Yr angor am oes

457 yr angor am oes Oes angen angor arnoch chi ar gyfer eich bywyd? Stormydd Bywyd Yn Ceisio Eich Cwympo ar Greigiau Realiti? Mae problemau teuluol, colli swydd, marwolaeth rhywun annwyl neu salwch difrifol yn bygwth ysgubo'ch cartref i ffwrdd. Angor eich bywyd a sylfaen eich tŷ yw gobaith sicr iachawdwriaeth trwy Iesu Grist!

Mae treialon yn eich gorlifo fel tonnau'n chwalu ar long. Mae tonnau'n pentyrru'n uchel uwch eich pennau. Mae llu o ddŵr yn rholio tuag at longau fel wal ac yn eu malu - mae adroddiadau o'r fath wedi cael eu diswyddo ers amser maith fel straeon morwyr. Erbyn hyn rydych chi'n gwybod: Mae tonnau anghenfil. Yna mae'r atgofion o hwylio heddychlon ar ddyfroedd llyfn ar ben. Ar hyn o bryd nid oes ond meddyliau am y broses barhaus o achub. Y cwestiwn yw: goroesi neu suddo? Fodd bynnag, i wrthsefyll stormydd bywyd, mae angen angor arnoch i'ch dal yn ei le. Mae hyn er mwyn eich cadw rhag chwalu ar lannau creigiog.

Das Buch der Hebräer sagt, wir haben einen Anker, die sichere Hoffnung auf Rettung durch Jesus Christus: «Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt – durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstösslich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daranzusetzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht; sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang» (Hebräer 6,18-19 Neue Genfer Übersetzung).

Mae eich gobaith am fywyd tragwyddol wedi'i angori yn y nefoedd, lle na all stormydd eich bywyd fyth suddo'ch llong! Mae'r stormydd yn dal i ddod a chynddeiriog o'ch cwmpas. Mae'r tonnau'n eich taro chi, ond rydych chi'n gwybod nad oes angen i chi ofni. Mae'ch angor yn sefydlog yn yr awyr anghredadwy. Mae eich bywyd yn cael ei achub gan Iesu ei hun ac am byth! Mae gennych angor am oes sy'n rhoi sefydlogrwydd a diogelwch i chi pan fydd eich bywyd yn cael ei daro'n galed.

Jesus lehrte in der Bergpredigt etwas Ähnliches: «Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein; es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört» (Mat. 7,24-27 Neue Genfer Übersetzung).

Mae Iesu'n disgrifio dau grŵp o bobl yma: y rhai sy'n ei ddilyn , und diejenigen, die ihm nicht nachfolgen. Beide bauen gut aussehende Häuser und können ihr Leben in Ordnung halten. Das Hochwasser und die Flutwellen prallen auf den Fels (Jesus) und können dem Haus nichts anhaben. Auf Jesus zu hören verhindert nicht den Regen, das Wasser und den Wind, es verhindert den totalen Zusammenbruch. Wenn die Stürme des Lebens auf Sie prallen, brauchen Sie ein solides Fundament für Ihre Stabilisation.

Mae Iesu yn ein cynghori nid yn unig i adeiladu ein bywydau trwy glywed Ei eiriau, ond eu rhoi ar waith. Mae angen mwy nag enw Iesu arnom. Mae angen i ni fod yn barod i wneud yr hyn mae'n ei ddweud. Fe ddylen ni ymddiried yn Iesu ym mywyd beunyddiol a byw mewn ffydd ynddo. Iesu sy'n rhoi'r dewis i chi. Mae'n dweud beth fydd yn digwydd os na fyddwch chi'n dibynnu arno. Mae eich ymddygiad yn dangos a ydych chi'n ei gredu ac yn ymddiried ynddo.

gan Joseph Tkach


 

pdfYr angor am oes