Cyfoeth o gyfoeth

546 cipio cyfoeth Adroddodd cylchgrawn fod nifer cynyddol o bobl yn canfod ystyr ac ystyr yn eu bywydau yn y mantra “Rwy'n prynu, felly rydw i”. Byddwch yn cydnabod yr addasiad doniol hwn o ymadrodd athronyddol adnabyddus: "Rwy'n credu mai dyna pam yr wyf". Ond nid oes angen mwy o eiddo wedi'i brynu ar ein diwylliant sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr. Yr hyn sydd ei angen ar ein diwylliant yw gwirionedd yr efengyl, sef hunan-ddatguddiad Duw: myfi yw pwy ydw i; dyna pam rydych chi yma! Fel cymaint o bobl heddiw, fe wnaeth y dyn ifanc cyfoethog uniaethu â’i feddiannau a’i gyfoeth yn Efengyl Marc. Cafodd ei hudo yn ei feddwl a chredai fod ei les yn yr oes sydd ohoni yn cael ei sicrhau gan ei gyfoeth corfforol a bod bywyd tragwyddol yn cael ei warantu gan ei weithredoedd da.

Der reiche Mann fragte Jesus, was er tun müsste, um ewiges Leben zu ererben. «Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach!» (Markus 10,21). Jesus beantwortete seine Frage, indem er ihm aufträgt, die Liebe zu seinen Besitztümern aufzugeben und stattdessen sein Herz mit einem Hunger nach Gerechtigkeit zu füllen. Bei Jesu Antwort ging es nicht darum, was der reiche Mann für Jesus, sondern was Jesus für ihn tun konnte. Jesus forderte den Mann auf, sein Vertrauen in materielle Dinge, die Illusion, dass er sein eigenes Leben kontrollieren könnte, aufzugeben, sich Gott auszuliefern und auf Gottes Sicherheit zu vertrauen. Jesus forderte den Mann heraus, die ewigen Reichtümer von Gottes Gnade und die absolute Gewissheit des ewigen Lebens, auf Grund von Jesu eigener Gerechtigkeit, anzunehmen. Jesus bot dem reichen Mann an, einer seiner Jünger zu werden. Hier war ein Angebot vom Messias, mit ihm zu reisen, mit ihm zu leben und mit ihm auf täglicher, vertrauter Basis zu wandeln. Der reiche Mann verachtete Jesu Angebot nicht und tat es nicht vorschnell ab. Eine Übersetzung merkt an, dass der reiche Mann schockiert war und in Kummer wegging, in offensichtlichem Schmerz. Er spürte die Wahrheit von Jesu Diagnose, aber er war nicht in der Lage, das angebotene Heilmittel anzunehmen.

Erinnern wir uns, dass der reiche Jüngling anfänglich über Jesu Worte hocherfreut war. Er war zuversichtlich, da er Gott gehorsam war, da er seine Gebote «von seiner Jugend auf» (Vers 20) gehalten hatte. Jesus antwortete ihm nicht mit Ungeduld oder Spott, sondern mit Liebe: «Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb» (Vers 21). Aus echtem Mitgefühl identifizierte Jesus rasch das Hindernis, das die Beziehung dieses Mannes mit Gott blockierte – eine Zuneigung zu seinen physischen Besitztümern und ein Glaube, dass sein eigener Gehorsam das ewige Leben verdienen könnte.

Mae'n ymddangos bod cyfoeth y dyn hwn wedi cymryd meddiant ohono. Roedd gan y dyn cyfoethog rith tebyg yn ei fywyd ysbrydol. Gweithiodd o dan y rhagdybiaeth anghywir y byddai ei weithredoedd da yn gorfodi Duw i roi bywyd tragwyddol iddo. Felly, dylech ofyn y cwestiwn i chi'ch hun: "Pwy neu beth sy'n rheoli fy mywyd?"

Rydym yn byw mewn diwylliant sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr ac sydd ar y naill law yn talu gwasanaeth gwefus i ryddid ac annibyniaeth. Ar yr un pryd, fodd bynnag, mae'n ein gwneud ni'n flasus ymrwymo'n ddi-baid i rwymedigaeth gaethiwus, prynu, caffael a pherchnogi pethau, a dringo arweinwyr llwyddiant cymdeithasol ac economaidd llwyddiant. Rydym hefyd yn wynebu diwylliant crefyddol sy'n pwysleisio gweithredoedd da fel yr allwedd i iachawdwriaeth, neu o leiaf yn honni bod gweithiau da yn chwarae rhan bwysig o ran a ydym yn gymwys i gael iachawdwriaeth ai peidio.
Es ist eine Tragödie, dass einige Christen den Blick dafür verlieren, wohin uns Christus führt und wie wir schliesslich ans Ziel gelangen. Jesus hat unsere sichere Zukunft dargelegt, als er zu seinen Jüngern sagte: «Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn’s nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr» (Johannes 14,1–4). Die Jünger kannten den Weg.

Cofiwch mai Duw yw pwy ydyw ac felly mae'n eich caru chi ac yn maddau i chi. Yn ei ras, mae Iesu'n cynnig holl gyfoeth ei deyrnas i chi. Dyma sylfaen popeth rydych chi'n ei gredu, dyma ffynhonnell eich iachawdwriaeth. Ymateb iddo gyda diolchgarwch a chariad, gyda'ch holl galon, enaid a meddwl a'ch holl nerth.

gan Joseph Tkach