dweud: Pe byddech chi ddim ond wedi cydnabod heddiw beth fyddai’n dod â heddwch i chi! Ond nawr mae wedi'i guddio oddi wrthych chi, nid ydych chi'n ei weld. Fe ddaw amser ichi pan fydd eich gelynion yn codi wal o'ch cwmpas, yn gwarchae arnoch ac yn aflonyddu arnoch o bob ochr. Byddant yn eich dinistrio ac yn chwalu'ch plant sy'n byw ynoch chi ac ni fyddant yn gadael unrhyw garreg heb ei throi yn y ddinas gyfan oherwydd na wnaethoch gydnabod yr amser y cyfarfu Duw â chi »(Luc 19,41: 44 Genefa Newydd Cyfieithu).

Digwyddodd yr ail ddigwyddiad, lle rhagfynegodd Iesu ddinistr Jerwsalem, pan arweiniwyd Iesu trwy'r ddinas i le ei groeshoeliad. Gorlawnodd pobl yn yr alïau, ei elynion a'i ddilynwyr selog. Proffwydodd Iesu beth fyddai'n digwydd i'r ddinas a'r deml a beth fyddai'n digwydd i'r bobl o ganlyniad i'r dinistr gan y Rhufeiniaid.

Bitte lesen Sie, was Lukas berichtet: «Eine grosse Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihnen und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich! Weint über euch selbst und über eure Kinder! Denn es kommt eine Zeit, da wird man sagen: Glücklich die Frauen, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht haben! Dann wird man zu den Bergen sagen: Fallt auf uns herab! Und zu den Hügeln: Begrabt uns!» (Lukas 23,27-30 Neue Genfer Übersetzung).

Gwyddom o hanes y daeth proffwydoliaeth Iesu yn wir tua 40 mlynedd ar ôl iddo gael ei gyhoeddi. Yn 66 OC bu gwrthryfel yn yr Iddewon yn erbyn y Rhufeiniaid ac yn 70 OC cafodd y deml ei rhwygo, dinistriwyd y rhan fwyaf o Jerwsalem a dioddefodd y bobl yn ofnadwy. Digwyddodd popeth fel y rhagwelodd Iesu yn anffodus.

Als Jesus am Kreuz ausrief, »Es ist vollbracht», da bezog er sich nicht nur auf die Vollendung seines versöhnenden Erlösungswerkes, sondern erklärte auch, dass der Alte Bund (Israels Lebensweise und Anbetung nach dem Gesetz des Mose) den Zweck, den Gott ihm gegeben hatte, erfüllt hat. Mit Jesu Tod, Auferstehung, Himmelfahrt und der Sendung des Heiligen Geistes hat Gott in und durch Christus und durch den Heiligen Geist das Werk, die gesamte Menschheit mit sich zu versöhnen, vollendet. Nun geschieht, was der Prophet Jeremia vorausgesagt hat: «Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schliessen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr; sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schliessen will nach dieser Zeit, spricht der Herr: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den andern lehren und sagen: »Erkenne den Herrn«, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Gross, spricht der Herr; denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken» (Jeremia 31,31-34).

Gyda'r geiriau "Mae'n cael ei wneud," cyhoeddodd Iesu y newyddion da am sefydlu'r Cyfamod Newydd. Mae'r hen wedi mynd heibio, mae'r newydd wedi dod. Hoeliwyd pechod ar y groes a daeth gras Duw atom trwy weithred adbrynu Crist o gymodi, a alluogodd waith dwys yr Ysbryd Glân i adnewyddu ein calonnau a'n meddyliau. Mae'r newid hwn yn caniatáu inni gymryd rhan yn y natur ddynol a adnewyddwyd gan Iesu Grist. Cyflawnwyd yr hyn a addawyd ac a ddangoswyd o dan yr Hen Gyfamod trwy Grist yn y Cyfamod Newydd.

Wie es der Apostel Paulus gelehrt hat, Christus (der personifizierte Neue Bund) hat für uns erlangt, was das Gesetz des Mose (der Alte Bund) weder leisten konnte, noch leisten sollte. «Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sind von Gott für gerecht erklärt worden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit empfangen, deren Grundlage der Glaube ist. Israel dagegen hat bei all seinem Bemühen das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu gelangen, das Ziel nicht erreicht, um das es beim Gesetz geht. Warum nicht? Weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war; sie meinten, sie könnten das Ziel durch ihre eigenen Leistungen erreichen. Das Hindernis, an dem sie sich stiessen, war «der Stein des Anstosses» (Römer 9,30-32 Neue Genfer Übersetzung).

