Peidiwch â cham-drin gras Duw

Ydych chi wedi gweld unrhyw beth fel hyn o'r blaen? Mae hwn yn nicel pren fel y'i gelwir [darn 5-centime]. Yn ystod Rhyfel Cartref America, cyhoeddwyd sglodion pren o'r fath gan y llywodraeth yn lle'r darnau arian arferol. Yn wahanol i ddarnau arian arferol, nid oedd gan y rhain unrhyw werth go iawn. Pan aeth economi America trwy ei argyfwng, collodd ei phwrpas. Er bod ganddyn nhw'r un sêl a maint â darn arian dilys, roedd unrhyw un oedd yn berchen arnyn nhw'n gwybod eu bod nhw'n ddi-werth.

Rwy'n ymwybodol y gallwn yn anffodus hefyd edrych ar ras Duw fel hyn. Rydyn ni'n gwybod sut mae pethau go iawn yn teimlo ac os ydyn nhw'n werthfawr, ond weithiau rydyn ni'n setlo am yr hyn na ellir ond ei ddisgrifio fel ffurf rad, diwerth, hadau o ras. Mae’r gras a gynigir i ni trwy Grist yn golygu rhyddid llwyr oddi wrth y farn rydyn ni’n ei haeddu. Ond y mae Pedr yn ein rhybuddio ni: Byddwch fyw mor rhydd, ac nid fel pe bai gennych ryddid fel clogyn drygioni (1 Pet 2,16).

Mae'n siarad am ras pren-nicel ”. Mae hwn yn fath o ras a ddefnyddir fel esgus i gyfiawnhau pechod parhaus; nid yw’n ymwneud â’u cyfaddef i Dduw er mwyn derbyn rhodd maddeuant, na dod at Dduw mewn edifeirwch, i ofyn am ei gymorth ac felly i wrthsefyll temtasiwn ac i newid a rhyddid newydd trwy ei allu yn brofiadol. Mae gras Duw yn berthynas sy'n ein derbyn ac yn ein hadnewyddu ar ddelw Crist trwy waith yr Ysbryd Glân. Mae Duw yn hael yn rhoi ei ras inni. Nid oes raid i ni dalu dim iddo am faddeuant. Ond bydd ein derbyniad o'i ras yn annwyl i ni; yn benodol, bydd yn costio ein balchder i ni.

Bydd ein pechod bob amser yn cael rhai canlyniadau yn ein bywydau ac ym mywydau'r rhai o'n cwmpas, ac er anfantais rydym yn eu hanwybyddu. Mae pechod bob amser yn torri ar draws llesiant ar ein rhan mewn cyfeillgarwch a chymrodoriaeth lawen a heddychlon â Duw. Mae pechod yn ein harwain at osgoi talu rhesymegol ac yn arwain at hunan-gyfiawnhad. Mae gor-ddefnyddio gras yn anghydnaws â bywyd cyson ym mherthynas garedig Duw a wnaeth yn bosibl inni yng Nghrist. Yn hytrach, mae'n bwrw allan ras Duw.

Y gwaethaf oll yw bod gras rhad yn diraddio gwir werth gras, sef y peth mwyaf gwerthfawr yn y bydysawd. Roedd y gras a gynigiwyd inni trwy fywyd newydd yn Iesu Grist mor werthfawr fel y rhoddodd Duw ei hun ei fywyd yn bridwerth drosto. Fe gostiodd bopeth iddo, ac os ydyn ni'n ei ddefnyddio fel esgus i bechu, mae fel cerdded o gwmpas gyda bag o bren-nicel a galw ein hunain yn filiwnyddion.

Beth bynnag a wnewch, peidiwch â defnyddio gras rhad! Mae gwir ras mor anfeidrol werthfawr.

gan Joseph Tkach


pdfPeidiwch â cham-drin gras Duw