Portread o Dr. Joseph Tkach

031 tj tkachJoseph Tkach yw Pastor Cyffredinol a Phrif Swyddog Gweithredol «Eglwys Dduw ledled y byd », WKG byr, Saesneg "Eglwys Dduw Worldwide". Ers 3. Ebrill 2009 ailenwyd yr eglwys yn «Grace Communion International ». Dr. Mae Tkach wedi gwasanaethu Eglwys Dduw ledled y byd fel gweinidog ordeiniedig er 1976. Gwasanaethodd gymunedau yn Detroit, Michigan; Phoenix, Arizona; Pasadena a Santa Barbara-San Luis Obispo.

Penododd ei dad, Joseph W. Tkach sen., Dr. Tkach i'r Pastor Cyffredinol. Bu farw'r Tkach hŷn ym mis Medi 1995 pan ddaeth Joseph Tkach yn weinidog cyffredinol.

Dr. Roedd hyfforddiant Tkach yn cynnwys mynychu Prifysgol Llysgennad rhwng 1969 a 1973, lle derbyniodd radd meistr mewn diwinyddiaeth. Yn 1984 enillodd radd mewn gweinyddu busnes o Brifysgol Ryngwladol y Gorllewin yn Phoenix, Arizona. Ym mis Mai 2000, derbyniodd PhD mewn diwinyddiaeth gan Brifysgol Azusa Pacific, Azusa, California.

Dechreuodd ei brofiad proffesiynol fel gweithiwr cymdeithasol ym 1976 lle bu’n gweithio yn Arizona's Boys Ranch, sefydliad preifat. Roedd ei faes cyfrifoldeb yn cynnwys datblygu a gweithredu rhaglenni adsefydlu ar gyfer troseddwyr ifanc. Rhwng 1977 a 1984, bu’n gweithio fel gweithiwr cymdeithasol i dalaith Arizona. Deliodd â mesurau cymorth ar gyfer cyfleoedd datblygu pobl â phroblemau yn y maes cymdeithasol. Rhwng 1984 a 1986 bu’n gweithio i Gorfforaeth Intel yn Phoenix, lle bu’n bennaeth yr adran ar gyfer addysg barhaus yn y sector gwasanaeth. Yn 1986 cafodd ei gyflogi gan weinyddiaeth eglwys Eglwys Dduw ledled y byd. 

Mae twf Cristnogol, efengylu ac undod yn bwysig iawn i Joseph Tkach. Mae'n gwasanaethu ar fwrdd Cymdeithas Genedlaethol yr Efengylwyr ac mae hefyd yn gwasanaethu ar gyngor ymgynghorol Cymdeithas Feiblaidd America. Ar gyfer Mission America, mae'n cefnogi ac yn cydlynu rhwydwaith Cristnogol ynghylch dysgu crefyddau amgen yn feiblaidd. Mae hefyd yn gwasanaethu ar bwyllgor doethuriaeth Prifysgol Azusa Pacific. Mae'n cymryd rhan mewn cynadleddau rhanbarthol a rhyngwladol blynyddol gydag arweinwyr Eglwys Dduw ledled y byd i hyrwyddo twf Cristnogol, cyfnewid syniadau, a thrafod nodau'r Eglwys ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Fe'i ganed ar 23. Fe'i ganed ym mis Rhagfyr 1951 yn Chicago, Illinois, a threuliodd y rhan fwyaf o'i blentyndod yno nes i'w rieni symud i Pasadena ym 1966. Priododd ef a'i wraig, Tammy, ym 1980. Mae ganddyn nhw fab, Joseph Tkach III, a merch, Stephanie.