Undod mewn amrywiaeth

208 undod mewn amrywiaeth Hier in den Vereinigten Staaten wird alljährlich im Februar der Black History Month (Monat der Kultur und Geschichte der afroamerikanischen Mitbürger) gefeiert. Während dieser Zeit feiern wir die zahlreichen Errungenschaften, die Afroamerikaner zum Wohl unserer Nation beigetragen haben. Ebenso gedenken wir der generationenübergreifenden Leiden, angefangen mit der Sklaverei, der Rassentrennung bis zum anhaltenden Rassismus. In diesem Monat wird mir bewusst, dass es eine Historie in der Kirche gibt, die oft übersehen wurde – die bedeutende Rolle, welche die frühen afroamerikanischen Kirchen für das Bestehen des christlichen Glaubens gespielt haben.

Rydym wedi cael gwasanaethau addoli Americanaidd Affricanaidd ers dechrau'r Unol Daleithiau! Mae'r plwyf Americanaidd Affricanaidd cyntaf yn dyddio'n ôl i 1758, cyn y Rhyfel Cartref. Daeth yr eglwysi cynnar hyn i'r amlwg o dan iau hyll caethwasiaeth. Roedd perchnogion caethweision yn amheus o unrhyw fath o ymgynnull trefnus ymysg caethweision; ond er gwaethaf erledigaeth ofnadwy, cafodd llawer gymuned o gryfder, gobaith, ac adferiad ymhlith dysgeidiaeth yr efengyl.

Darn arall o'r dreftadaeth gyfoethog a ddatblygodd o ddiysgogrwydd ffydd o dan gaethwasiaeth oedd yr efengyl. Fel y gellir ei glywed gan lawer o hen ysbrydolwyr, daeth y Cristnogion caethion o hyd i adnabyddiaeth gref yn stori Moses a arweiniodd yr Israeliaid allan o'r Aifft i ddod â nhw i Wlad yr Addewid. Cryfhawyd yr Americanwyr Affricanaidd hyn gan y ffaith bod pobl ddewisedig Duw hefyd yn gaethion a bod Duw wedi eu harwain at ryddid fel cymuned ffydd. Roedd y credinwyr hyn yn gwybod yn uniongyrchol yr hyn yr oedd yr Israeliaid wedi'i brofi ac yn rhoi eu gobaith o brynedigaeth dragwyddol yn yr un Duw.

Mae eglwysi Affricanaidd America yn parhau i fod yn lleoedd o ddathliad a chymundeb Cristnogol hyd heddiw. Mae arweinwyr Cristnogol Affricanaidd-Americanaidd wedi bod ar flaen y gad yn y mudiad hawliau sifil ac yn parhau i eirioli newidiadau mawr yn seiliedig ar egwyddorion Cristnogol. Er ein bod yn aml yn dathlu rhinweddau unigolion ym Mis Hanes Pobl Dduon, mae'r un mor werthfawr cofio'r anrhegion gwych y mae'r plwyfi hyn wedi gorfod eu cynnig am amser mor hir. Tra bod yr eglwysi Affro-Americanaidd cynnar wedi parhau i etifeddu addoliad, gofal bugeiliol a chymuned, maent wedi bod yn rhan o draddodiad ffydd llawer mwy o fewn Cristnogaeth sy'n mynd yn ôl at ddilynwyr cyntaf Crist.

Einer der ersten Konvertiten nach Jesu Auferstehung – noch vor dem Apostel Paulus! – war der äthiopische Eunuch. Der Bericht steht im 8. Kapitel der Apostelgeschichte. Ein «Engel des Herrn» forderte Philippus auf, eine einsame Strasse nach Gaza hinabzugehen. Dort begegnete er einem mächtigen Mann aus Äthiopien, der ein hohes Amt am Hof der Königin innehatte. Der Mann hatte sich bereits in eine Passage des Buches Jesaja vertieft, als Philippus auf Anweisung des Heiligen Geistes an ihn herantrat und sich mit ihm in ein Gespräch verwickelte. Er «fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus» (Vers 35). Kurz darauf liess sich der Eunuch taufen und «zog seine Strasse fröhlich» weiter (Luther 1984).

Mae ysgolheigion yn ystyried yr adroddiad hwn yn ddarlun hyfryd o sut mae'r efengyl yn ymledu i bennau'r byd. Mae hyn hefyd yn dangos ymrwymiad cynnar a chlir bod croeso i bobl o wahanol grwpiau ethnig, cenhedloedd, diwylliannau a chefndiroedd yn Nheyrnas Crist. Er nad yw’n sicr o gael ei brofi, mae rhai o’r traddodiadau Cristnogol cynnar yn priodoli lledaeniad newyddion da Iesu i eunuchiaid Ethiopia ar gyfandir Affrica.

Rwyf wrth fy modd yn astudio hanes amrywiol a bywiog addoliad Cristnogol ledled y byd oherwydd mae'n fy atgoffa o'n treftadaeth gyfoethog ac amrywiol. Rydym ni yn GCI hefyd yn rhan o'r traddodiad parhaus hwn. Mae Grace Communion International yn elwa'n fawr o undod amrywiaeth ein haelodaeth. Mae gennym eglwysi ledled y byd ac rydym yn profi twf byd-eang rhyfeddol a wnaed gan Dduw. Mewn ychydig flynyddoedd yn unig, rydym wedi croesawu 5.000 o aelodau newydd a 200 o gynulleidfaoedd newydd, gan gynnwys llawer o eglwysi ar gyfandir Affrica! Mae'n anhygoel sut y gellir uno pobl â gwahanol hunaniaethau ethnig, cenedlaethol a phrofiadau bywyd yn addoliad yr un Duw buddugoliaethus. Mae'n wirioneddol gryfhau'r eglwys os ydym yn gwerthfawrogi'r gwahanol roddion a datblygiadau hanesyddol yng nghorff Crist. Ein Duw ni yw'r un a'n galwodd i chwalu rhwystrau a gweithio dros undod yn yr Eglwys yn seiliedig ar ein bywyd newydd yn Iesu Grist.

Mewn diolchgarwch am gefnogaeth fy mrodyr a chwiorydd yng Nghrist,

Joseph Tkach

Präsident
CYFLWYNO CYMUNED GRACE


pdfUndod mewn amrywiaeth