Die Pharisäer zurzeit Jesu und die Gläubigen, welche aus dem Judentum stammten, wurden durch ihre gesetzliche Haltung zurzeit des Apostels Paulus durch Stolz und Sünde beeinflusst. Sie nahmen an, durch ihre eigenen religiösen Bemühungen könnten sie erlangen, was nur Gott selbst aus Gnade, in und durch Jesus, für uns vollbringen kann. Ihre Vorgehensweise nach dem Alten Bund (auf der Basis von Werksgerechtigkeit) war eine Verfälschung, hervorgebracht durch die Macht der Sünde. Es fehlte sicherlich nicht an Gnade und Glauben im Alten Bund, aber wie Gott bereits wusste, würde sich Israel von dieser Gnade abwenden.

Dyna pam y cynlluniwyd y cyfamod newydd o'r dechrau fel cyflawniad o'r hen gyfamod. Cyflawniad a gyflawnwyd ym mherson Iesu a thrwy ei weinidogaeth a thrwy'r Ysbryd Glân. Fe achubodd y ddynoliaeth rhag balchder a grym pechod a chreu dyfnder newydd mewn perthnasoedd â phawb ledled y byd. Perthynas sy'n arwain at fywyd tragwyddol ym mhresenoldeb y Duw Triune.

Er mwyn dangos pwysigrwydd mawr yr hyn oedd yn digwydd ar groes Calfaria, yn fuan ar ôl i Iesu weiddi, "Mae'n cael ei wneud", ysgwyd dinas Jerwsalem gan ddaeargryn. Newidiodd bodolaeth ddynol yn sylfaenol ac arwain at gyflawni'r proffwydoliaethau ynghylch dinistrio Jerwsalem a'r deml yn ogystal â sefydlu'r Cyfamod Newydd:

  • Rhwygodd y llen yn y deml, a oedd yn atal mynediad i'r Sacrament Bendigedig, mewn dau o'r top i'r gwaelod.
  • Beddau wedi'u hagor. Codwyd llawer o seintiau ymadawedig.
  • Roedd y gwylwyr yn cydnabod Iesu fel Mab Duw.
  • Gwnaeth yr hen gyfamod ffordd i'r cyfamod newydd.

Pan waeddodd Iesu y geiriau "Mae'n cael ei gyflawni", datganodd ddiwedd presenoldeb Duw mewn teml o waith dyn, yn y "Mwyaf Sanctaidd". Yn ei lythyrau at y Corinthiaid, ysgrifennodd Paul fod Duw bellach yn byw mewn teml anghorfforol, wedi'i siapio gan yr Ysbryd Glân:

«Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, der zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig, und dieser heilige Tempel seid ihr» (1 Kor. 3,16-17, 2. Korinther 6,16 Neue Genfer Übersetzung).

Der Apostel Paulus hat es so ausgedrückt: «Kommt zu ihm! Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind – Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. «Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk; ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine grossen Taten zu verkündigen – die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat» (1. Petr. 2,4-5 und 9 Neue Genfer Übersetzung).

Yn ogystal, mae ein holl amser yn cael ei nodi a'i wneud yn sanctaidd wrth i ni fyw o dan y Cyfamod Newydd, sy'n golygu ein bod ni trwy'r Ysbryd Glân yn cymryd rhan yn ei wasanaeth parhaus gyda Iesu. Ni waeth a ydym yn gweithio yn ein proffesiynau yn ein gweithleoedd neu'n cymryd rhan yn ein hamser rhydd, rydym yn ddinasyddion y nefoedd, teyrnas Dduw. Rydyn ni'n byw'r bywyd newydd yng Nghrist a byddwn ni'n byw naill ai tan ein marwolaeth neu tan ddychweliad Iesu.

Rhai annwyl, nid yw'r hen orchymyn yn bodoli mwyach. Yng Nghrist rydyn ni'n greadur newydd, wedi'i alw gan Dduw ac wedi'i gyfarparu â'r Ysbryd Glân. Gyda Iesu rydyn ni ar genhadaeth i fyw a rhannu'r newyddion da. Gadewch i ni gymryd rhan yng ngwaith ein tad! Trwy'r Ysbryd Glân yn rhannu ym mywyd Iesu, rydyn ni'n un ac yn gysylltiedig.

gan Joseph Tkach


pdfMae'n wirioneddol gyflawn