Byddwch yn fendith i eraill

Rwy'n meddwl y gallaf ddweud bod pob Cristion eisiau cael ei fendithio gan Dduw. Dymuniad da yw hwn ac mae ei wreiddiau yn yr Hen Destament a'r Testament Newydd. Y Fendith Offeiriadol 4. Mose 6,24 yn dechrau gyda: «Yr Arglwydd a'ch bendithio a'ch cadw!» Ac mae Iesu'n siarad yn aml yn y "Beatitudes" yn Mathew 5: "Gwyn eu byd (bendigedig) ..."

Mae cael ein bendithio gan Dduw yn fraint fawr y dylem i gyd ei cheisio. Ond at ba bwrpas? Ydyn ni am gael ein bendithio i gael ein parchu'n dda gan Dduw? I ennill statws uwch? I fwynhau ein ffordd o fyw gyffyrddus gyda ffyniant cynyddol ac iechyd da?

Mae llawer yn ceisio bendithion Duw fel y gallant gael rhywbeth. Ond dwi'n awgrymu rhywbeth arall. Pan fendithiodd Duw Abraham, bwriadodd y byddai'n fendith i eraill. Dylai pobl eraill hefyd gael cyfran yn y fendith. Dylai Israel fod yn fendith i'r cenhedloedd a'r Cristnogion yn fendith i'r teuluoedd, yr eglwys, yr eglwysi a'r wlad. Rydym yn fendigedig i fod yn fendith.

Sut gallwn ni wneud hynny? Yn 2. Mae Paul yn ysgrifennu yn 9 Corinthiaid 8: “Ond mae gan Dduw y gallu i’ch bendithio’n helaeth â phob haelioni, er mwyn i chi gael digonedd ym mhob ffordd bob amser, a digon o fodd i gyflawni gweithredoedd da o bob math.” Mae Duw yn ein bendithio fel y gallwn wneud gweithredoedd da, y dylem eu gwneud mewn pob math o ffyrdd a bob amser, oherwydd mae Duw yn darparu popeth sydd ei angen arnom i'w wneud.

Yn y cyfieithiad "gobaith i bawb", mae'r adnod uchod yn darllen: "Bydd yn rhoi popeth sydd ei angen arnoch chi, ie yn fwy na hynny. Yn y modd hwn, nid yn unig y bydd gennych ddigon i chi'ch hun, ond byddwch hefyd yn gallu trosglwyddo'ch digonedd i eraill." Nid oes rhaid i rannu ag eraill fod yn fawr, mae gweithredoedd bach o garedigrwydd yn aml yn cael mwy o effaith. Gwydraid o ddŵr, pryd o fwyd, darn o ddillad, ymwelydd, neu sgwrs galonogol, gall pethau bach o’r fath wneud gwahaniaeth mawr i fywyd rhywun (Mathew 25:35-36).

Pan rydyn ni'n dod â bendithion i rywun, rydyn ni'n gweithredu'n ddwyfol oherwydd bod Duw yn Dduw sy'n bendithio. Os ydym yn bendithio eraill, bydd Duw yn ein bendithio'n fwy fel y gallwn barhau i roi bendithion.

Pam nad ydyn ni'n dechrau gofyn i Dduw bob dydd sut ac i bwy y galla i fod yn fendith heddiw? Nid ydych chi'n gwybod ymlaen llaw beth fydd ychydig o gyfeillgarwch yn ei olygu i rywun; ond rydyn ni'n cael ein bendithio ganddo.

gan Barry Robinson


pdfByddwch yn fendith i eraill