Yn wir, ef yw Mab Duw

641 yn wir ei fod yn fab duw Die Älteren unter uns werden sich zweifellos an den Monumentalfilm «Die grösste Geschichte aller Zeiten» (The Greatest Story Ever Told) aus dem Jahr 1965 erinnern, in dem John Wayne die winzige Nebenrolle des römischen Hauptmannes spielte, der für die Bewachung Christi am Kreuz verantwortlich war. Wayne hatte nur einen Satz zu sagen: «Wahrlich, er war Gottes Sohn», aber man sagt, dass bei den Proben der Regisseur George Stevens meinte, Waynes Vorstellung wäre etwas zu gewöhnlich, so dass er ihn anwies: Nicht so wie gerade – sage es mit Ehrfurcht. Wayne nickte: Welch ein Mensch! Wahrlich, er war Gottes Sohn!
P'un a yw'r hanesyn hwn yn wir ai peidio, mae'n cyrraedd y pwynt: Dylai pwy bynnag sy'n darllen neu'n siarad y frawddeg hon ei gwneud â pharchedig ofn. Mae'r wybodaeth a ddangosodd y canwriad yn wyrthiol mai Iesu Grist yn Fab Duw yn honni iachawdwriaeth pob un ohonom.
«Aber Jesus schrie laut auf und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabeistand, ihm gegenüber, und sah, dass er so verschied, sprach: Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen!» (Markus 15,37-39).

Fe allech chi ddweud, fel cymaint o bobl eraill, eich bod chi'n credu bod Iesu'n berson cyfiawn, yn gymwynaswr, yn athro gwych, a'i adael ar hynny. Pe na bai Iesu yn Dduw yn ymgnawdoledig, byddai ei farwolaeth wedi bod yn ofer ac ni fyddem wedi ein hachub.
«Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben» (Johannes 3,16).

Mewn geiriau eraill, dim ond trwy gredu ynddo, credu yn yr hyn a ddywedodd Iesu amdano'i hun - ef oedd unig anedig Fab Duw - gallwn gael ein hachub. Ac eto, Iesu yw Mab Duw - yr Un a darostyngodd ei hun i fynd i'n byd anhrefnus ac i farw marwolaeth gywilyddus o offeryn artaith creulon. Yn enwedig yr adeg hon o'r flwyddyn, rydyn ni'n cofio bod ei gariad dwyfol wedi ei symud i aberthu ei hun mewn ffordd hynod i'r byd i gyd. Wrth wneud hyn, gadewch inni ei gofio â pharchedig ofn.

gan Peter Mill